František Brož | 30. 8. 2021

Včasná informace o kvalitě ovzduší chrání zdraví. Český startup měří znečištění ovzduší

Kvalita ovzduší je v Česku stále větším tématem. Prachové částice jsou nepřímo zodpovědné za zhruba 12 tisíc předčasných úmrtí ročně, a proto se radnice začínají zaobírat tím, jaký vzduch občané v daném místě dýchají. Projekt Agdata City od svého vzniku v létě loňského roku využívá již více než 30 českých samospráv a 250 tisíc obyvatel. V letošním roce navíc expandoval na Slovensko, kde monitoruje vzduch již v 5 městech. Trend je tedy jasný – kvalita života v obci se stále častěji měří kvalitou vzduchu.

Prachové částice PM 2,5 jsou zodpovědné za předčasné úmrtí u zhruba 10 až 12 tisíc lidí ročně v České republice. V rámci celé Evropy se jedná zhruba o 350 tisíc lidí. Podle WHO například v Indii zemřelo na problémy spojené s kvalitou ovzduší více než 1,5 milionů lidí jen v roce 2019. Tato čísla jsou velmi alarmující. Čeští starostové na malých obcích a ve větších městech i proto mají stále větší zájem o informace v reálném čase o tom, zda ovzduší ve městě je či není zdraví škodlivé. Po pilotních samosprávách na Moravě a ve Slezsku se Agdata City rozrostlo i směrem na západ do Čech a v současné době jsou moderní meteostanice nainstalované v Praze, Chrudimi, Lounech či v západočeských Přešticích. Celkem se jedná o více než 30 tuzemských samospráv.

„Navzdory koronavirové pandemii a ztíženým možnostem, jak náš produkt dovézt a ukázat, jsme za rok zaznamenali nebývalý nárůst. Naším cílem bylo zapojit letos i nějaké samosprávy v Čechách, což se nám povedlo naplnit, a v současné době vyjednáváme také s několika městskými částmi v Praze a v Brně. Musím říci, že jsme takový zájem o data nečekali. V současné době máme nainstalováno 30 meteostanic a 50 air senzorů na prach, oxidy dusíky, síry, troposférický ozon nebo oxid uhličitý po celé České republice a další jsou v jednání. Informace z našich přístrojů se podle našich propočtů dostanou k více než 250 tisíc obyvatel,“ uvádí Jiří Musil, zakladatel projektu Agdata City.

Meteostanice a senzory Agdata City jsou schopné monitorovat prašnost v pásmech PM1, PM2, PM2,5 a PM10 a zároveň sledovat molekuly NO2, SO2, O3 nebo CO2. Starostové mohou díky tomu stanovit hraniční hodnoty, o jejichž překročení budou informovat pomocí SMS či emailu. To se může týkat například mateřských či základních škol, kdy při překročení limitů budou ředitelé včas varovaní a zamezí větrání nebo nevezmou děti ven na procházku. Důsledný monitoring a včasné informování občanů o zhoršeném stavu ovzduší tak může dokonce zachránit život. Vzhledem k současné pandemii covid-19, která zhoršuje respirační potíže, je čisté ovzduší jedním ze základních předpokladů pro lepší průběh pandemie i v hyperlokálním měřítku.

Po úspěchu v České republice přišla expanze na Slovensko

V letošním roce se Agdata City podařilo vyvézt své meteostanice a senzory i za hranice Česka. Hned 5 slovenských měst využívá systém Agdata City, díky kterému mohou starostové občany ihned informovat o stavu ovzduší. Jedná se například o centrum slovenského obuvnického průmyslu město Partizánske nebo Levice, která patří mezi 20 nejlidnatějších měst na Slovensku.

„V současné době jednáme s více městy na Slovensku, kde se nám místní představitele daří přesvědčovat o tom, že je důležité monitorovat kvalitu vzduchu. Vzhledem k tomu, že jsme na trhu pouze rok, považujeme zahraniční expanzi za obrovský úspěch. I díky pilotnímu projektu ve slezských Petrovicích u Karviné se nám podařilo zaujmout rovněž polskou stranu Slezska a jednáme s tamními starosty v popílkem velmi postižené lokalitě o instalaci senzorů a meteostanic. Takže v letošním roce nemusí zůstat jen u Slovenska, ale plánujeme i zapojení Polska nebo Maďarska.“ uzavírá Jiří Musil.

Autor: František Brož (titulek redakční)

FOTO: ve spolupráci s Agdata