Vědci se ve svých pracích shodnou na tom, že klimatickou změnu způsobuje zejména lidská činnost. Téměř všechny (99,9 %) recenzované vědecké práce totiž souhlasí s tím, že původcem klimatické změny je hlavně člověk. Vyplývá to z nového průzkumu amerických vědců z newyorské Cornell University, který se zaměřoval na analýzu 88 tisíc studií zabývajících se klimatem. Informoval o tom server univerzity Cornell Chronicle.

Průzkum zveřejněný v říjnu 2021 ve vědeckém časopise Environmental Research Letters se snažil ověřit výsledek z roku 2013, podle kterého 97 % vědeckých studií publikovaných mezi lety 1991–2012 podporovalo myšlenku, že lidská činnost ovlivňuje klima na Zemi. Zmiňovaná shoda 99,9 % tak vychází z analýzy vědecké literatury publikované od roku 2012 až do listopadu 2020. Cílem autorů průzkumu bylo ověřit, zda se vědecký konsensus za toto období změnil. „Jsme si prakticky jistí, že vědecká shoda nyní přesahuje 99 % a není nutné dále vést veřejnou debatu na vědecké úrovni o tom, zda klimatickou změnu způsobuje lidská aktivita,“ řekl autor analýzy a hostující člen Aliance pro vědu Mark Lynas pro Cornell Chronicle.

Mark Lynas, autor analýzy
FOTO: Center for Strategic & International Studies

Skeptická klíčová slova

Analýze byl nejdříve podroben náhodný vzorek 3 tisíc studií z databáze 88 125 vědeckých studií zaměřených na klima, dostupných v angličtině a publikovaných v letech 2012–2020. Autoři analýzy však našli pouze 4 studie, které byly ohledně klimatické změny způsobené člověkem skeptické. „Věděli jsme, že počet takových studií bude relativně malý a na sestupné úrovni, ale pořád jsme si mysleli, že v počtu 88 tisíc studií jich najdeme více,“ uvedl Lynas.

Spoluautor studie a britský softwarový inženýr Simon Perry proto vytvořil algoritmus, který vyhledával skeptická klíčová slova jako například „sluneční“, „kosmické záření“ nebo „přírodní cykly“ v celé databázi dostupné literatury a byl nastaven tak, aby studie obsahující klíčová slova zařadil jako první. Výsledkem bylo 28 nalezených skeptických studií ke klimatické změně způsobené člověkem, které byly všechny publikovány pouze v menších časopisech.

Za vším hledej emise skleníkových plynů

Závěry analýzy sice poukázaly na téměř stoprocentní shodu ve vědecké obci na původu klimatické změny a také na shodu na konkrétní lidskou činnost zodpovědnou za globální oteplování a následnou klimatickou změnu. Je jí produkce emisí skleníkových plynů. „Je kriticky důležité, abychom konečně uznali zásadní roli emisí skleníkových plynů a zavedli nová řešení a opatření. Zejména ve chvíli, kdy už jsme svědky následků klimatických katastrof a jejich vlivu na firmy, lidi a ekonomiku,“ řekl environmentální vědec Benjamin Houlton z Cornell University k výsledkům analýzy pro Cornell Chronicle.

Co však závěry analýzy neřeší, je stav veřejného mínění ve věci původců klimatické změny. Podle průzkumu společnosti Gallup z jara letošního roku si totiž více než jeden ze tří Američanů nemyslí, že je globální oteplování důsledkem lidské činnosti. Pochybnosti o člověku jako původci klimatické změny přetrvávají také v některých politických kruzích, což dobře známe také z českého prostředí. Zajímavým námětem na další studii by tedy mohlo být téma, proč se vědecký názor tak zásadně liší od veřejného mínění. Důležitá část práce vědecké obce by však měla být, nejen v oblasti klimatu, stále stejná – informovat a vysvětlovat.

Autorka: Kristýna Vobecká

FOTO: pxfuel