Ministerstvo průmyslu nepodpořilo solární elektrárny. Stát přitom může na jejím růstu vydělat

Martin Prax | 13. 2. 2022

Ministerstvo průmyslu nepodpořilo solární elektrárny. Stát přitom může na jejím růstu vydělat

Tento týden skončilo připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády, který připravilo Ministerstvo průmyslu. To má ručit, jaké typy zdrojů se budou moci ucházet o provozní podporu v rámci soutěžních aukcí. Úřednici z průmyslu chtějí nejvíce podpořit fosilní kogeneraci, pro nejdostupnější čistý zdroj energie - fotovoltaiku - však navrhlo čistou nulu.

Návrh ministerstva průmyslu nepřivítali jiní ministři. Vyhlášení soutěží pro nové solární elektrárny doporučili Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí či ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. K vládním připomínkám se přidaly také oborová sdružení: Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

Výzvu přímo ministr průmyslu Jozefu Síkelovi adresoval Svaz moderní energetiky. Ten v dopisu, který má redakce k dispozici upozorňuje na fakt, že "Návrh MPO ČR v předmětném nařízení vlády obsahuje cíle pro rozvoj větrné energetiky nebo kombinované výroby elektřiny a tepla spalováním zemního plynu. I přesto, že ministerstvo průmyslu mohlo navrhnout také cíle pro solární elektrárny, tuto možnost nevyužilo. Vynechání solární energetiky však může oslabit rozběh potřebných projektů pro dekarbonizaci české energetiky. Právě fotovoltaika je nejlevnější a nejsnáze realizovatelný obnovitelný zdroj v českých podmínkách. Právě proto jsme přivítali závazek vlády Petra Fialy, která ve svém programovém prohlášení počítá s tím, že sama vláda přispěje k rehabilitaci fotovoltaiky, neboť ji považuje za „klíčový obnovitelný zdroj.“ Domníváme se také, že právě rozvoj solární energetiky může pomoci k naplnění dalšího cíle Vlády ČR, a to v podobě závazku útlumu uhelné energetiky již do roku 2033."

Uřad ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka pak ve své zpětné vazbě kritizoval nezařazení fotovoltaiky do aukcí s odkazem na dřívější zpětnou vazbu Evropské komise: "ČR má příležitosti zvýšení podílu obnovitelných zdrojů právě v části výroby elektřiny, tedy zejména prostřednictvím rozvoje solárních a větrných elektráren. Na fakt, že ČR rozvíjí právě tyto dva zdroje nedostatečně, upozornilo Evropskou komisí provedené hodnocení Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu v říjnu 2020," uvedl ministr v připomínce, ktero uznačil za zásadní.

Svaz průmyslu a dopravy hodnotí nezařazení fotovoltaiky do aukcí poměrně tvrdě: "Takový postup považujeme za nevyvážený, nevhodný a neopodstatněný vůči výrobnám elektřiny ze slunečního záření. Navíc takový postup ohrožuje plnění závazku České republiky stran podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě do roku 2030."

Právě Svaz průmyslu upozorňuje na zásadní pochybení Ministrestva průmyslu: při vysoké ceně silové elektřiny by totiž mohl stát těžit z rozdílu mezi vysoutěžnou cenou v aukcích. Tyto prostředky by pak mohl použít na dofinancování jiných typů obnovitlených zdrojů. Pro investory by přitom zůstala dlouhodobá jistota návratnosti - například o ohledem na možnost přibývajícího počtu záporných cen elektřiny během letních měsíců právě v důsledku rostoucího podílu obnovitelných zdrojů.

V následujících týdne proběhne vypořádání připomínek a bude bezesporu zajímavé sledovat, jaký pohled na možnosti dekarbonizace české energetiky zvítězí.

Autor: Martin Prax

FOTO: Pixabay