Čistá elektřina a teplo bez uhlí budou vznikat blíže spotřebitelům. Není problém umístit solární panely na vhodné střechy budov a třeba je kombinovat se zelenou střechou, která zajistí, aby se dům nepřehříval. Přichází šance na zelené desetiletí.

Možnosti moderní energetiky pro města, obce a firmy představí konference Svazu moderní energetiky. Akce „Zelená ekonomika: zdravá města a moderní regiony“ proběhne online 29. června od 10:00 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL). Během úvodního bloku konference budou debatovat o přínosech rozvoje udržitelných projektů pro regiony senátor Mikuláš Bek, hejtman Jan Grolich a Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Jihomoravský kraj má již vytipováno 800 míst, kde mohou vzniknout mokřady, tůně a malé vodní plochy. "V boji s dopady klimatických změn jsme všichni v první linii. Starostové a starostky, hejtmani, zemědělci, vlastníci půdy a mnozí další. U nás na kraji máme jednu velkou ambici. Inspirovat starostky a starosty, aby se zapojili další ze starostů a starostek. Jsme připraveni pomoci. Kdo jiný by se o krajinu měl starat, než kraj?," říká hejtman Jan Grolich. "Ve Velaticích jsme si řekli, že uděláme něco se zelení a vyhráli jsme Zelenou stuhu za nejlepší péči o životní prostředí. Když to jde v malé dědině, musí to jít i na kraji. Příroda nepočká," dodává jihomoravský hejtman.V úvodním bloku konference vystoupí hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
FOTO: ve spolupráci se Svazem moderní energetiky

Soběstačná čtvrť

Konference představí také zkušenosti s plánováním energeticky soběstačné čtvrti Chytré Líchy v Židlochovicích u Brna. Tato zelená čtvrť bude vůbec prvním energeticky soběstačným projektem na Moravě. Cílem však není pouze využití energie šetrné k životnímu prostředí. Autoři myslí také na lepší nakládání s vodou. V Chytrých Líchách chtějí zajistit dosažení úspory poloviny odpadní vody odváděné z území a vytvořit lokalitu bez dešťové kanalizace.

„Díky komplexnímu přístupu slouží tento projekt coby unikátní modelový příklad dobré praxe udržitelného sídelního plánování v souladu s principy ochrany životního prostředí, šetrného využívání zdrojů, adaptace na změnu klimatu, udržitelného rozvoje, inovací a digitální transformace, a zapojení občanů do rozhodování,“ představuje soběstačnou čtvrť jeden z autorů projektu Jan Bárta, který projekt osobně představí také na konferenci.

Mezi další vystupující patří Kateřina Vosičková, energetická manažerka působící v Prostějově, kde se snaží o komplexní přístup k využití moderních řešení. Monitorují spotřeby energií ve všech budovách, spotřeby následně vyhodnocují a hledají úsporná opatření. „Máme také vlastní zdroje – kogenerační jednotky a od roku 2019 také solární elektrárnu na střeše sportovního centra. Plánujeme další výstavby fotovoltaických elektráren,“ prozrazuje směry dalšího vývoje energetiky v Prostějově. Kateřina se během své přednášky podělí o zkušenosti s prosazováním fotovoltaiky ve městě. Cenné zkušenosti mohou pomoci dalším městům s podobným typem projektů.

O zkušenosti s prosazováním fotovoltaiky se podělí Kateřina Vosičková, energetická manažerka města Prostějov
FOTO: ve spolupráci se Svazem moderní energetiky

Moderní energetika však není jen o zdrojích. Klíčové je zvládnout nástup chytrých sítí. K tomu má pomoci projekt EGD (dříve E.ON Distribuce). Chytré sítě umožní obousměrný tok energie a naplnění role aktivního zákazníka. Provozovatel distribuční sítě budoucnosti musí počítat i s přenosy v malém měřítku a regionálním vyrovnáváním. Stejně tak dojde k zásadním změnám na trhu s energiemi – centralizace a uzavřenost soustav bude nahrazena decentralizací a přeshraničními propojeními. Nedílnou součástí takového budoucího systému bude i smart metering, kterému se v současné době EGD aktivně věnuje.

