Odhaleny triky podvodníků s energií. Cenné rady, jak se vyhnout energošmejdům

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR upozorňuje na příbězích spotřebitelů na nejčastější praktiky energošmejdů. Zvýšit práva spotřebitelů by měla připravovaná novela energetického zákona. Ta se však nyní zadrhla v poslanecké sněmovně a ministerstvo průmyslu vedené Karlem Havlíčkem nehledá cesty, jak novelu projednat.

redakce

20. 1. 2021

Nepoctiví zprostředkovatelé na trhu s elektřinou a plynem tzv. enenergetičtí šmejdi ve stále větší míře zneužívají energetické aukce. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) zmapoval jejich nejčastější triky a praktiky a ukázal je na případech skutečných spotřebitelů. Snaží se tak apelovat na poslance, aby 26. ledna schválili novelu energetického zákona alespoň v prvním čtení.

„Energošmejdi se dnes cítí beztrestní. Neplatí na ně ani hrozba sankcí od České obchodní inspekce. Dobře si spočítali, že se jim jejich řádění vyplatí a zahojí se na nás spotřebitelích. Dokud nedostanou regulační orgány dostatečně účinné páky, například v podobě povinné registrace zprostředkovatelů, které obsahuje novela energetického zákona, energošmejdů se zcela nezbavíme. Žádáme poslance, aby legislativní proces neprotahovali, protože energošmejdi dokáží zneužít úplně vše, včetně koronavirové krize. Z hlediska platnosti novely už včera bylo pozdě,“ konstatoval Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Příběh 1: aukce, která neušetří

Pan Václav byl zákazníkem innogy, ale zajímalo jej, zda by mohl ušetřit. Podepsal proto zprostředkovateli přihlášku k aukci. Ta ale ve skutečnosti dávala aukční společnosti plnou moc vybrat panu Václavovi nového. Za půl roku pana Václava navštívil další prodejce, který jej přesvědčil, že jeho smlouva je ještě výhodnější. Pan Václav se proto rozhodl uzavřít novou smlouvu s ním. Uvěřil přitom slibům prodejce, že za něj vše vyřídí a zajistí, aby byla předchozí smlouva ukončena bez sankce. Ten svůj slib nejen, že nesplnil, ale musel si být vědom, že ani nemůže, protože v případě přihlášky k aukci je možnost odstoupit pouze 14 dní od jejího podpisu.

Tím, že pan Václav takto podepsal více smluv, ztratil přehled, se kterou společností má sjednanou smlouvu. Existovala zde první přihláška k aukci, kde měl vybraného dodavatele, a současně druhá přihláška s rovněž vybraným dodavatelem. Protože navíc aukční společnost na základě plné moci za něj podepsala smlouvu osobně na kontaktním místě, přišel pan Václav i o možnost odstoupit od smlouvy s dodavatelem. Vše skončilo vystavením pokuty za zmařenou změnu dodavatele jak od aukční společnosti, tak i od nového dodavatele.

Příběh 2: falešná firma

Paní Milena byla nejprve telefonicky kontaktována, že jí u ČEZu chybí nějaký podpis na dokumentu a že pracovníci jsou nedaleko. Oznámili jí, že přijedou k ní domů podpis vyřídit. K paní Mileně dorazily dvě pracovnice a sdělily jí, že zastupují všechny dodavatele, včetně ČEZu. Paní Milena ale věděla, že s ČEZem v poslední době nic neřešila, a proto si od nich vyžádala vizitku. Z té ke svému překvapení zjistila, že vůbec nešlo o ČEZ, ale o jiného, jí do té doby neznámého dodavatele. Paní Milena dodnes nechápe, kde cizí lidé vzali její údaje. Má strach, že budou zneužity a že bude muset platit nějakou pokutu.

Příběh 3: nový dodavatel v nedohlednu

Pan Tomáš byl v říjnu 2019 telefonicky osloven zprostředkovatelem s nabídkou výběru zaručeně levnějšího dodavatele energií. V tu dobu byl vlastníkem nemovitosti na Třebíčsku, kde od společnosti E.ON Energie odebíral elektřinu a zemní plyn. Následující den u něj doma zazvonil kurýr s žádostí o podpis zásilky obsahující zmocnění pro tohoto zprostředkovatele. Pan Tomáš se dotazoval na bližší informace k nové smlouvě, cenám, procesu změny dodavatele. Dostal neurčitou odpověď, ve smyslu, že až nějakého levného dodavatele zprostředkovatel vybere, vše mu pošlou.

