Petra Doležalová | 24. 9. 2021

Ochrana zvířat je priorita: Volvo nebude používat kůži ve svých čistě elektrických vozech

Společnost Volvo Cars zaujímá prostřednictvím svých čistě elektrických vozů jasné etické stanovisko podporující ochranu zvířat. Počínaje novým modelem C40 Recharge nebudou v žádném z nových plně elektrických vozů Volvo využívány kožené materiály.

V následujících letech se společnost Volvo Cars chystá představit zcela novou rodinu čistě elektrických vozů a počínaje rokem 2030 má v úmyslu nabízet svým zákazníkům jen plně elektrická vozidla, přičemž nebudou v žádném z nich využívány kožené materiály.

V rámci své ambice přejít na výrobu stoprocentně bez použití kůže společnost Volvo Cars aktivně hledá vysoce kvalitní a udržitelné zdroje, které nahradí značné množství materiálů využívaných v dnešním širším automobilovém průmyslu.

Pro rok 2025 si automobilka vytyčila jako svůj cíl, aby bylo 25 % materiálů, z nichž budou vyrobeny nové vozy Volvo, recyklovaných nebo biologicky odbouratelných. Do roku 2040 pak hodlá přejít na podnikání vycházející z oběhové ekonomiky. Součástí jejích akčních klimatických plánů je dále přechod k využívání elektrické energie ze stoprocentně obnovitelných zdrojů, který by měl být kompletně dokončen do roku 2025. To se vztahuje i na bezprostřední dodavatele automobilky, včetně dodavatelů materiálů.

K rozhodnutí společnosti začít vyrábět interiéry bez podílu kůže přispěly mimo jiné také obavy z negativního dopadu chovu skotu na životní prostředí, který vede například k odlesňování krajiny. Odhaduje se, že chov hospodářského dobytka stojí za přibližně 14 % globálně vyprodukovaných emisí skleníkových plynů pocházejících z lidské činnosti, přičemž se většina těchto emisí připisuje právě chovu skotu.

Udržitelné materiály v nových vozech Volvo
Foto: Volvo Cars

Rozmanité alternativy

Místo kůže nabídne společnost Volvo Cars svým zákazníkům rozmanité alternativy z vysoce kvalitních udržitelných materiálů získaných z biodegradabilních a recyklovaných zdrojů.

Pro příklad uveďme nový interiérový materiál Nordico vyrobený přímo společností Volvo Cars a tvořený textilním materiálem z recyklátu, jako jsou například PET lahve, biomateriálem pocházejícím z udržitelného švédského a finského lesního hospodářství a recyklovaným korkem, který byl původně využíván ve vinařském průmyslu. Jedná se o materiál, který nastavuje nový standard pro prémiový design interiérů. Uvedený materiál bude poprvé představen pro příští generaci modelů Volvo.

Společnost Volvo Cars bude i nadále nabízet čalounění s podílem vlny získané od dodavatelů, kteří se mohou prokázat certifikátem o odpovědném zacházení se zdroji, což je plně v souladu s politikou automobilky, jež se v rámci svého dodavatelského řetězce vlny snaží zajistit plnou dohledatelnost zdrojů a dobré životní podmínky zvířat.

„Pokud chceme být progresivním výrobcem automobilů, potřebujeme vyřešit všechny problematické oblasti udržitelnosti, nejen emise CO2,“ uvedl Stuart Templar, ředitel pro globální udržitelnost ve společnosti Volvo Cars. „Důležitou součástí této práce je odpovědné využívání zdrojů, kam patří i ohleduplné zacházení se zvířaty. Zavedení interiérů bez použití kůže pro naše čistě elektrické vozy představuje rozumný krok na cestě k vyřešení tohoto problému.“

Společnost Volvo Cars se mimoto snaží omezit využívání zbytkových produktů živočišné výroby, které jsou běžně používány při výrobě plastů, gumy, maziv a lepidel buď jako součást výsledného materiálu, nebo jako procesní chemikálie v rámci výroby či ošetření materiálu.

K tomuto kroku společnost přistupuje, protože je přesvědčena, že i když je cesta „bez kůže“ vykročením správným směrem, jen toto opatření nestačí, aby se staly interiéry zmíněných vozů veganskými.

Jestliže se bude společnost Volvo Cars v maximální míře snažit nahradit zmíněné materiály jejich alternativami, zaujme silnou etickou pozici, čímž udělá vše, co je v jejích silách, aby pomohla zastavit nešetrné zacházení se zvířaty i tím, že přispěje ke snížení poptávky po materiálech obsahujících živočišné produkty.

„Ačkoli bude hledání materiálů a produktů na podporu dobrých životních podmínek zvířat náročné, není zde důvod, proč před tímto závažným problémem zavírat oči,“ prohlásil Stuart Templar. „Jedná se o cestu, kterou stojí za to podniknout. Skutečně progresivní a udržitelný způsob myšlení znamená klást si nepříjemné otázky a aktivně na ně hledat odpovědi.“

Autorka: Petra Doležalová, Volvo Car Czech Republic

FOTO: Volvo Cars