Pavel Baroch | 24. 12. 2020

Pražský paradox: metropole chce razantně snížit skleníkové emise i rozšířit letiště

Hlavní město chce spojit dvě nespojitelné věci: razantně omezit skleníkové plyny a současně výrazně rozšířit letecký provoz nad metropolí. V červnu 2019 se Praha zavázala snížit emise oxidu uhličitého o minimálně 45 procent do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí nejpozději do poloviny století. O rok a půl – v prosinci 2020 – se rozhodla podpořit stavbu nové ranveje na Letišti Václava Havla, čímž by se mohl zvýšit počet cestujících bezmála dvojnásobně.

Emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy přitom podle údajů Evropského parlamentu vzrostly v posledních dvou desetiletích o zhruba 130 procent, přičemž do roku 2050 by mohly být dokonce až desetkrát vyšší než v roce 1990.

„Moc dobře víme, že musíme kvůli klimatickým změnám přizpůsobit životní styl. Není možné, abychom si jen tak zaletěli letadlem na večeři do Londýna nebo na víkend do Arabských Emirátů. Naše planeta to prostě nemůže unést,“ řekl Bedřich Moldan, první polistopadový ministr životního prostředí a mezinárodně uznávaný ekologický expert. Podle Moldana se hrozba globální klimatický změny stále podceňuje. „Myslím si, že situace je dokonce ještě vážnější. Je to opravdu velký problém. U nás jsme sice v klidu, ale když vidíte ve světě, co změna klimatu přináší, a jaké jsou perspektivy, je to opravdu horší, než to v naší klidné české kotlině vypadá,“ řekl Moldan a jako příklad uvedl rozsáhlé požáry v Austrálii, ale třeba i dlouhá období sucha v Česku.

“Není možné snižovat uhlíkové emise a zároveň létat víc. Uhlíkově neutrální růst letectví je iluze, kterou se nám snaží vnutit letecký průmysl,“ konstatovala rovněž Martina Valášková z ekologického hnutí Arniky, podle něhož jsou plány na rozšíření letiště nejen v rozporu s klimatickým závazkem Prahy, ale také pařížskou klimatickou dohodou, která chce omezit globální oteplování. Kritici rozšiřování pražského letiště upozorňují na nedávné rozhodnutí britského odvolacího soudu, který označil projekt na výstavbu třetí ranveje na letišti Heathrow za protiprávní, protože tento záměr je v rozporu s klimatickými závazky země.

Přehlasovaná pražská rada

Vedení hlavního města – pražská rada – přitom původně přijala usnesení, které se stavělo proti nové přistávací dráze v Ruzyni. Ale pražské zastupitelstvo těsnou většinou toto rozhodnutí zvrátilo. A schválilo rovněž příslušnou změnu územního plánu, kterou radní nedoporučili. Změnu stanoviska města při hlasování podpořili koaliční zastupitelé TOP 09 a opozičních ODS a ANO, proti byli koaliční Piráti, Praha Sobě a STAN.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už dříve uvedl, že stavba nové dráhy není nutná a město už není schopné pojmout více turistů, než každoročně před koronavirou pandemií přijíždělo. Jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN) své odmítnutí zdůvodnil rovněž tím, že nová dráha by znamenala hlukovou zátěž pro další desítky tisíc lidí včetně České zemědělské univerzity v pražském Suchdole nebo zoologické zahrady v pražské Troji. Novou ranvejí se totiž letiště přiblíží o 1,6 kilometrů k hustě obydleným částem metropole.

Hlasování předcházela několikahodinová veřejná diskuse, do níž se přihlásilo téměř dvacet Pražanů včetně ředitele pražské zoologické zahrady, předsedkyně Akademie věd, kvestora České zemědělské univerzity nebo zástupce Fóra pražských senátorů, které vyzvalo vládu, aby záměr rozšíření letiště opustila. „Investovat v dnešní době do rozvoje letecké dopravy místo železniční je velmi krátkozraké, nehledě na zhoršování klimatické krize. Zelení napříč Evropou pracují na vyškrtnutí rozšiřování letišť z podporovaných projektů Transevropské dopravní sítě TEN-T,“ uvedla Jana Jebavá, spolupředsedkyně Zelených v Praze.

