Lucie Schovancová | 25. 3. 2021

Likvidační kroky vlády proti malým solárním elektrárnám: rodinné firmy volají o pomoc

Josef Zoubek ze Senomat na Rakovnicku, majitel rodinné firmy s nábytkem, se rozhodl vložit své celoživotní úspory do malé solární elektrárny. Uvěřil nabídce garantované státem. Místo jistot však nyní řeší, jak neskončit na ulici. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) totiž nastavuje maximální výnosnost a fotovoltaika získala nejnižší z jednotlivých obnovitelných zdrojů, pouze 6,3 %. Pokud tato novela vejde v platnost v současné podobě, pak je pro mnoho majitelů solárních elektráren likvidační.

Co bylo hlavním impulsem pro vybudování solární elektrárny?

Určitě to byla snaha o zabezpečení vlastní rodiny na horší časy, blížící se důchod, státní pobídka, ale i vhodný pozemek. V polovině roku 2009 mi bylo 57 let a uvažoval jsem, co bude dál. Tehdejší zákon o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsem chápal jako výzvu státu. Jelikož jsme vlastnili u obce Senomaty pozemek o velikosti asi jednoho hektaru, který nabízel ideální podmínky pro umístění fotovoltaických panelů, začal jsem o této cestě uvažovat. Přesvědčil jsem rodinu, že se nemusí projektu a její návratnosti bát, že vše je ošetřeno a zaručeno zákonem.

S jakými obtížemi jste se potýkal?

Najednou v průběhu roku 2010 byli majitelé solárních elektráren největší vyvrhelové společnosti. Bylo to pro mě opravdu nepříjemné. Zakládám si totiž na poctivosti, slušnosti a bezúhonnosti. K zákazníkům naší firmy s nábytkem jsem se vždy choval tak, aby se k nám vraceli. Neexistovalo nezaplatit fakturu včas nebo nesplácet úvěr.

V té době už projekt spolkl několik set tisíc. Kdybych tušil, co bude následovat, raději bych je obětoval a stavbu nedokončil. Stát proti nám začal zpětně podnikat kroky a žádný soud se nás nezastal. Do dnešního dne snad nikdo nepochopil, že neneseme zodpovědnost za legislativní prostředí. Vše jsem dělal dle platných zákonů.

Josef Zoubek ze Senomat na Rakovnicku
FOTO: se souhlasem Solární asociace

Jak vás zasáhly jednotlivé změny podmínek?

Solární daň jsme zvládli. Oddechl jsem si hlavně díky závazku zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, že jde o poslední zásah do garantované podpory, který jednou provždy vyřeší údajnou překompenzaci. To se bohužel nestalo.

Nejvíce mě zaráží fakt, že i přesto, že jsem já a další pomáhali státu splnit závazek v obnovitelných zdrojích, stát vůbec neměl potřebu s námi jednat a hledat třeba kompromisní řešení. Tento stav navíc trvá do dnešních dnů a současná situace, kdy vláda opět tlačí na změnu podmínek podpory, je toho neoddiskutovatelným důkazem.

Vládní návrh přináší pro fotovoltaiku další řadu změn. Jak konkrétně by vás novela zasáhla?

Elektrárnu o výkonu 500 kW ještě nemám splacenou. Plánované omezení maximální výnosnosti 6,3 % způsobí, že nebudu mít z čeho splácet úvěr. Co bude potom nevím, za posledních 30 let jsem v takové situaci nikdy nebyl. Očekávám, že mi banka bude chtít zabavit majetek, kterým ručím za úvěr a je možné, že skončím na ulici. Důchod mi snad zůstane.

Autorka: Lucie Schováncová

FOTO: se souhlasem Solární asociace