Inovativní systém umí zjistit znečištění ovzduší v reálném čase

Do jaké míry jsou opatření na ochranu životního prostředí účinná a přesně zacílená? Tuto otázku si kladli vědci z vídeňské univerzity BOKU Wien a experti ze Spolkové agentury pro životní agentury, kteří v rámci společného projektu představili inovativní měřící systém, který je schopen zaznamenávat hodnoty místních emisí v reálném čase.

Markéta Poláčková

5. 2. 2022

Ve velkých městech je nutné cíleně bojovat proti změnám životního prostředí, přijímat jistá opatření a následně je dle úspěšnosti vyhodnocovat. Vídeň se na otázku účinnosti a přesnosti opatření na ochranu klimatu snaží odpovědět prostřednictvím speciálního měřícího systému, který nyní představili vědci z univerzity BOKU Wien, Spolkové agentury pro životní prostředí a A1 Telekom. Ti od prosince 2017 testují použitelnost metody měření, která se již mnohokrát osvědčila např. v případě zemědělských oblastí nebo lesů. Vídeňská metoda poskytuje data v reálném čase a poukazuje na korelaci emisí s dopravní špičkou a hodnotou měrné potřeby tepla při vytápění.

Cílem výzkumného projektu bylo kvantifikovat hodnotu emisí CO2 pomocí tzv. eddy kovarianční metody. Nejprve však experti museli najít lokalitu, kam by se měřící systém dal umístit a který by byl pro měření vhodný. Podmínkou pro správné měření byla centrální lokalita a odpovídající výška, aby mohlo dojít pouze jedním měřením k pokrytí co největší části města. Rozhodnutí padlo na rádiovou věž A1, která se svou polohou ukázala jako ideální. V rámci projektu CarboWien byl následně na plošinu věže ve výšce 144 metrů nad městem instalován eddy kovarianční systém, který měřil koncentraci CO2 a vertikální profil větru s intenzitou dvaceti měření za sekundu.

Výsledky měření z let 2018-2020 ukázaly, že použitý systém vířivé kovariance skutečně poskytuje věrohodné nezávislé hodnoty měření čistých emisí CO2. Správnost údajů vědci porovnávali s ročními hodnotami z údajů o spotřebě spolu s vypočítanými objemy odborníky ze Spolkové agentury pro životní prostředí.

„Kromě rychlé dostupnosti výsledků je další přidanou hodnotou metody poskytování prostorových a časových informací o emisích CO2,“ zdůrazňuje vědec z univerzity BOKU Wien a expert ze Spolkové agentury pro životní prostředí Bradley Matthews. V sérii měření je podle jeho slov vidět vysoká korelace emisí s hodnotami měrné potřeby tepla pro vytápění. Denní odchylky navíc ve všední dny jasně odrážejí i faktor ranních a večerních dopravních špiček. Meziročně pak vyčnívá jaro 2020, kdy protikoronavirová opatření způsobila, že emise CO2 v nejhustěji zastavěných částí města během prvního lockdownu klesly o polovinu.

Autorka: Markéta Poláčková

FOTO: Bradley Matthews