Do Česka míří stovky miliard korun, které nabídnou příležitost k investicím do nových projektů obnovitelných zdrojů, renovace budov nebo zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Šanci sáhnout si na ně budou mít města, firmy i domácnosti.

Opravdu zelená města mohou nabídnout dobré místo k životu. Udržitelný rozvoj přináší energii z obnovitelných zdrojů, která je díky technologickému pokroku na dosah ruky. Jen cena solárních panelů klesla za posledních 10 let o neuvěřitelných 90 procent a podobný trend kopírují také baterie pro ukládání energie.

„Právě s rozvojem obnovitelných zdrojů je spojena moderní etapa růstu měst. Čistá energie z fotovoltaiky sníží znečištění ovzduší a výdaje za energii. Navíc bude zásadním benefitem pro místní ekonomiku,” představuje příležitost Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Právě Svaz moderní energetiky nabízí městům a firmám konzultace, jak najít příležitosti pro nové investice do obnovitelných zdrojů nebo řešení, která sníží uhlíkovou stopu.

Je dobré se připravit na novou solární vlnu

Příkladem dobře fungujícího zázemí pro využití možností místní energie z obnovitelných zdrojů je Vídeň. Rakouská metropole může česká města inspirovat současným výkonem 50 megawattů solárních elektráren. Do roku 2030 chce jejich výkon zvýšit na úctyhodných 800 megawattů. Rozvoj se řídí propracovaným městským plánem, který počítá s osazením střech nemocnic, škol nebo parkovacích domů. Novinkou mají být integrované soláry ve fasádách budov či využití solárních panelů k zastínění střech se zelení. Od roku 2012 mohou do vídeňských projektů investovat přímo tamní obyvatelé. Zhodnocení je výhodnější než bankovní úroky a také proto se podíly v nových projektech vždy bleskově vyprodaly.

„Rychlému přechodu na sluneční energii mohou pomoci např. hromadné nákupy solárních panelů, městem vyjednané výhodné půjčky pro financování soukromých projektů nebo založení městských energetických komunit. Města mohou pomoci také redukcí administrativy, vytvářením solárních map či stanovením jasných pravidel, za kterých mohou vznikat solární projekty v oblastech s památkovou ochranou,” shrnuje návod dobré praxe Martin Sedlák.

Pražská šance

Praha nedávno zveřejnila svůj plán redukce emisí. Ten má zlepšit kvalitu života obyvatel i podmínky pro rozvoj podnikání. Naplnění se neobejde bez využití solárního potenciálu.

Solární panely na střechách rodinných a bytových domů v Praze a okolí mohou zásobovat nejméně 120 tisíc domácností. Právě na tento typ budov lze instalovat okolo 500 megawattů solárních elektráren. Vyplývá to z analýzy potenciálu střešní fotovoltaiky v Praze a okolí, kterou pro Alianci pro energetickou soběstačnost vypracovala společnost EkoWATT. „Bilančně to pak vychází, že každá čtvrtá až pátá pražská domácnost může během roku spotřebovávat ‚jen‘ solární energii,” uvedli autoři při publikaci studie.

Cílem této analýzy je vybídnout Pražany k zájmu o vlastní výrobu čisté energie. Mohou tak pomoci Praze naplnit klimatický závazek a jako bonus ušetřit ročně 8 až 12 tisíc korun na výdajích za energii.

Využití solární energetiky vedení města podporuje. S jeho rozvojem počítá náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (STAN) a odezvu nachází i u Víta Šimrala (Piráti), radního hlavního města Prahy pro oblast školství. „Instalování střešních solárů na obytných budovách má smysl. Smysluplný přechod k udržitelné výrobě energie se ale neobejde bez zapojení veřejných budov, kterých máme v hlavním městě nejvíc v republice. Tedy budov města a státních institucí, všech druhů škol, nemocnic atd. Příkladem může být ZŠ Kunratice, která získala svou vlastní elektrárnu na nevyužité střeše už v roce 2010 a od té doby vyrobí zhruba 55 tisíc kilowatthodin čisté elektřiny ročně,” zmínil směr možného rozvoje radní Vít Šimral.

Vít Šimral představí možnosti využití solární energetiky na školních budovách v Praze na konferenci Moderní města a regiony. Mezi další hosty patří Kamil Čermák (ČEZ ESCO), Jan Řežáb (JRD Development) nebo Jan Palaščák (skupina Amper). Hovořit se bude také o potřebě proměny měst kvůli dopadům změny klimatu nebo o zdravých budovách.
FOTO: se souhlasem Svazu moderní energetiky

Zelený byznys: šance pro malé i velké

Na solární ofenzívu se připravují také firmy. Klimatická strategie Škoda AUTO počítá s tím, že od druhé poloviny tohoto desetiletí bude energie potřebná pro výrobu vozů a komponentů v českých výrobních závodech Škodovky pocházet kompletně z obnovitelných zdrojů. Do skládačky řešení pak přirozeně zapadá instalace fotovoltaických elektráren na střechách. Na konci roku 2019 automobilka uvedla do provozu solární elektrárnu se jmenovitým výkonem 441 kilowatt, která je instalovaná na střechách Servisního centra v Kosmonosech. Další solární projekt je již v přípravě. Automobilka společně se Skupinou ČEZ zanedlouho zrealizuje na střechách svých budov v Mladé Boleslavi jednu z největších střešních fotovoltaických elektráren v Česku za posledních 10 let: celkem bude instalováno téměř 6000 solárních modulů, které ročně vyrobí více než 2200 megawatthodin čisté elektřiny.

Nejde však pouze o nadnárodní koncerny. Výhody solární energetiky vnímá také maloobchodní řetězec COOP. Téměř 90 družstevních prodejen COOP si v současnosti podstatnou část potřebné elektrické energie vyrábí díky vlastním střešním solárním panelům. Zástupci obchodního řetězce považují právě energetickou soběstačnost za řešení, které zlepšuje ekonomiku podniku a pomáhá zachovat prodejny v obcích či malých městech.

Rozbíhající se program na podporu nových projektů obnovitelných zdrojů či renovace budov v rámci Modernizačního fondu nebo Fondu obnovy jsou příležitostí pro další stovky českých firem.

Klíčem jsou informace

Možnosti moderní energetiky pro města, obce a firmy představí konference Svazu moderní energetiky, která proběhne on-line 11. června od 10:00. O svůj pohled na zdravý rozvoj měst se podělí Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro školství a inovace, Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, Jan Palaščák, zakladatel skupiny Amper, a Jan Řežáb, zakladatel JRD development. V další části zazní zajímavé zkušenosti s plánováním energeticky soběstačné čtvrti nebo s dekarbonizací výroby automobilů ve Škoda AUTO. Nebude chybět ani téma výroby bioplynu z kuchyňských odpadů nebo renovace budov pro snížení provozních nákladů. Konference však nebude pouze o energetice. V části věnované zeleným řešením se bude debatovat o možnostech příprav našich měst a obcí na horko a sucho. Více informací o akci a registrace na modernienergetika.cz.

Autor: Martin Prax

FOTO: se souhlasem AliES