Petra Doležalová | 6. 6. 2021

První klimaticky neutrální továrna dodá na trh vozy Volvo. Čistou energii zajistí bioplyn

Společnost Volvo Cars chce uvádět na trh vozy, které již při opuštění továrny nebudou s sebou nést emisní stopy z výroby. Významný milník při plnění závazku se Volvu podařil koncem května, kdy automobilka oznámila, že se její továrna ve švédském Torslanda stala prvním závodem na výrobu automobilů dosahujícím statusu kompletní klimatické neutrality.

Továrna v Torslanda se tak stala už druhým výrobním závodem Volvo, který plní kritéria klimatické neutrality. Statusu klimatické neutrality se předtím podařilo Volvu dosáhnout v roce 2018 v továrně na motory ve švédském Skövde.

Volvo Cars považuje své továrny za zcela klimaticky neutrální ve chvíli, kdy nedochází v důsledku jejich využívání elektrické a tepelné energie ke zvýšení emisí skleníkových plynů v atmosféře. V případě továrny Torslanda jde o například o využití bioplynu pro vytápění či zužitkování odpadního tepla z průmyslových procesů, které vznikají přímo při výrobě. Klimaticky neutrální elektřinu začal závod v Torslanda využívat již v roce 2008.

„To, že se nám podařilo vytvořit z továrny Torslanda náš první klimaticky neutrální závod na výrobu automobilů, pro nás představuje významný milník,“ uvedl Javier Varela, ředitel pro průmyslové operace a kvalitu ve společnosti Volvo Cars. „Zavázali jsme se do roku 2025 dosáhnout klimatické neutrality v rámci celé naší výrobní sítě a tento úspěch představuje jasný důkaz našeho odhodlání k nepřetržitému snižování dopadu naší společnosti na životní prostředí.“

Kromě dosažení klimatické neutrality se v továrně Torslanda daří průběžně snižovat množství využité energie. Cílená zlepšení, která byla v rámci jejího provozu zavedena v průběhu roku 2020, vedla k roční úspoře energie téměř 7 000 MWh, což se rovná roční spotřebě elektřiny více než 450 švédských domácností.

V následujících letech společnost plánuje v této továrně dále zvyšovat efektivitu využívání zdrojů, mimo jiné např. u osvětlovacích a vytápěcích systémů, což by do roku 2023 mělo vést k dalším úsporám energie. Ty by se měly pohybovat kolem 20 000 MWh za rok. Uvedená energeticky úsporná opatření představují součást širší ambice automobilky Volvo Cars snížit do roku 2025 energii vynaloženou na výrobu jednoho vozu v rámci vlastní výrobní sítě o 30 %.

Aby mohla společnost Volvo Cars dosáhnout klimatické neutrality v oblasti výrobních operací, potřebuje se plně spolehnout na podporu svých místních vládních i obchodních partnerů. Jen tak získá přístup ke klimaticky neutrální elektrické a tepelné energii. Mimoto chce automobilka vyvinout vlastní zařízení na získávání energie z obnovitelných zdrojů, které bude fungovat přímo v komplexu továrny.

Cíl společnosti Volvo Cars dosáhnout klimaticky neutrální výroby představuje součást klimatického plánu, který je jedním z nejambicióznějších v rámci automobilového průmyslu. Středobodem tohoto plánu je ambice elektrifikovat kompletní modelovou řadu.

Zmíněný plán sahá dokonce nad rámec pouhého vyřešení emisí ve výfukových plynech – snaží se vypořádat také s emisemi uhlíku v širším provozu společnosti, v jejím dodavatelském řetězci a s pomocí recyklace a opětovného využívání materiálů dle principů cirkulární ekonomiky.Autorka: Petra Doležalová, Volvo Car Česká republika (redakčně upraveno)

FOTO: se souhlasem Volvo Cars