Jedno z největších tepelných čerpadel v Evropě získá Vídeň

Zařízení u odtoku z čistírny odpadních vod má už v polovině příštího roku začít dodávat dálkové teplo až pro 56 000 domácností. Po dokončení v roce 2027 naroste kapacita na 112 tisíc domácností. Veškerou energii Vídeň získá z klimaticky neutrálních zdrojů, konkrétně z odpadního tepla vypouštěné vody a nedaleké hydroelektrárny.

Martin Landa

15. 3. 2022

„Stavbou velkokapacitního tepelného čerpadla děláme velký krok pro splnění klimatických cílů města. Díky novému zařízení ušetříme v budoucnu až 300 tisíc tun CO2 ročně. V plném stavebním rozsahu bude energetický podnik Wien Energie dálkově zásobovat až 112 tisíc domácností klimaneutrálním dálkovým teplem,“ pronesl při zahájení stavby městský radní pro hospodářství Peter Hanke.

Jak informuje budoucí provozovatel, energii pro výrobu tepla zařízení získá z regionálních zdrojů. Spotřebu ze dvou třetin pokryje teplo vyčištěné odpadní vody z ČOV, zbylou třetinu dodá blízká dunajská vodní elektrárna Freudenau. “U čistírny odpadních vod názorně ukazujeme, že ve všech ohledech pracujeme na ochraně klimatu. Už dnes je čistírna díky využití odpadních plynů, vodní energie a fotovoltaiky ekologickou elektrárnou,“ doplnil městský radní pro klima Jürgen Czernohorszky. Zrekonstruovaná a modernizovaná ČOV totiž od roku 2020 vyrobí více energie než sama spotřebuje. „Díky spolupráci s Wien Energie a velkokapacitnímu tepelnému čerpadlu můžeme nyní smysluplně využít i stávající zbytkovou energii,“ dodal radní.

Vodu vypouštěnou z čistírny odpadních vod přečerpají čerpadla do teplených výměníků, které odeberou asi šest stupňů Celsia teploty. Pomocí moderních technologií zařízení zakumuluje teplo na 90 stupňů a energii zužitkuje v soustavě dálkového vytápění. Proud pro provoz do objektu doputuje díky nově zřízené kilometrové přípojce k hydroelektrárně.

Přechod na ekologické zdroje pro dálkové vytápění je pro rakouskou metropoli jedním z významným předpokladů pro naplnění aktualizované strategie, která definuje cíl klimatické neutrality napříč celým městem do roku 2040. Vídeňský klimaplán stanovuje nárůst významu dálkového tepla, do roku 2040 má pokrývat 56 procent spotřeby tepla.

Nový zdroj tepla, do kterého město podle ředitele Wien Energie Karla Grubera investuje kolem 70 milionů eur, zvedne po dokončení podíl ekologického dálkového vytápění až o 14 procent. Celkový výkon zařízení po spuštění plného provozu v roce 2027 má dosáhnout 110 megawattů.

Autor: Martin Landa, Zahraniční kancelář města Vídeň

FOTO: Mathias Bank, smartvoll