Zelený plán má pomoci k vyšší recyklaci a využití čisté energie

Síť obchodů Billa představila na Den Země svůj plán, kterým chce přispět k udržitelnému rozvoji a ochraně planety před důsledky změn klimatu. Bude stát na čtyřech pilířích mezi které patří recyklace nebo využití čisté energie.

Martin Prax

28. 4. 2021

Společnost Billa nazvala svou zelenou strategii Plán B. Cílem je nabídnout komplexnější uchopení aktivit v oblasti recyklace nebo šetrného přístupu k přírodním zdrojům. Již dnes Billa třídí plasty, zákazníkům nabízí vlastní nákupní tašky z recyklovaného plastu, polyesterové tašky z plastů vylovených v severním Pacifiku nebo opakovaně použitelné resáčky na ovoce a zeleninu.

„U obalů se rovněž zaměřujeme na portfolio privátních značek, kde máme ambici nahradit veškerý obalový materiál plně recyklovatelným. Rádi bychom, aby při správném vytřídění nic neskončilo na skládce nebo ve spalovně. Touto optikou se chceme podívat i na oblast ‚pomocných‘ obalů v lahůdkách. Snažíme se, aby to lidé, kteří jsou ochotni zabývat se správným tříděním odpadu, měli s našimi produkty co nejsnadnější,“ uvedl Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje společnosti Billa v České republice.

První vejce z volného chovu

V rámci pilíře tzv. zelených produktů společnosti neřeší Billa jen obaly, ale zahrnuje pod ně například i bio produkty či agendu životních podmínek hospodářských zvířat. Prvním naplněným cílem je v této oblasti ukončení prodeje klecových vajec do roku 2023. A BILLA byla vůbec první obchodní řetězec, který se k takovému cíli zavázal. „Dalším konkrétním krokem, který již realizujeme, je zařazování produktů s různými certifikacemi, například Fairtrade, Rainforest Alliance nebo MSC, které deklarují udržitelný nebo sociálně odpovědný přístup, do našeho stálého portfolia,“ zmiňuje Ivan Holub.

Nejnovějším projektem, na kterém Billa intenzivně pracuje, jsou programy na ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů. Na jaře tohoto roku Billa podpořila jarní migraci ohrožených obojživelníků a rozšířila tím aktivity, na kterých spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody. Zároveň pokračuje ve výsadbě či renovaci ovocných sadů a alejí, aby do přírody navrátila původní ovocné druhy. Letos do výsadby původních ovocných odrůd Billa investuje více než 7,5 milionu korun.

Čistá energie

Aktivace Plánu B stojí nicméně na mnohem širším výčtu aktivit. Ať už je řeč o snižování energetické náročnosti prodejen Billa, instalaci fotovoltaických panelů, modernějších chladicích a mrazicích technologií a samoobslužných pokladen, nebo nahrazování papírových cenovek elektronickými. Obchodní síť ve ve svých prodejnách změřuje na snižování spotřeby energie: "Od roku 2012 došlo ke snížení spotřeby energii o 44 %, konkrétně elektřiny o 19 %, plynu o 37 % a dálkového tepla o 79 %," uvídí Billa na webu k představení Plánu B.

„Současná situace je bohužel velmi vážná. Už dnes víme, že je zcela nevyhnutelné podnikat kroky, které zajistí udržitelnou budoucnost na Zemi a perspektivnější vyhlídky pro naše další generace. Obchodování s potravinami bude s ohledem na každodennost nákupů vždy v popředí celospolečenského a mediálního zájmu. Tuto odpovědnost přijímáme. Ovšem bez aktivního zapojení nás všech to nezvládneme,“ uvádí Ivan Holub. „Mělo-li lidstvo dosud vůbec nějaký plán, přestává být funkční. Je nejvyšší čas otočit kormidlem. Přišel čas na Plán B,“ dodává Ivan Holub.

Autor: Martin Prax (s využitím TZ Billa ČR)

FOTO: Pixabay