Nový reaktor nevyřeší dnešní energetickou krizi, upozornili experti

Pokud mají státy rychle vyřešit nezávislost na ruském plynu i problém změn klimatu, je odpovědí rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a energeticky efektivních technologií. Výstavba jaderných elektráren trvá příliš dlouho, což dokládají i zkušenosti účastníků tendru na nový blok v Dukovanech. Shodli se na tom experti, kteří debatovali v květnu na konferenci v Praze, která se zaměřila na ekonomiku jaderných investic i celkový stav jaderné energetiky ve světě.

Martin Prax

19. 5. 2022

Sdružení Calla, které konferenci NEC 2022 - Co brání rozvoji jaderné energetiky v Evropě pořádalo ve spolupráci s Hnutím Duha přineslo shrnutí hlavní sdělení expertů. Postoje světových analytiků by se daly shrnout do doporučení: obnovitelné zdroje jsou levnější - při rozpočítání celkových nákladů na vyrobené kilowatthodiny vycházejí lépe než fosilní paliva i jaderné elektrárny. Česko by tak mělo dominující orientaci na posilování jaderné energetiky přehodnotit.

“V nejbližších letech budou uhelné elektrárny nahrazovány solárními a větrnými, které jsou levnější a výrazně méně náročné na dobu výstavby než jaderné bloky. Větrné a solární elektrárny představují nejlevnější zdroje pro výrobu elektřiny po celé Evropě. Musíme odstranit bariéry, které brání ve využití jejich přínosů," uvedla Felicia Aminoff, analytička Bloomberg New Energy Finance.

Na fakt, že obnovitelné zdroje udělaly zásadní posun v ceně, za kolik jsou schopny vyrábět energii, upozornil Simon Müller, ředitel Agora Energiewende. Právě Německo dlouhodobě ukazuje, že ve dnech, během kterých má významný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů, klesá cena elektřiny na trhu k nule a někdy i do záporných hodnot. “Když v Německu začal platit první zákon na podporu obnovitelných zdrojů, byly solární a větrné elektrárny vysokonákladové a okrajové technologie. V současné době se staly hlavní hnací silou globální energetické transformace," vedl Simon Müller.

Tři možnosti - všechny nevýhodné

Na kondici potenciálních dodavatelů reaktorů pro Dukovany se zaměřil Steve Thomas, emeritní profesor energetické politiky na University of Greenwich. Ten dlouhodobě sleduje právě ekonomiku rozpracovaných projektů jaderných elektráren ve světě. Britskou vládu před rozhodnutím o investici do nového reaktur upozorňoval, že by měla zvážit srovnání s klesající cenou větrných elektráren. Nyní se projekt Hinkley Point C, kde společnost EDF staví reaktor typu EPR, potýká s růstem ceny a dalšími zpožděními. Průtahy v současné době ohrožují problémy v dodavatelském řetězci.

“Česká republika má tři možnosti nákupu reaktoru s výkonem 1000 až 1200 MW – EPR1200 of francouzského Framatomu, APR1000 od korejské KHNP a AP1000 od Westinghouse ze Spojených států. Všichni tři dodavatelé se potýkají s vysokými náklady na výstavbu a protahováním projektů o řadu let. Navíc by šlo v případě francouzské a korejské varianty o vůbec první stavbu reaktoru v nižší výkonové řadě daného typu, což zvyšuje riziko technologických komplikací a dodatečných nákladů. Výstavba nového jaderného bloku je proveditelná pouze za podmínky, že významné ekonomické riziko na sebe vezmou čeští spotřebitelé elektřiny a daňoví poplatníci,” uvedl Steve Thomas.

Není na co čekat

Fakt, že česká vláda zatím na rozdíl od německé, rakouské nebo nizozemské nepřipravila balíček opatření, které posílí českou energetickou bezpečnost a nezávislost na ruském plynu kritizují zástupci ekologických organizací. “Ruský útok na Ukrajinu a související riziko výpadku dovozů ruského plynu nás nutí měnit plány energetické transformace. Je pravděpodobné, že v příštích letech budeme potřebovat každou kilowatthodinu a nemůžeme si dovolit s rozvojem domácích obnovitelných zdrojů otálet. Vzhledem k tomu, že zemní plyn bude nejspíš chybět i jako záložní zdroj, musíme soustředit výzkumné a vývojové kapacity na zlepšení možnosti akumulace elektřiny.” uvedl Karel Polanecký, energetický odborník z Hnutí DUHA.

Edvard Sequens z Cally dodal: “Nový jaderný reaktor v Dukovanech by mohl být spuštěn nejdříve v roce 2040, což nezajistí naši energetickou nezávislost na agresivním Rusku a ani nám nepomůže v klimatické krizi. Potřebujeme realistická dostupná řešení, tedy podporu pro využití dostupného potenciálu obnovitelných zdrojů energie, zateplování budov nebo energeticky efektivních technologií.”

Autor: Martin Prax

FOTO: Global 2000