Století páry a letadla

Podle zastupitele Jiřího Pospíšila (TOP 09) už současná kapacita letiště nestačí pro potřeby českých turistů, ale například i pro rozvoj byznysu nebo kongresové turistiky. „Jsme mírní racionální podporovatelé modernizace a rozšíření letiště. Myslíme si, že vývoj nelze zastavit,“ řekl Pospíšil, který je současně lídrem Spojených sil. „Nechceme, aby Praha dopadla jako některá města v 19. století, která odmítala ve století páry lokomotivy a po několika letech se divila, že zůstala izolována,“ dodal.

Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09 a STAN) umožní rozšíření kapacity letiště nabídnout více prostoru v nejvytíženějších časech. „Dvě dráhy jsou ekonomické, a hlavně bezpečné řešení. Primárně nejde o maximální roční kapacitu, ale o to, že se uvolní atraktivní časy zejména pro byznysové lety a také že nám paralelní dráha umožní vypínat letiště v noci. Navíc rozložení dopravy na dvě plnohodnotné ranveje přinese úlevu životnímu prostředí i Pražanům,“ tvrdí Hlaváček.

Alexandra Udženija, předsedkyně klubu zastupitelů za ODS sdělila, že nová dráha pomůže celé české ekonomice. „Pro prosperitu naší země je komfort přímých letů, bez nutnosti zdlouhavých přestupů, naprosto klíčový. Pro posílení budoucího rozvoje naší ekonomiky je tedy nezbytné, abychom měli odpovídající dopravní infrastrukturu. Jedině tak se máme šanci přiblížit západním metropolím,“ uvedla Udženija.

Čekání na soud

Rozhodnutí pražského zastupitelstva uvítalo vedení Letiště Praha. „Rozvoj letiště bude pro naprostou většinu Pražanů přínosem, jelikož dojde k uzavření leteckého provozu v nočních hodinách a zároveň bude zrušena současná vedlejší přistávací a vzletová dráha, která vede nad hustě osídlenými částmi Prahy a Kladenska,“ sdělilo letiště ve svém prohlášení.

Letiště tvrdí, že provoz bude striktně limitováno přísnými ekologickými pravidly, například limitem počtu odbavených cestujících v maximální výši 21,2 milionů ročně. Současně ale uznává, že provoz paralelní dráhy „bohužel zvýší hlukovou zátěž v některých obcích v bezprostřední blízkosti letiště, kde je však Letiště Praha připraveno podílet se na projektech, které povedou k podpoře kvality života zdejších obyvatel“.

„Jsme zároveň přesvědčeni, že rozvoj Letiště Václava Havla Praha bude přínosem pro celou Českou republiku a její občany, a to nejen širší nabídkou přímých leteckých spojení do celého světa a většími možnostmi cestovat. Rozvoj pražského letiště přispěje také k zajištění ekonomického růstu, podpoře podnikatelského prostředí a v neposlední řadě zvýšení zaměstnanosti," uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Letiště hodlá do svého rozvoje investovat v následujících letech desítky miliard korun. Už dokonce zažádalo o územní rozhodnutí ke stavbě nové přistávací dráhy, jenže to je nyní přerušené. Krajský soud totiž na základě stížnosti pražských čtvrtí Nebušice a Suchdol, které mají být nejvíce zasaženy leteckým hlukem, zrušil takzvanou aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje, v nichž byla zanesena rovněž plocha pro ranvej. Soud rozhodl proto, že kraj nezohlednil některé zdroje hluku a emisí. Letiště podalo spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, o které zatím nebylo rozhodnuto.

Autor: Pavel Baroch

FOTO: Letiště Václava Havla (ilustrační foto Jean Mettraux)