Ceny elektrické energie a zemního plynu během posledních měsíců několikanásobně vzrostly. Důvodem však není evropská zelená politika nebo systém emisních povolenek. Pouze správné popsání reálných důvodů růstu cen nás může vyvést z energetické pasti a nalézt dlouhodobě fungující řešení.

Rozklíčovat reálné důvody růstu cen není snadné. Přesto je třeba odolat zjednodušenému obvinění zelené politiky Evropské unie. Reálné důvody totiž vychází z mixu technických i přírodních důvodů, které se promítly do světa pomalu probouzejícího se ze zpomalení vlivem pandemie. Prudký růst cen plynu vyvolal růst poptávky podpořený oživením ekonomiky po loňském pádu a sérii lockdownů.

Do řešení potenciální energetické krize se zapojila respektovaná Mezinárodní energetická agentura (IEA): „Nedávné zvýšení globálních cen zemního plynu je výsledkem mnoha faktorů a je nepřesné a zavádějící klást vinu na transformaci energetiky směrem k čistým zdrojů energie,“ řekl výkonný ředitel IEA Fatih Birol koncem září 2021.

Fatih Birol, výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury, vyzval Rusko k navýšení dodávek zemního plynu do Evropy
FOTO: Dean Calma / IAEA

Bohužel zvýšenou spotřebu nešlo pokrýt navýšením dodávek. Dlouhá topná sezóna daná nebývale chladnou a dlouhou zimou vyprázdnila některé zásobníky zemního plynu v Evropě. Faktor počasí se projevil také na nižší výrobě větrných elektráren. Rusko, které je stále hlavním dodavatelem zemního plynu do Evropy, nereagovalo (nebo nechtělo reagovat) na zvýšenou poptávku posílením dodávek. Důvody mohou vycházet z možné podpory pro urychlení povolení pro zahájení chodu plynovodu Nord Stream 2. Ovšem klesly i dodávky od evropských producentů zemního plynu: snížila se produkce britských vrtů v Severním moři kvůli údržbě a kapacitu dodávek nemohlo navýšit ani Nizozemsko.

Spotřebu zemního plynu zvýšilo oživení ekonomiky v Číně, Japonsku a Koreji. V Asii zůstala poptávka po plynu silná po celý rok. Právě Asie koupila dostupné zásoby zkapalněného zemního plynu, který pak nezbyl na Evropu.

Růst cen zemního plynu a emisních povolenek (přepočteno na EUR/MWh) za poslední měsíce potvrzuje hlavní důvody růstu cen - zdražení plynu.
FOTO: EMBER

Evropa se kvůli vysokým cenám zemního plynu ocitla lehce v pasti: zájem o využití paliva, které má menší emisní stopu než uhlí, prudce roste a je motivován růstem cen emisních povolenek. Ovšem vysoká cena zemního plynu motivovala některé energetické firmy k návratu k uhlí. To je zatíženo dvojnásobnými emisemi, takže roste zájem o emisní povolenky, a tedy roste jejich cena. Situaci na trhu by mohlo zlepšit uvolnění přebytečných emisních povolenek, ty si však řada hráčů na trhu drží pro jistotu…

Řešení: stabilní přechod

„Dobře řízená transformace na čistou energetiku je řešením problémů, se kterými se dnes na trzích s plynem a elektřinou setkáváme, a nikoli jejich příčinou,“ uvedla IEA ve svém hodnocení podzimní situace s cenami plynu a elektřiny.

Krátkodobé dopady lze řešit dočasnými opatřeními, které mohou pomoci chránit například nejzranitelnější domácnosti před výkyvy cen energií. Například mimořádné příjmy z ceny uhlíku v EU a DPH z energie by mohly být vráceny občanům jako paušální částky adresované na obyvatele.

