Pavel Baroch | 5. 6. 2021

Vzniká první udržitelná městská čtvrť v Česku. Vyroste v Židlochovicích u Brna

Spousta zeleně okolo nevysokých domů, fotovoltaické panely na střechách, zóna bez aut, ale také nabíjecí stanice pro elektrovozidla, maximálně využívaná srážková voda anebo uhlíkově neutrální provoz budov. Jihomoravské Židlochovice mají ambici vybudovat první trvale udržitelnou městskou část v Česku. Teď ke svému plánu udělala zásadní krok: vybrala architektonickou kancelář, z jejíhož návrhu bude židlochovická čtvrť Chytré Líchy vycházet. Začít stavět by se mohlo už letos. Podobné ekologické oblasti vznikají nebo už dokonce fungují v zahraničí.

Ve městech žije více než polovina všech lidí na světě, v Česku je to dokonce sedmdesát procent. „I proto města způsobují většinu uhlíkových emisí a velkým dílem přispívají ke klimatické změně. A pokud chceme hledat cestu, jak dospět k uhlíkové neutralitě, musíme začít u měst a snižování jejich dopadu na planetu,“ uvedla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda. V Židlochovicích nedaleko Brna to vzali vážně, chtějí tam vystavět první moderní, ekologickou, trvale udržitelnou čtvrť.

„Půjde o respektující a přívětivé prostředí pro lidi napříč generacemi i sociálním postavením. Počítá s odpovědností všech obyvatel vůči přírodě, ale i aktivním zapojením občanů do dalšího vývoje jejich bydliště,“ řekl starosta Jan Vitula. Na třech hektarech tak vznikne nová čtvrť propojená s krajinou i starou zástavbou, otevřená komunitnímu životu či moderním technologiím a environmentálně citlivá. Projekt finančně podpořily německá nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Jihomoravský kraj.

Zóna bez aut

Židlochovická čtvrť budoucnosti Chytré Líchy bude vycházet z návrhu architektonické kanceláře Pelčák a partner architekti. Jako nejvhodnější pro koncepci plánované čtvrti ho z pěti přihlášených zájemců vybrala hodnotící komise, přičemž její doporučení schválila i Rada města Židlochovice. Ta plánuje do architektonického návrhu ve spolupráci s vybraným ateliérem zohlednit i požadavky obyvatel přilehlé čtvrti.

Návrh totiž mimo jiné počítá s výrazně omezeným vjezdem aut do čtvrti, vozy by namísto toho měly parkovat na okrajích lokality. Celý projekt je podle starosty Jana Vituly maximálně participativní. Se svými připomínkami by se na něm měli podílet i obyvatelé Židlochovic. Vítězná kancelář by pak měla nejdůležitější aspekty do svého návrhu zanést.

„Chceme eliminovat například obavy současných obyvatel okolních ulic, že jim lidé z nové čtvrti budou parkovat před domem. V návaznosti na to tedy bude oproti původnímu návrhu snížena bytová zástavba v Líchách, kapacity parkovišť na okraji ale zůstanou stejné. K redukci zástavby jsme přistoupili i kvůli připomínkám současných obyvatel skrz omezení výhledu z jejich domovů. V území zároveň zůstane rezerva na případné rozšíření parkovacích ploch, pokud by se ukázalo, že je to nutné,“ upřesnil starosta. Čtvrť vedle toho počítá pro tamní obyvatele také s nabídkou carsharingu, tedy sdílení aut.

Podle architekta města Židlochovice Pavla Jury vítězný návrh jako jediný nevyžaduje zásadní změnu územního plánu kvůli výstavbě bytových domů. „Počítá z velké části s trojdomy, přesněji s třemi bytovými jednotkami nad sebou, kdy má každá vlastní vchod. Taková koncepce bude mít pozitivní přesah do sociální oblasti. Díky těsnému sousedství jednotlivých domů se může vytvářet ucelená komunita,“ konstatoval Jura. Podobně funkční projekt se stejně pojatými byty přitom funguje například ve Vídni.

Vizualizace ulic projektu Chytré Líchy
FOTO: se souhlasem města Židlochovice

Uhlíková neutralita

Jedním z hlavních cílů čtvrti je její uhlíková neutralita při provozu budov, tedy žádná produkce oxidu uhličitého, respektive vyvážení emisí vzniklých výrobou energie z fosilních paliv výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Základem pro snížení spotřeby energie je už samotný návrh plánovaných budov a jejich vlastností. Obálky budov by proto měly splňovat parametry pasivního standardu.

