Jana Pikardová | 2. 6. 2021

Budoucnost energetiky v Česku: naděje pro moderní energetiku i nejistota pro staré zdroje

Českou energetiku čeká v následujících letech zásadní transformace. Velmi důležitou roli by nově měly hrát obnovitelné zdroje energie. Jejich budoucnost do značné míry ovlivní novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou právě projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Na této klíčové legislativě ovšem stále nepanuje shoda, bodem sváru je výše podpory pro jednotlivé zdroje realizované v minulosti.

Naopak pro podporu nových obnovitelných zdrojů se otevírají dveře. Ministr průmyslu Karel Havlíček dnes přislíbil neutrální stanovisko k zahrnutí nové fotovoltaiky do aukcí a “opatrně pozitivní” stanovisko k rozvoji akumulace v novele energetického zákona. O novele dvou zákonů, které určí budoucnost české energetiky, dnes debatoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s poslanci Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), Petrem Dolínkem (ČSSD) a Petrem Třešňákem (Piráti). Odborné komentáře připojili zástupci profesních organizací.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie se blíží do finále

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dokončila druhé čtení této klíčové části legislativy pro rozvoj zelené energetiky v Česku a poslala ji do Hospodářského výboru, který by měl zasednout za týden 9. června. Klíčovou novinkou, kterou zákon přináší, je především tzv. vnitřní výnosové procento (IRR). Vládní novela navrhuje nastavit každému zdroji jinou hodnotu výnosnosti. Nejméně by měla dostat fotovoltaika, neboť u ní hrozí ještě zvýšení solární daně. V rámci poslaneckých návrhů se pak ministr průmyslu kloní k zavedení intervalu hodnot vnitřního výnosového procenta. Neutrálně se pak vláda staví k zahrnutí dalších obnovitelných zdrojů do připravovaného systému aukční podpory. Obecně ale vidí ministr Karel Havlíček rozvoj fotovoltaiky pozitivně. Během debaty se vyjádřil, že Česko má prostřednictvím Modernizačního fondu připraveno na podporu fotovoltaiky 50-100 miliard korun. Podle ministra průmysle je současně důležité udělat tlustou čáru za roky 2009 a 2010, které jsou spojené s tzv. solárním boomem. Má to podle něj být poslední a předvídatelný krok.

S návrhem vlády ale nesouhlasí opozice, která požaduje výnosnost pro všechny zdroje sjednotit. Zároveň volá po přístupu fotovoltaiky do systému aukcí. “Rozvoj obnovitelných zdrojů má nyní velkou šanci, je ale otázkou, zda parlament ve finále podpoří rozumná a férová řešení. Ta navrhuje mnoho poslanců včetně mě. Chci rozvoj fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů vhodnou kombinací přiměřené podpory, která efektivně snižuje náklady státu. Chci takto podpořit nejen větší instalace mimo úrodnou zemědělskou půdu, ale nastartovat rozvoj fotovoltaických panelů především na střechách a fasádách domů. Toto je obrovská šance a příležitost pro naše domácnosti, malé a střední firmy, které také dlouhodobě sníží své náklady,” řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na dnešní panelové debatě s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími poslanci.

Snahu nalézt jednotný přístup ke všem obnovitelným zdrojům během debaty podpořili také Petr Dolínek (ČSSD), který sám načetl pozměňovací návrhy upravující vnitřní výnosové procento - pro všechny typy podporovaných zdrojů stejně. Poslanec Dolínek podporuje také zahrnutí solární energetiky do aukcí. Patří podle něj do mixu řešení, které pomohou česku snížit závislost na fosilních palivech.

Také zástupce Pirátů v debatě, poslanec Petr Třešňák, souhlasí s tržními mechamismy podporu v aukcích: "Stát si musí přestat hrát, že měří všem investorům stejně a začít pro to opravdu něco dělat. Sjednocení IRR, stabilní investiční prostředí, rychlá implementace prvků moderní energetiky do národní legislativy a otevření soutěže o státní dotace opravdu všem investorům jsou první nezbytné kroky, na které stále zbytečně čekáme. Bez tohoto je celá energetická transformace ČR jen další průšvih s rozdělováním dotací. Podpora formou aukcích je nejlevnější cesta k nízkouhlíkové energetice, která je dobře odzkoušená v řadě států EU a přispívá k rozvoji OZE bez velké zátěže do cen pro konečné zákazníky."

Dlouhodobé zahrnutí solární energetiky a bioplynu do aukční podpory pak podporuje řada profesních sdružení. Vedle Svazu moderní energetiky jde o Svaz průmyslu a dopravy nebo Svaz měst a obcí. “Obecně vítáme příslib neutrálního stanoviska k aukční podpoře a taktéž jsme rádi za vyjádření podpory pro bateriové systémy v rámci novely energetického zákona. Tyto kroky pomohou k většímu rozmachu obnovitelných zdrojů v ČR a pomohou zajistit postupnou náhradu uhlí v energetice,” dodává programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Debata ministra průmyslu Karla Havlíčka a poslanců: Marian Jurečka (KDU-ČSL), Petr Třešňák (Piráti) a Petr Dolínek (ČSSD)
FOTO: se souhlasem Svazu moderní energetiky

Zástupci sektoru obnovitelných zdrojů: obavy i naděje

Návrhy opozice nacházejí podporu i u soukromých energetických svazů, které rovněž žádají jednotnou výnosnost pro všechny zdroje energie. Odmítavě se staví i ke zvýšení solární daně. “Pan ministr Havlíček říká, že nechce nastavit všem zdrojům jednotné IRR, protože chce opravit chyby z minulosti a těm zdrojům, které dostaly předtím více teď naopak ubrat. To je ale zásadní nepochopení vnitřního výnosového procenta. Jednotné IRR totiž narovná výnosnost všem zdrojům energie za celou dobu životnosti, tedy i za dobu, kdy měly některé zdroje údajně větší výnosnost. Proti logice překompenzace navíc jde i návrh na dodatečnou solární daň, neboť tímto krokem vláda říká, že fotovoltaika je překompenzovaná ještě předtím, než proběhne šetření,” komentuje předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.

“CZ Biom podporuje jednotný přístup ke všem obnovitelným zdrojům. Za ideální považujeme hodnotu IRR 10,6 %, ale rozumíme tomu, že je nutné v rámci politického dialogu udělat kompromis za který považujeme 9,5 %. Interval, který navrhuje MPO je defakto odložení problému na neurčito, o klíčovém problému, který má tento zákon vyřešit tak bude rozhodovat a budoucí vláda a kdykoli pro kterékoli provozovatele hodnoty IRR měnit,” říká Jan Habart, předseda CZ Biom.

Zákon obsahuje také provozní podporu pro biometan. Výroba biometanu je dnes realizovatelná spíše u větších projektů a jenom v místech, kde je velkokapacitní vedení zemního plynu. Naopak bioplyn je řešení i pro menší zemědělské podniky nebo obce, které si díky budoucí podpoře vyřeší problém nakládání s odpady nebo exkrementy hospodářských zvířat. Habart současně dodává: “Chtěli bychom také pochválit vicepremiéra Havlíčka, že předložená novela zákona umožní stávajícím bioplynovým stanicím přecházet ze stálého diagramu výroby na tržní. Budou tak doplňovat a vykrývat kolísání výroby jiných obnovitelných zdrojů energie.”Autorka: Jana Pikardová

FOTO: se souhlasem Svazu moderní energetiky