Kampaň Race to Zero (závod k nule) spojila velké hráče na poli maloobchodu, mezi které patří například H&M nebo IKEA, aby se společně snažili nepřesáhnout rychlost globálního oteplování o 1,5 °C ročně. Svou aktivitou chtějí motivovat další společnosti působící v oblasti retailu k přijetí závazků ke snižování klimatických dopadů svých obchodních aktivit.

K firmám H&M Group a Ingka Group (IKEA), které jsou v Česku dobře známé prodejem oblečení a nábytku, se přidaly také řetězce Kingfisher a Walmart. Britský Kingfisher se zaměřuje na prodej nářadí a vybavení pro domácnost a Walmart je americkou maloobchodní sítí provozující hypermarkety i obchody s potravinami. „Společně můžeme dosáhnout skutečného průlomu pro naše zákazníky, zaměstnance, komunity po celém světě i naši planetu. Teď nastal čas, aby se sektor maloobchodu začal měnit a přinášel skutečnou hodnotu,“ píší účastníci kampaně na oficiálním webu.

Partnery kampaně jsou tzv. klimatičtí šampioni ustanovení OSN, jejichž cílem je uvádět právě klimatické cíle z Pařížské dohody do praxe, a Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD), což je svaz více než 200 světových společností zaměřený na udržitelný rozvoj. „Vyzývám maloobchodní průmysl, aby se k nám připojil a přijal okamžitá opatření v oblasti klimatu s cílem snížit do roku 2030 celosvětové emise na polovinu. Společně můžeme vyhrát závod o nulu,“ řekl Nigel Topping, který je jedním ze šampionů ustanovených OSN na řešení oblasti klimatu.

Retail ohrožuje klimatická změna i koronavirová pandemie

Maloobchodní řetězce se v posledním roce potýkají s mnoha problémy způsobenými koronavirovou pandemií. Klimatická změna se však projevovala již v minulosti nečekanými změnami v rámci dodavatelských řetězců i v chování zákazníků. Přesto se ke klimatickým cílům zatím zavázalo pouze 5 % firem působících v oboru. „Právě se nacházíme v nejdůležitějším desetiletí, které od nás bude vyžadovat radikální spolupráci a kroky ze strany podniků, společnosti a vlád. V IKEA jsme se zavázali, že se do roku 2030 staneme klimaticky pozitivní firmou a v rámci toho se zavazujeme také k dosažení cíle 1,5 °C, který je ustanoven v Pařížské dohodě. Kampaň usiluje o zapojení maloobchodního sektoru a díky tomu, že pracujeme společně a jednáme rychle, můžeme dělat aktivity, které mají skutečný dopad a mohou věci změnit. Pro nás i planetu,“ řekl generální ředitel Ingka Group IKEA Jesper Brodin v oficiálním prohlášení.

Firmy podnikající v oblasti maloobchodu se mohou do kampaně zapojit nastavením vědecky podložených klimatických cílů, které povedou k omezení produkce skleníkových plynů na polovinu do roku 2030 a k nulové produkci emisí do roku 2050 nejpozději. Podle realizátorů kampaně se jedná o průlomovou aktivitu, která umožní zájemcům o nastavení klimatických cílů využít odborné poradenství zaměřené na odvětví maloobchodu a návody na osvědčené postupy. Součástí kampaně bude také spolupráce s partnery v rámci obchodních asociací, sdílení nástrojů pro změnu a společných zdrojů.

Klimatická změna patří k největším výzvám dnešní doby

„Tato kampaň je výzvou pro všechny maloobchodníky, aby zavedli ambiciózní opatření v oblasti klimatu. Sektor si je stále více vědom rizik, které klimatická změna napříč dodavatelskými řetězci a procesy přináší. Potřebujeme proto více maloobchodníků, kteří se ke kampani Race to Zero připojí a předvedou stejné odhodlání jako firmy H&M Group, Ingka Group (IKEA), Kingfisher a Walmart,“ řekl generální ředitel WBCSD Peter Bakker. Současně zdůraznil, že klimatická krize je společně se zánikem biodiverzity a rostoucími sociálními nerovnostmi jednou z největších a nejsložitějších výzev naší doby.

„Jedině společnými silami a spoluprací napříč průmyslovými odvětvími, jako je i oblast maloobchodu, je můžeme vyřešit. Vlády, investoři a firmy se proto spojují, aby společně našli cestu vedoucí k omezení globálního růstu teploty o 1,5 °C, což vychází z cílů Pařížské dohody o klimatu. A je to jedinou schůdnou cestou pro lidi a naši planetu.“

Zdroje: Race to Zero

Autorka: Kristýna Vobecká

FOTO: Unsplash