Do dnešního dne tak ani jedna strana neučinila, byť na základě zmíněné plné moci zprostředkovatele za něj novou smlouvu uzavřela, a to hned 21.10.2019. O tři týdny později nový dodavatel na základě zplnomocnění poslal výpověď smlouvy u E.ONu. V březnu 2020 pan Tomáš E.ON informoval, že chce nemovitost prodat a do té doby zůstat jeho zákazníkem. Přes léto nemovitost opravdu prodal a chystal se kontaktovat zprostředkovatele s tím, že už mu dodavatele hledat nemusí, protože není vlastníkem daného odběrného místa.

První zásilka od zprostředkovatele ho překvapila, neobsahovala ani informaci o novém dodavateli, ani potvrzení zrušení smlouvy, ale fakturu se smluvní pokutou na 10 000 Kč. Neúspěšně se proto snažil odesílateli dovolat, chtěl vysvětlení, avšak neúspěšně. Jako poslední možnost pomoci zvolil obrátit se na E.ON. Společnost podala za pana Tomáše reklamaci i s podklady z katastru, dokazujícími změnu vlastníka nemovitosti. Po dvou měsících přišla bez dalšího vysvětlení informace, že faktura byla stornována.

Čtyři kategorie nejběžnějších nekalých praktik energetických šmejdů

Existuje několik triků, jak se snaží zástupci energošmejdů dostat do bytu a mluvit s někým, s kým mohou podestat novou smlouvu. Zde jsou ty nejčastější způsoby, na které je třeba dát si pozor.

Falešné představení se za účelem dostat se k zákazníkovi: obchodníci se vydávají se za zástupce úřadu nebo jiné státní firmy. Může jít o Energetický regulační úřad, Českou obchodní inspekci či Českou pošta. Případně vystupují jménem spotřebitelova stávajícího dodavatele: nabízejí kontrolu faktur, smluv, měřidel. Případně se zákazníků ptají, zda jim už přišla nová smlouva a v případě záporné odpovědi jim dají podepsat smlouvu u jiného dodavatele.

Ošizení: zástupce energošmejdů může přijít s nepravdivým tvrzením, že současný dodavatel končí nebo zkrachoval, takže domácnosti hrozí, že bude bez dodávek. Objevují se také s tvrzením, že odběratel má dva dodavatele, takže si musí vybrat jednoho – s nejnižší cenou. Obchodní zástupci energošmejdů také nabízí výběr nejlepší ceny. Ovšem v obchodních podmínkách už uvádějí, že cena bude levnější jen oproti standardnímu ceníku dominantního dodavatele (Česká srovnávací). Úplně nejkřiklavějším podvodem je pak tlak na domácnosti, aby podepsali, že energošmejd je navštívil nebo že ji předal nějaký hmotný dat - typicky dnes roušku. Papír k podpisu je však smlouvu a plnou mocí.

Amorálnost: do této kategorie patří oslovování starých, zmatených, nesvéprávných, osob bez vztahu k odběrnému místu. Přestože zákazník sdělí, že už podepsal smlouvu někomu jinému, a prodejce si je vědom toho, že zákazník dostane pokutu, stejně ho přesvědčí k podpisu další smlouvy.

Zneužití právních kliček: přeprodeje aukčních smluv mezi dalšími aukcemi. Kromě přihlášek k aukci se nově zřizují i příkazní smlouvy. Do této kategorie triků spadá také změna ceny při prolongaci – podání výpovědi z důvodu změny ceny. Následně domácnosti zjistí, že obchodní podmínky obsahují klauzule, ze kterých je možné se jen velmi obtížné vyvázat pod hrozbou velmi vysokých pokut.

Šmejdům zmar

„Abychom na chování nepoctivých zprostředkovatelů upozornili, spustili jsme loni na podzim informační web nazvaný Šmejdům zmar,“ uvádí T. Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Kromě příběhů konkrétních podvedených spotřebitelů, mají zákonodárci i široká veřejnost možnost se na adrese http://smejdumzmar.cz přehledným způsobem se seznámit s přínosy novely energetického zákona v boji s nepoctivými zprostředkovateli na trhu s elektřinou a plynem.

V současné době však novela energetického zákona již nějaký čas čeká na projednání v poslenecké sněmovně. Je možné, že se dostane na program v rámci prvního čtení ještě před koncem ledna. Pokud se to však nestane, reálně hrozí, že nebude během této sněmovny projednána.

Zdroj: SO ČR (redakčně upraveno a doplněno)

FOTO: pixabay.com