Martin Prax | 26. 9. 2017

Budoucnost automobilového průmyslu je v elektřině. Vláda otevře dveře čisté dopravě

Vláda na svém zasedání schválila Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR „Český automobilový průmysl 2025“. Český automobilový průmysl získá plán, který mu otevře cestu k elektromobilům nebo autonomnímu řízení.

25 opatření, které připraví automobilový průmysl na budoucnost

„Podobu ekonomiky vedle průmyslové výroby budou stále více ovlivňovat služby a digitální technologie. Tato změna staví automobilový průmysl, který je jedním z pilířů českého národního hospodářství, před důležité otázky a nabízí budoucí příležitosti,“ uvedl při představení akčního plánu pro automobilový průmysl ministr Jiří Havlíček.

Akční plán „Český automobilový průmysl 2025“ se zabývá třemi oblastmi, a to elektromobilitou, autonomními vozidly a digitalizací. V rámci plánu bylo navrženo celkem 25 opatření, která se týkají především infrastruktury pro bezemisní vozidla, standardizace právních aspektů automatizovaného řízení, vysokorychlostního internetu, digitálních a mobilních služeb a také výzkumu a vývoje pro automobilový průmysl.

Konkrétně pro oblast elektromobility navrhuje akční plán vytvoření analýz opatření, která mohou rozhýbat trh s elektromobily v Česku. Jde například o možnosti přímé podpory nákupu elektromobilů a hledání k tomu vhodných zdrojů financování. Podle ministerského dokumentu může e-mobilitu podpořit také zavedení dlouhodobých daňových nebo jiných provozních úlev pro elektromobily.

Vedle toho půjde o motivace pro města, která budou moci zvýhodnit provoz elektromobilů například zřízením nízkoemisních zón s umožněním vjezdu elektromobilů. Města mohou podpořit elektromobily také například bezplatným parkování vozů s elektrickým pohonem nebo zpřístupněním „rychlých“ pruhů vymezených pro autobusy. Současně plánuje vláda podpořit výstavbu veřejných i neveřejných míst pro nabíjení elektromobilů.

„Ministr průmyslu Jiří Havlíček připravil ve spolupráci s automobilovým průmyslem plán, který má do Česka přinést klíčový impuls pro nastartování inovací v oblasti elektromobility. Český průmysl tak bude moci držet krok s předními světovými automobilkami. Pokud se do praxe prosadí opatření v podobě finančních nástrojů nebo daňových úlev, získají klasické vozy se spalovacím motorem čistou konkurenci i na našich silnicích,“ komentuje materiál ministerstva průmyslu Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Emise oxidu uhličitého pro životní cykly automobilů s různým typem pohonu.(zdroj: eea.europa.eu)

E-mobilita: šance pro čistou dopravu

„Elektromobilita nabízí bezkonkurenční řešení, které může zbavit evropskou dopravu závislosti na importu ropy. Neprodukuje emise, je čistá a bez hluku spalovacích motorů. Aby byla naplněna očekávání z čisté elektromobility, musí být splněna podmínka nezávislosti na fosilních palivech i v případě zdroje elektřiny pro e-mobilitu,“ dodává Martin Sedlák.

Portál Obnovitelně.cz ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu připravil infomateriál, který představuje aktuální světové trendy v šetrné dopravě. Dokument Šance pro čistou dopravu – elektromobily na vzestupu shrnuje klíčové výhody e-mobility.

Elektromobilita přináší především nezávislost. Současné spalovací motory znamenají závislost na dovozu ropy z politicky často nestabilních zemí. Celkový účet EU za import fosilních paliv pro dopravu by mohl pomocí rozvoje elektromobility do roku 2030 klesnout o 58 až 83 miliard eur.

Důležitým aspektem je také impuls pro lepší ovzduší ve městech, která se dnes dusí prachem a dalšími emisemi z automobilové dopravy. Celková kvalita ovzduší se zlepší snížením škodlivých částic o 73–95 % do poloviny století. Do roku 2030 může navíc díky přechodu na elektrifikovanou dopravu vzniknout až 1,1 milionu pracovních míst.

Zdroj: vlastní