Z dlouhodobého hlediska je pak třeba stabilní transformace energetiky: trhy se řídí modelem, ve kterém je konečná cena elektřiny pro následující den vázána na cenu nejdražšího paliva potřebného k pokrytí předpokládané poptávky. Pokud lze 100 procent poptávky uspokojit z bezemisních zdrojů (tedy například větrnou a solární energií nebo existujících jaderných elektráren), které mají velmi nízké náklady na výrobu, může být cena energie velmi nízká nebo v případně nadprodukce obnovitelné elektřiny dokonce záporná. V horizontu tohoto desetiletí jsou klíčem ke stabilizaci energetického trhu především nové projekty obnovitelných zdrojů energie. Může jít o řešení, které pokryje část spotřeby domácnosti nebo podniku pomocí střešní solární elektrárny. Větší podniky mohou investovat prostřednictvím dlouhodobých smluv (tzv. PPA) a uzavřít kontrakty na dodávky zelené elektřiny z konkrétního projektu solární nebo větrné elektrárny na dalších 15 či 20 let. Získají tak předvídatelné ceny energie, které podle velikosti obnovitelného zdroje mohou pokrýt i celou jejich roční spotřebu. Také domácnost, která žije v domě renovovaném na pasivní, sníží své náklady na vytápění a ohřev teplé vody i na pětkrát menší spotřebu.

Energie ze solárních panelů na střeše dává dlouhodobou jistotu předvídatelných cen energie.
FOTO: ČEZ (ilustrační foto z instalace solární elektrárny v Kosmosech)

Nová vláda může také využít vypsání aukčních soutěží pro nové projekty obnovitelných zdrojů. Aukční podpora pro solární elektrárny je nejlevnější cesta k zajištění dekarbonizace české energetiky. Fotovoltaiku lze umístit například na průmyslově znečištěné lokality po bývalých dolech. Právě princip soutěže je výhodný pro spotřebitele, neboť se na trh dostanou jen projekty, které nabízí levnou energii. Aukce jsou také výhodné pro stát, který bude moci lépe předvídat, s jakými zdroji lze na další desítky let počítat. Pro menší instalace na střechách domů, škol nebo nemocnic bude možné prostřednictvím Energetického regulačního úřadu vyhlásit výkupní ceny přímo prostřednictvím zeleného bonusu.

Tyto změny pomáhal do Česka prosadit Svaz moderní energetiky, který je nadále připravený pomoci k nastartování proměny energetiky s cílem zajistit dostatek obnovitelných zdrojů a současně se vyhnout negativním dopadům na spotřebitele. Svaz nabízí městům a firmám konzultace, jak najít příležitosti pro nové investice do obnovitelných zdrojů nebo řešení, která sníží uhlíkovou stopu.

Negawatty a čistá energie

Nástup zelené energetiky je klíčem pro proměnu energetiky také podle evropského sdružení producentů energie Eurelectric. Tato evropská elektrárenská asociace již před 3 lety představila model pro dekarbonizaci. Podle něj může mít Evropa do roku 2045 až 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vedle nich vidí Eurelectric klíč ve stabilních dodávkách v dodatečné diverzifikaci zdrojů pro udržení flexibility a spolehlivosti dodávek. Došlo by tak k potřebnému snížení emisí o 95 procent při zachování cen na hladině (70 EUR/MWh).

Rozvoj obnovitelných zdrojů je tak podle Eurelectric potřeba urychlit. Nové větrné a solární elektrárny jsou nyní levnější než stávající uhelné a plynové elektrárny. „Čím více jich máme spolu s účinnými sítěmi, skladováním energie a dalšími formami flexibility, tím nižší jsou naše účty za energii,“ vyzývá Eurelectric.

Současně však platí, že každý systém, který prochází proměnou, je zranitelný. Nelze vsadit jen na jedno řešení – například na obnovitelné zdroje energie. Pro úspěšné zvládnutí přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku je také třeba maximálně využít potenciál úspor energie: průmysl zvýší svou konkurenceschopnost snížením nákladů na elektřinu nebo teplo. Renovace domů pomůže domácnostem uspořit částky na fakturách za energii. Negawatty, tedy energie, kterou nepotřebujeme spotřebovat a ani vyrobit, je stále ovocem, které čeká na své utržení.

Zelená energetika není nepřítel. Vedle levné energie přináší také snížení dovozní závislosti na fosilních palivech a podstatně lepší kvalitu života. Fotovoltaika, rekuperace, tepelná čerpadla, zateplení, výměna oken – to vše je klíčem ke zdravému životu v budovách nebo ve městech. Společně tuto příležitost můžeme během následujících let využít na maximum.

Autor: Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

FOTO: Pixabay