Kristýna Vobecká | 8. 5. 2021

Keře a luční kvítí se vrací do krajiny a měst, aby podpořily včely a čmeláky

Americký dotační program na podporu výsadby květinových zahrad, kvetoucích stromů a původních travin rozděluje peníze mezi vlastníky pozemků, kteří na nich vysadí právě tyto rostliny, jež jsou vhodné pro opylování včelami, čmeláky, motýly a dalšími opylovači.

Včely, čmeláci a další druhy hmyzu, které přispívají k opylování rostlin, vymírají a postupně mizí z přírody. Americká vláda proto rozděluje peníze mezi vybrané americké státy, aby poskytovaly granty lidem, kteří budou na svých pozemcích sázet vhodné druhy rostlin pro opylovače. Jsou to například keře, kvetoucí stromy, původní traviny nebo luční kvítí. Důležitá je biodiverzita a zachování rostlinných druhů, které produkují pyl. „Včely vymírají z mnoha důvodů. Některé z nich, jako je klimatická změna, ztráta biodiverzity nebo používání pesticidů, se týkají i dalších opylovačů. Ale je zde ještě jeden jev, který v poslední době pozorujeme. Souvisí to s urychlením příchodu jara. Načasování čmeláků a včel na příchod jara se vyvinul před tisíci lety. Nyní rozkvétají květiny dříve během tzv. falešného jara a zahynou s dalším mrazem, takže je čmeláci nezvládnou opylovat,“ řekla koordinátorka „opylovacího“ projektu Sarah Koenig ve státě Pensylvánie pro Pittsburgh Post-Gazette.

Opylovači jsou pro nás životně důležití

Součástí konkrétně pensylvánského programu na podporu opylovačů je také výsadba rostlin produkujících pyl v parcích, podél cest a v dalších dobře viditelných venkovních oblastech. Spolu s výsadbou bude na těchto prostranstvích také umístěno značení, které bude obyvatele informovat o důležitosti včel a čmeláků. Pensylvánské ministerstvo dopravy rovněž souhlasilo se zvýšením profilu městských sekaček podél silnic, aby bylo rostlinám umožněno dorůst do květu. „Potřebujeme opylovače, abychom přežili. Hmyzí opylovači jsou považováni za klíčový živočišný druh. Jsou základem našeho ekosystému. Rostliny, které opylují, slouží ostatnímu hmyzu k potravě a rostou z nich plodiny, které konzumujeme. Opylování ovlivňuje také růst ostatních rostlin. Bez přenosu pylu nemohou růst a bez nich my nemůžeme žít,“ dodává Koenig.

Granty na výsadbu květinových zahrad a rostlin prospěšných pro opylovače budou dosažitelné v Arkansasu, Illinois, Indianě, Iowě, Kansasu, Michiganu, Minnesotě, Missouri, Ohiu a v již zmíněné Pensylvánii. Očekávaný dopad dotačního programu je 3,3 milionu dolarů v příspěvcích žadatelům a dopad na ochranu přírody je vyčíslen na 5 milionů dolarů. Podle koordinátorky pensylvánského programu za záchranu opylovačů je důležité lidem ukázat, že včely a motýli jsou víc než jen pěknou přírodní atrakcí, jsou pro naše přežití důležití a my je musíme chránit.

Obyvatelé Minnesoty sázejí květinové louky i na vlastní náklady

Dotační program na podporu výsadby květinových luk funguje již rok také ve státě Minnesota. Od té doby čerpali místní majitelé domů 58 tisíc dolarů, které dohromady použili na výsadbu květinových luk, zahrad a kvetoucích stromů v rozsahu osmi fotbalových hřišť. Rozsah výsadby se pohybuje od pár květin na malém zahradním záhonku za domem až po přeměnu jednoakrového trávníku na luční louku. Lidé dostávají malé finanční částky za to, že na svých dvorcích zasadí květiny, keře nebo stromy vhodné pro opylovače. Program je určen pro záchranu všech opylovačů, ale hlavním záměrem je záchrana druhu rezavého skvrnitého čmeláka, který se vyskytuje právě v Severní Americe a je na pokraji vyhynutí.

Ze strany rezidentů se program setkal s velkým zájmem. „Byli jsme odhodláním, které lidé prokázali, naprosto uneseni,“ uvedl pro Star Tribune James Wolfin, který pracuje pro jednu z organizací pomáhající s realizací státního dotačního programu. Podle něj lidé, kteří dostali peníze na výsadbu, nakonec utratili za rostliny dvakrát až třikrát více peněz z vlastních zdrojů. A i ti, kteří peníze nakonec nedostali, vysadili přes 190 tisíc metrů čtverečních biotopů vhodných pro opylovače. „Někteří lidé se svých peněz dokonce vzdali, aby se zdroje dostaly k více lidem, a financovali výsadbu pouze z vlastních peněz. To potvrzuje, jak moc je tato aktivita pro místní obyvatele důležitá a rádi by v ní pokračovali,“ uzavřel Wolfin.

Autorka: Kristýna Vobecká

FOTO: Pixabay