Českou, evropskou i světovou energetiku čekají velké změny. Důraz na podporu obnovitelných zdrojů rezonuje v čím dál větším množství zemí a klíčovou roli v celé diskuzi hraje i fotovoltaika. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je nezpochybnitelné, že solární energetice a obnovitelným zdrojům obecně spolu s jadernou energetikou patří budoucnost českého energetického mixu. Na konferenci Solární energie a akumulace v ČR, kterou uspořádala Solární asociace, uvedl, že budou hrát klíčovou roli v nahrazení uhlí.

Na významu obnovitelných zdrojů pro budoucí vývoj české energetiky se shodli odborníci z privátní i veřejné sféry. „Vše naznačuje tomu, že Evropská unie zvýší své cíle v oblasti zelené energetiky. Nové obnovitelné zdroje elektřiny mohou i v Česku do budoucna umožnit výrobu třeba zeleného vodíku a pohánět elektrické automobily. Solární průmysl je připraven zastávat klíčovou roli ve změně energetiky. Nepůjde to ale za současného nevyzpytatelného investorského prostředí, bez stability a jasného politického závazku. Místo toho, abychom plánovali budoucnost, v Česku řešíme jedenáct let staré záležitosti kolem přiměřenosti podpory starých zdrojů," říká předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace
Honza Mudra/EconomiaPotenciál solární energetiky roste

Velké investice do solární energetiky chystá například společnost ČEZ. „Klimatická neutralita už dávno není pouze tématem pro Evropskou unii. Závazek dosáhnout uhlíkové neutrality oznámily Čína, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Velká Británie a nejnověji i Spojené státy. Administrativa nového prezidenta Joe Bidena zdůrazňuje, že investice do nových technologií přinesou významný stimul pro ekonomiku. Výrazně rostoucím segmentem budou globálně obnovitelné zdroje, v Česku klíčovou úlohu sehrají fotovoltaické elektrárny na střechách, brownfieldech a průmyslových plochách,“ uvedl na Solární konferenci Daniel Beneš, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a předseda představenstva společnosti ČEZ.

Rostoucí potenciál fotovoltaiky podle předsedy rady Energetického regulačního úřadu Stanislava Trávníčka potvrzuje i skutečnost, že 91 % kapacity, která se loni ve světě vybudovala v rámci OZE, byla fotovoltaika a větrná energie. Není tedy pochyb o tom, kterým směrem by se měla vydat Česká republika. Důležité ale bude vytvořit stabilní prostředí na základě cílů, které jsou definovány ve strategických dokumentech.

Pomoc Modernizačního fondu

Jedním z nástrojů na rozvoj fotovoltaiky v Česku má být Modernizační fond. V rámci předregistrační výzvy zaznamenal 8224 projektových záměrů, z nichž 7698 projektů se týkalo fotovoltaiky. Podle Jakuba Hrbka, ředitele Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu na Státním fondu životního prostředí, je zajímavé, jak široká paleta solárních projektů se do předregistrační výzvy přihlásila - od plovoucích solárních elektráren, přes různé agrivoltaické projekty až po klasické pozemní elektrárny. Na pozitivních důsledcích Modernizačního fondu se odborníci shodují.

Po letech, kdy se žádné elektrárny nestavěly, by tak Česko mohlo zažít další solární boom. „V loňském roce víc než kdy jindy domácnosti a firmy přemýšlely o energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Instalační firmy z řad našich členů staví čím dál tím víc střešních elektráren,” potvrdila výkonná ředitelka Solární asociace Veronika Šilhová. „Vidíme i první projekty zcela bez dotací, které jsou ve zbytku Evropy běžné, pro které ale u nás chybí aktivnější trh a stabilní investiční prostředí. Další impuls přinese nepochybně Modernizační fond, zároveň ale celý sektor obnovitelných zdrojů brzdí kontroverzní novela zákona o podporovaných zdrojích, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna,” uvedla výkonná ředitelka Solární asociace.

Strašákem zůstává projednávaná legislativa

Aby se Česko mohlo posunout směrem k udržitelnější energetice, je potřeba nastavit stabilní legislativní úpravu. V současnosti projednávaná novela zákona o POZE, která nastavuje vnitřní výnosové procento (tzv. IRR) pro každý sektor obnovitelných zdrojů, bude mít na celý energetický sektor klíčový vliv. A právě kolem této novely panuje velká nejistota.

Podle Petra Kusého, člena rady Energetického regulačního úřadu, má právě tato nejistota neblahý vliv na celý sektor. Legislativa je totiž projednávána dlouho a nikdo neví, jaký bude výsledek. Kusý tvrdí, že Česko by se konečně mělo začít věnovat více budoucnosti než se pořád jen zabývat minulostí. Navíc se obává, že zákon nevyřeší věci do detailu a odpovědnost nakonec dopadne na ERÚ a Státní energetickou inspekci.

K tématu se vyjádřil i místopředseda vlády Karel Havlíček, který vyslovil podporu pro navýšení solárního odvodu pro elektrárny z let 2009-2010 o deset procent. Solární asociace s navýšením solární daně dlouhodobě nesouhlasí a varuje, že v případě schválení novely může zkrachovat tisíce podnikatelů, což poškodí celou českou ekonomiku.

Přednášející se také většinově shodli na potřebě legislativního zakotvení licence pro akumulaci energie, o které poslanci momentálně ve Sněmovně také intenzivně jednají.

Foto: se souhlasem Solární asociace