I díky tomu se tak v zimě mohou maximalizovat zisky ze slunečního svitu, aby se na vytápění spotřebovalo co nejméně energie. Teplo se zároveň bude získávat i zpětně z odpadního vzduchu pomocí systému rekuperace. Riziko letního přehřívání by se naopak mělo eliminovat například množstvím zeleně v okolí budov nebo stíněním oken, ať už přesahy konstrukcí nebo žaluziemi. Snížení spotřeby energie se ale netýká pouze vytápění a chlazení budov. Ve čtvrti Chytré Líchy chtějí používat například i efektivní osvětlení nebo úsporné armatury pro snížení spotřeby teplé vody.

Se snížením konečné spotřeby energie úzce souvisí i druhý krok. Je jím zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů přímo na místě její spotřeby, počítá se proto s výrazným využitím fotovoltaiky.

„Na střechách včetně krytých parkovišť by měly být umístěny fotovoltaické panely. Celá lokalita bude technicky připravena tak, aby zde v budoucnu mohly fungovat jak klasické energetické koncepty, tak inovativní energetická společenství, energetické komunity nebo další modely. Díky centralizaci parkování by čtvrť zároveň měla být připravená na nástup elektromobility. Nabíjecí stanice budou umístěné u společných parkovacích ploch,“ uvedl koordinátor projektu Chytré Líchy a zakladatel Centra pasivního domu Jan Bárta.

Vizualizace projektu Chytré Líchy
FOTO: se souhlasem města Židlochovice

Více zeleně i vody

Hodnotící komise si u návrhu architektonické kanceláře Pelčák a partner architekti pochvalovala, že výborně pracuje s prvky takzvané modrozelené infrastruktury, tedy se vzájemnou synergií vody a zeleně v lokalitě. Z hlediska vegetace je dominantním prvkem páteřní ulice čtvrti lemovaná stromy, zeleň by se samozřejmě měla nacházet i okolo všech bytových jednotek.

Využíváno bude také zelených střech, které výrazně zpomalí odtok vody a umožní její zpětný odpar do ovzduší. Díky progresivnímu přístupu by měla čtvrť co nejvíce srážkové vody využít k provozu nemovitostí a během přívalových dešťů ji naopak bezpečně odvést mimo pozemek.

Vítězný návrh pracuje rovněž se socializačními prvky, které umisťuje na okraji celé čtvrti, aby je mohli využívat i současní obyvatelé. Počítá konkrétně s komunitním hubem, fitparkem, coworkingovými prostory, dětským hřištěm, sdílenými dílnami či komunitními zahrádkami.

Vzorový Freiburg

Expertní tým se při vytváření konceptu ekologické čtvrti Chytré Líchy inspiroval v zahraničí. Zásadní roli sehrál zejména německý Freiburg, který díky své unikátní zelené politice dostal přezdívku „Laboratoř německé zelené architektury“. Podle ředitelky městské společnosti Freiburg Future Lab Astrid Mayerové chce být město uhlíkově neutrální v roce 2050. Už v roce 2030 ale chce snížit emise z dopravy a energetiky o polovinu oproti původnímu stavu v roce 1992.

Řešením, které město zvolilo, jsou například renovace celých čtvrtí udržitelným způsobem. Ve Freiburgu tak například město renovovalo celou čtvrť pro sedm tisíc obyvatel a jako hlavní cíl si stanovilo snížení spotřeby energie na polovinu. Sídliště z 60. let po renovaci doplnily výškové budovy v pasivním standardu. Součástí je také spousta zeleně, fotovoltaické elektrárny nebo vodíkové technologie. Další projekty pokračují, například v části Dietenbach nabídne město bydlení pro 15 tisíc lidí v uhlíkově neutrální a energeticky plusové čtvrti.

Před několika lety začalo rovněž budování udržitelné městské čtvrti Pottholmen ve švédské Karlskroně. „Výjimečná poloha v blízkosti centra, nejdůležitější dopravní uzel města a samozřejmě moře s krásným výhledem nás přesvědčily, že toto místo si zasluhuje něco výjimečného, proto se radní nadchli pro myšlenku udržitelné městské části,“ uvedl při zahájení výstavby Anders Jaryd z tamní radnice. Součástí projektu je několik obytných domů v nízkoenergetickém standardu z ekologických materiálů, připojení čtvrti na moderní spalovnu štěpky, ale také nulová automobilová doprava uvnitř oblasti, pikniková zóna, restaurace, kavárny, pobřežní promenáda nebo vyhlídková mola.Zaujal vás projekt první energeticky soběstačné čtvrti? Představení záměru a řadu dalších prezentací si budete moci poslechnout 29. června od 10:00 na online konferenci Zelená ekonomika: zdravá města a moderní regiony. Akce se uskuteční pod pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a za jeho osobní účasti. Více detailů o programu na modernienergetika.cz.Autor: Pavel Baroch

FOTO: se souhlasem města Židlochovice

POPISEK: Vizualizace ekologické čtvrti Chytré Líchy