Kogenerace, tedy společná výroba elektřiny a tepla, je řešení, které pomůže městům snížit znečištění ovzduší a zajistit příznivé ceny pro odběratele tepla. Jedná se o moderní technologii, která šetří palivo a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent. Spojení produkce elektřiny a tepla přináší v praxi nejen finanční úsporu, ale i vyšší ekologičnost.

Před 12 lety zprovoznila Klatovská teplárna nový fluidní kotel na hnědé uhlí a dřevní štěpku. Zajistil nižší spotřebu topného oleje a snížil lokální znečištění. Ovšem i přes svou relativní mladost nebude časem uhelný kotel zapadat do koncepce moderní energetiky. V Klatovech pak dojde k instalaci vůbec první zcela nové kogenerační jednotky v tamní kotelně v Plánické ulici. O výstavbu se postará společnost ČEZ Energo, která v březnu podepsala smlouvy s městem Klatovy a městskou společností Klatovská teplárna na dodávky tepla z kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 800 kilowattů. Projekční práce již byly zahájeny, dodavatelem projektu jsou ČEZ Energetické služby. Jedná se o investiční akci za přibližně 26 milionů korun. „Předpokládané zahájení provozu kogenerační jednotky je v dubnu příštího roku a celkem budeme dodávat ročně 10 000 gigajoulů tepla po dobu patnácti let,“ představuje parametry projektu David Bauer, generální ředitel ČEZ Energo.

Pohled na současné kogenerační jednotky v sušické Pravdově ulici. V této kotelně bude místo dvou jednotek jen jedna, ovšem výkonnější, s vyšší účinností a s nižšími emisemi vypouštěných spalin.
FOTO: se souhlasem ČEZ Energo

Na kogeneraci vsadí také v nedaleké Sušici. Ta již provozuje devět kogeneračních jednotek v pěti kotelnách. Ve čtyřech z nich budou již dožívající kogenerační jednotky letos vyměněny za nové. Modernizace s sebou přinese i navýšení instalovaného elektrického výkonu o 0,8 megawatt. „Město Sušice je s provozováním našich kogeneračních jednotek dlouhodobě spokojeno. Proto jsme závěrem loňského roku podepsali nájemní smlouvu na 15 let pro umístění nových jednotek a zároveň 15letou smlouvu na dodávky tepla s provozovatelem tepelného hospodářství Bytservis Sušice,“ doplňuje David Bauer. Zásadní modernizace je mimo jiné spojena se zajištěním vyšší účinnosti a s nižšími emisemi vypouštěných spalin.

Zelený Havířov

Na potřebnou proměnu teplárenství myslí také v Havířově. Letos na jaře uzavřelo město smlouvu o spolupráci se společností ČEZ ESCO. Společným cílem je nalézt takové řešení, které pomůže městu s odchodem od spalování uhlí. Vedle toho, že Havířov přestane přispívat ke změně klimatu, má modernizace teplárenství umožnit zachování stabilní a přijatelné ceny tepla pro obyvatele města. ČEZ ESCO již v minulosti pomohlo Havířovu s renovací budov. Tři objekty v Havířově jsou součástí krajského projektu energetických úspor EPC. V Havířově jde o Nemocnici s poliklinikou Havířov, Střední školu v Sýkorově ulici a Střední školu technických oborů v Lidické ulici.

„Těší nás, že se právě Havířov vydal směrem moderní energetiky a že nás s touto příležitostí oslovil. Koncept chytrého města není jen o vybudování několika solárních laviček nebo chytrých lamp. Při zavádění moderních technologií je důležité začít od toho nejpodstatnějšího, tedy od energetiky a dodávek tepla,“ upřesnil směr spolupráce generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Teplárny s fotovoltaikou

Jiný zajímavý projekt, ve kterém se využijí kogenerační jednotky doplněné o fotovoltaické panely, vzniká na Broumovsku. Nejde o první zkušenost Broumova se společnou výrobou elektřiny a tepla. „Během pěti let provozu první kogenerační jednotky jsme si ověřili, že to bylo dobré rozhodnutí. Investice do moderních technologií výroby tepla se nám rozhodně vyplatí a umožní nám udržet příznivou cenu dodávaných energií pro domácnosti a firmy i do budoucna,“ hodnotí proces modernizace teplárenství Kamil Slezák, místostarosta města Broumov.

V broumovských kotelnách Olivětín i Energo se budou instalovat kogenerační jednotky značky TEDOM Cento 100 o elektrickém výkonu 100 kilowatt a tepelném výkonu 146 kWt. Zajímavostí projektu je, že střecha kotelny se navíc osadí střešní fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 2 kilowatt. Zařízení tak bude efektivně využívat energii ze Slunce i plynu. Obě nové kogenerační jednotky vyrobí ročně množství elektřiny, které by zásobilo přibližně 200 broumovských domácností. Zvoleným řešením získá Broumov vysoce účinnou energetickou soustavu. Výhodou bude větší stabilita dodávek a možnost udržet příznivou cenu tepla pro odběratele v budoucnu. Status vysoce účinné energetické soustavy městu usnadní získání dotací na plánovanou výměnu kotlů a rozvodů tepla.

Přechod se může zkomplikovat

Na fakt, že se může transformace tepláren zkomplikovat, upozornilo nedávno profesní sdružení představitelů kogeneračního byznysu COGEN Czech. Udržení a rozvoj teplárenství je podle nich jednou z priorit státní energetické politiky. Ve sněmovně aktuálně projednávaná novela zákona o podporovaných zdrojích má pak nastavit pravidla provozní podpory kogenerace. V rámci transformace tepláren novela navrhuje také podporu pro modernizované zdroje. Podpora pro zdroje nad 1 megawatt se má soutěžit. Tržní získání podpory je klíčem k minimalizaci nároků na objem podpory. Pokud se však novela nestihne projednat do léta, hrozí, že teplárny zůstanou v příštím roce bez podpory.

Ministerstvo průmyslu přitom s modernizovanými teplárnami počítá pro zajištění potřebné dekarbonizace. Důležitou roli v tom má sehrát chystaný přechod na čistější paliva, zejména biomasu a zemní plyn. Plyn bude prioritně využíván ve vysokoúčinných kogeneračních zdrojích, ve kterých se vedle tepla vyrobí zároveň i elektřina. Plné využití energie tohoto ušlechtilého paliva tak zajistí minimalizaci jeho spotřeby i emisí.

Modernizované teplárny se také otevřou dalším řešením, které posílí roli obnovitelných zdrojů. Mohou například akumulovat prostřednictvím kapacity teplárenské sítě nadvýrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

„Bez schválení novely se však zejména menší a střední teplárny dostanou do nezáviděníhodné situace. Mají rozhodovat o investicích, kterými zajistí plnění přísnějších emisních limitů platných od roku 2023, přitom však neví, za jakých ekonomických podmínek tyto investice budou provozovat," komentuje současnou situaci David Bauer, který působí také na pozici předsedy rady COGEN Czech.

Autor: Martin Prax

FOTO: se souhlasem ČEZ