Ministr průmyslu Havlíček: fandím obnovitelným zdrojům energie

Aktuální situace v oblasti podpory obnovitelných zdrojů i možnosti do budoucna se staly hlavním tématem kulatého stolu s ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem. Přinášíme vám exkluzivní informace z akce, kterou zaštítil také náš portál.

Martin Prax

25. 9. 2017

Aliance pro energetickou soběstačnost, portál Obnovitelně.cz a investiční skupina Jufa uspořádaly v polovině září setkání u kulatého stolu, za který zasedli ministr průmyslu Jiří Havlíček, zástupci velkých energetických firem, bank a reprezentanti sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Ministr průmyslu Jiří Havlíček otevřel debatu vstřícným prohlášením, ze kterého je patrné, že obnovitelným zdrojům věří. „To, co jsme si nedokázali před 10 lety představit, je dnes realitou,“ uvedl ve svém úvodním projevu k pokroku v nízkouhlíkových technologiích. Dále ministr průmyslu na setkání s energetiky deklaroval, že si je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) „vědomo, že sektor obnovitelných zdrojů energie má z hlediska budoucnosti energetiky svoje místo, a budeme se jej do budoucna snažit podporovat.“

Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky, MPO, Jiří Havlíček, ministr průmyslu, Jiří Fast, spolumajitel investiční skupiny Jufa, Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociaceS ohledem na plán podpory zmínil například možnost zavedení aukcí nových kapacit například po vzoru Německa. „Počítáme s tím, že by systém aukcí mohl v Česku fungovat do roku 2020, a myslíme, že by prospěl samotnému sektoru obnovitelných zdrojů, a to z hlediska dopadů, které má podpora obnovitelných zdrojů na kapsy daňových poplatníků. Právě prostřednictvím aukcí jsme schopni se dopracovat k nižším provozním cenám,“ doplnil Jiří Havlíček pohled ministerstva průmyslu na nové možnosti v podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Obdobný pohled na roli nové podpory měl i Jiří Fast, spolumajitel společnosti Jufa, která patřila také k organizátorům tohoto setkání. Podle Jiřího Fasta dnes může energetika těžit z faktu, že se díky minulé podpoře staly solární a větrné elektrárny konkurenceschopné s konvenčními energetickými zdroji. Navíc se očekává další pokles nákladů například v rámci masivního rozvoje solární energetiky v Číně. Jiří Fast podpořil také plán na zavedení aukcí nových kapacit. „Inspirovat se můžeme právě v sousedním Německu, kde probíhá transparentní soutěž o výstavbu nových solárních nebo větrných projektů. Ta tlačí cenu soutěžených projektů dolů,“ doplnil Jiří Fast pohled ministra průmyslu.Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, MPO, Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky, MPO, Jiří Havlíček, ministr průmysluVedle dalšího rozvoje nových projektů obnovitelných zdrojů je třeba přijmout také rámcové podmínky pro provoz akumulace energie. Zde předseda nové Rady ERÚ Vladimír Outrata vyzval k vytvoření vize rozvoje bateriových úložišť energie. Apeloval na přítomné, aby byly impulsy pro rozvoj bateriových systémů podloženy ekonomickými analýzami a Česká republika si tak mohla vybrat tu nejvýhodnější variantu. Tuto myšlenku podpořil ministr průmyslu, podle kterého jeho úřad s analýzami počítá. Ministerstvo průmyslu je pak při formě nastavování podmínek pro akumulační systémy otevřeno spolupráci s Energetickým regulačním úřadem i se zájmovými subjekty, jako je například nově založená asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Rozvoj umožní stabilní podmínky pro sektor zelené energetiky

Dalším klíčovým tématem byla také možnost kontroly údajných překompenzací podpory obnovitelných zdrojů. Zde ministr Jiří Havlíček uvedl, že „bude nutné připravit příslušnou legislativu do února 2019. Legislativní předpoklady pro kontroly musí být uspíšeny, aby je parlament projednal co nejdříve. Sektor obnovitelných zdrojů však nehodláme perzekuovat a rozhodně to nebylo zamýšleno.“

Václav Zemek, poslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí, Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚSpolumajitel Jufa Jiří Fast doplnil pohled zástupce solárního průmyslu, neboť současně působí v představenstvu Solární asociace na pozici vedoucího sekce pro legislativu. Jiří Fast upozornil na diskriminační rozdělení obnovitelných zdrojů pro kontrolu překompenzace. Současně nabídl Ministerstvu průmyslu a obchodu své odborné znalosti z oblasti ekonomiky a legislativy týkající se provozu solárních elektráren.

Podle ministra průmyslu Jiřího Havlíčka je mechanismus kontroly navržen tak, aby systém nezkolaboval. „Není to ale klacek na hráče v oblasti energetiky. Fandím obnovitelným zdrojům a přál bych si, aby se tato oblast rozvíjela také v České republice,“ uzavřel své vystoupení na kulatém stole věnovaném možnostem podpory moderní energetiky v Česku.

Zdroj: vlastní