Martin Madej z Aliance pro energetickou soběstačnost nabídne kombinaci zemědělství a fotovoltaiky. Jde o ideální spojení solární energetiky při zachování zemědělské funkce například pole brambor nebo vinic. Z výhod pak těží oba směry: fotovoltaika je zespodu chlazená a má tak vyšší výkon, současně částečné zastínění pomáhá k vyšší produkci rostlin a chrání je před spálením ostrým letním sluncem.

David Martínek z ČEZ ESCO přinese informace o možnostech podpory pro nové projekty obnovitelných zdrojů či úspor energie v budovách. Poradí, jak lze získat fotovoltaiku za pouhou korunu nebo jak mohou firmy a města využít potenciál úspor energie. „Až 450 miliard korun z externích zdrojů bude v nejbližších letech směřováno do moderní energetiky. Je to jedinečná příležitost, jak po pandemii COVID-19 nastartovat ekonomiku a zároveň těchto zdrojů využít k dekarbonizaci,“ uvádí David Martínek v rámci avíza svého příspěvku.

Zelená krajina, zdravá města

Třetí blok konference se zaměří na témata spojená s obnovou krajiny, bojem proti suchu a ozeleněním měst. Mezi hosty patří Martin Smetana z Farmy Blatnička, který získal za své aktivity ocenění Adapterra Awards. Krajina je podle něj homogenizovaná, zemědělská půda z velké části degradovaná, trpí erozí a kvůli narušené struktuře není schopna se vyrovnat se suchem a přívalovými dešti. Martin Smetana si také všímá, že došlo k úbytku biodiverzity a výrazně poklesl turistický a rekreační potenciál venkova. Projekt obnovy krajiny na Zálúčí u Blatničky na jižní Moravě řeší tyto problémy komplexně.

Jak změnit krajinu, aby uměla lépe pracovat s vodou? Poradí na základě svých zkušeností Martin Smetana z Farmy Blatnička
FOTO: Ve spolupráci se Svazem moderní energetiky

Ukazuje, že pozitivní proměna krajiny ve velkém měřítku je možná. A nemusí být drahá ani složitá. Obnova krajinných prvků a zlepšení zemědělského hospodaření již na malé výměře půdy se pozitivně projeví i v okolní krajině. Po rozdělení velkého pole na menší polní celky pomocí travnatých pásů, stromů a keřů se oblast opět hemží životem. Vznikla zdravá a odolná krajina. Kdysi monotónní pole se proměnilo v atraktivní venkovskou krajinu přitažlivou pro turisty a návštěvníky. Během prezentace se můžete také vy nechat inspirovat, jak lze změnit přístup k pozemkům ať už soukromým nebo obecním, a vrátit tak život do krajiny.

O digitálních nástrojích, které lze využít při obnově krajiny bude hovořit Štěpán Vizina ze společnosti Ekotoxa. „Analýza zranitelnosti měst na dopady klimatické změny je pro nás příležitostí k včasnému a efektivnímu zacílení adaptačních opatření v podobě modrozelené infrastruktury zejména v místech vysoké koncentrace citlivých skupin obyvatel,“ představuje výhody využití satelitních dat Štěpán Vizina.

V rámci bloku vystoupí také Magdalena Maceková, architektka, specialistka na tvorbu veřejného prostoru z Nadace Partnerství a o příklady dobré praxe se podělí Martin Ander, který spolupracuje jako komunitní specialista se Svazem moderní energetiky i Nadací Partnerství.

Připomínáme, že konference proběhne online již 29. června. Sledovat ji lze zdarma. Více informací o akci na www.modernienergetika.cz.

Konference proběhne online. Sledovat ji lze po registraci na odkazu výše.
FOTO: ve spolupráci se Svazem moderní energetikyAutor: Martin Prax

FOTO: Unsplash