Marek Němec | 9. 6. 2022

Češi dál šetří se zemním plynem: během pěti měsíců klesla spotřeba o desetinu

Růst cen zemního plynu motivuje spotřebitele k úsporám energie. Zdražení elektřiny se naopak do poklesu spotřeby této komodity zatím nepromítlo. Ukazují to čerstva data, která prezentovala skupina Amper.

V květnu pokračoval nastolený trend v úsporách ve spotřebě plynu. Meziročně byla spotřeba plynu díky velmi teplému květnu ve srovnání s tím v roce 2021 dokonce nižší o 33,5 %, ale je nutné to očistit o vliv počasí. Letošní slunečné jaro totiž přispělo ke snížení spotřeby tepla. „Po očištění o vliv teploty vzduchu a slunečního svitu byl meziroční pokles o 9,2 %, což je sice méně než v dubnu, ale zde hraje velkou roli ukončení topné sezóny, kde se dají generovat nejvyšší úspory,“ konstatuje analytik společnosti Amper Meteo Petr Skalák. V prvních pěti měsících roku byla spotřeba plynu nižší o 19,2 % a po očištění o vliv počasí pak o 10,7 %. Celkově spotřeba plynu (neočištěná i očištěná o vliv počasí) byla zatím nejnižší za posledních 5 let, pro které Amper Meteo provádí srovnání.

Obrázek 1. Meziroční změna spotřeby plynu očištěná o vliv počasí v lednu až květnu 2022 v porovnání s předchozími roky
FOTO: Amper Meteo

U spotřeby elektřiny nepozorujeme stejný vliv úsporného hospodaření, jako u plynu. Podle Petra Skaláka je jedno z jednoduchých vysvětlení, že snížení teploty či doby ohřevu vody je snadněji regulovatelné než spotřebičů na elektřinu (např. lednici nikdo nevypne). V květnu skutečná spotřeba elektřiny byla sice o 1,8 % meziročně nižší, ale po očištění o vliv počasí byla prakticky na stejných hodnotách jako v uplynulém roce. Oproti roku 2020 byla spotřeba elektřiny v květnu logicky vzhledem k pandemii Covid 19 výrazně vyšší, ale při srovnání s předcovidovým obdobím byla neočištěná i očištěná spotřeba elektřiny nižší.

„Námi nasbíraná data odráží také současný raketový růst cen energií, a to zejména plynu, jehož spotřeba je nyní meziročně nejnižší za posledních přinejmenším 5 let. I spotřeba elektřiny byla od začátku roku nižší o 1,6 % v porovnání se stejným obdobím před pandemií, tedy lednem až květnem 2019. V příštích měsících bezesporu uvidíme další pokles spotřeby také s tím, jak se postupně začne projevovat snaha firem o úspory a investice do efektivnějších technologií,“ uzavírá Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings, která v rámci skupiny Amper poskytuje energetické služby včetně realizace energeticky úsporných projektů, provozování lokálních distribučních soustav a optimalizace energetických hospodářství klientů.

Autor: Marek Němec

FOTO: Pixabay