Senát České republiky v minulém týdnu schválil beze změn zákaz klecových chovů slepic do roku 2027. Novelu o ochraně zvířat proti týrání, jíž je zákaz klecového chovu součástí, musí ještě podepsat prezident.

V Česku je každoročně chováno v klecích zhruba 4,5 milionu slepic, podle údajů Ministerstva zemědělství to je 67,6 % z celkového počtu nosnic. Tento kontroverzní způsob chovu slepic by měl být od roku 2027 zakázán a senát rovněž vyzval českou vládu "k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni EU", přičemž Česko v rámci EU prosazuje zákaz klecových chovů nejpozději do roku 2030. Proti zákazu se vymezil například ministr zemědělství Miroslav Toman s tvrzením, že zákaz klecového chovu poškodí české producenty vajec vzhledem k levnému dovozu vajec z Polska a Pobaltí. Senátor Zdeněk Hraby (STAN) proto během jednání senátu navrhnul, aby vláda připravila dotační program, který podpoří české chovatele nosnic v přechodu na bezklecové systémy s důrazem na zachování produkce vajec v ČR.

Slepice mají šanci na lepší život bez utrpení

Bateriové nebo uzavřené klece pro chov slepic byly v zemích EU zakázány v roce 2012, od té doby jsou povolené pouze tzv. obohacené klece, které však o moc více komfortu nosnicím nepřináší. Slepice v těchto klecích žijí zhruba na prostoru o velikosti papíru A4, tento způsob chovu také zvířata vystavuje stresu a neumožňuje jim jejich přirozené chování. Slepice si nemohou ani protřepat křídla, pořádně se hýbat, popelit nebo hrabat. „Slepice nejsou stroje na vajíčka. Jsou to žijící bytosti, které mohou cítit utrpení, ale také si užívat života. Rozhodnutí Senátu jim dává šanci na lepší život,“ uvedla zástupkyně evropské neziskové organizace Compassion in World Farming v Česku Romana Šonková v tiskové zprávě.

Drátěné podlahy klecí způsobují slepicím také častá poranění a aby se u frustrovaných ptáků předešlo vzájemnému vyklovávání peří, jsou jim zkracovány zobáky. Život takto chovaných slepic je ve srovnání se slepicemi chovanými v běžných podmínkách také značně zkrácen. Podle údajů Ministerstva zemědělství je v ČR však většina slepic chována v klecích (67,6 %), 31, 7 % v halách, 0,6 % ve volných výbězích a pouze 0,1 % slepic je chováno v rámci režimu ekologického zemědělství.

Konec doby klecové i v českých obchodech

Častým argumentem ochránců zvířat, kteří zákaz klecových chovů prosazují dlouhodobě, je skutečnost, že řada obchodních řetězců má v plánu od prodeje vajec z klecových chovů nejpozději do roku 2025 ustoupit. Organizaci Obraz – Obránci zvířat se k tomu zavázaly například řetězce Globus, Rohlík.cz, Košík.cz, Tesco, Albert, Lidl, Kaufland i Penny Market. „Zákonodárci vyslali jasný signál českým drůbežářům, aby začali investovat do opravdu šetrných způsobů chovů, které budou i do budoucna celospolečensky přijatelné. Rok 2027 se zdá být vzdálený, nicméně většina velkých obchodních řetězců se zavázala ukončit prodej klecových vajec ve svých obchodech od roku 2025 a někteří obchodníci klecová vejce neprodávají již nyní,“ říká Šonková.

Svým rozhodnutím se Česko přidalo k evropským zemím, které zákaz klecových chovů buď již zavedly jako Lucembursko a od letošního roku Rakousko, nebo se k němu zavázaly v budoucnu jako Německo nebo nově Slovensko.

Přesto ochránci zvířat upozorňují, že slepice nejsou jedinými zvířaty, které trpí chovem v klecích. V zemích EU je včetně slepic chováno přes 300 milionů prasat, králíků, telat a křepelek v klecích ročně. Iniciativa evropských občanů End the Cage Age (Konec doby klecové) vyzývá evropské zákonodárce k ukončení krutostí vůči zvířatům ve formě jejich chovu v klecích a získala již téměř 1,4 signatářů po celé Evropě.

Zdroje: ČTK, CIWF, MZE, End the Cage Age, Novinky.cz

FOTO: OBRAZ - Obránci zvířat