Díla Rembrandta a Picassa nezmrznou. Galerii vyhřejí moderní energetické služby

Zážitek z pohledu na díla světových umělců je také o dobrém světle. Samotné obrazy pak potřebují ideální podmínky z pohledu tepla nebo vlhkosti. Moderní řešení technického managementu pro své sbírky vybrala nově Národní galerie Praha.

ČEZ

29. 10. 2020

Dceřiná společnost KART z holdingu ČEZ ESCO zvítězila ve veřejném výběrovém řízení na technický facility management pro Národní galerii Praha (NGP). KART se tak bude starat o energetickou a technickou správu budov galerie, správné nastavení teplot, vlhkosti a světelných podmínek výstavních síní, depozitářů a dalších částí objektů NGP. Zakázka v objemu 50 milionů korun je na čtyři roky a zahrnuje také nepřetržitý dispečink a havarijní službu.

„Nejdůležitější podmínkou, kterou je třeba s ohledem na nevyčíslitelnou hodnotu vystavených a v depozitáři uložených děl zajistit, je především udržení stabilního klimatu, tj. teplota, relativní vlhkost a osvětlení. Potřebujeme stoprocentní profesionalitu. Není tu prakticky prostor pro chybu, protože zajištění optimálních podmínek je základním předpokladem pro zachování uměleckých děl dalším generacím,“ říká generální ředitelka NGP Alena Anne-Marie Nedoma

„Technická správa historických a kulturních objektů vždy vyžaduje speciální přístup s maximálním ohledem na konkrétní podmínky jedinečných budov. Vědomí, že se můžeme podílet na monitorování a správě největší sbírky umění v České republice, je pro nás oceněním a závazkem současně,“ doplňuje generální ředitel KART Pavol Fraňo.

KART se následující čtyři roky bude starat o výstavní prostory a zázemí galerií například ve Veletržním paláci, Klášteře sv. Anežky České, Salmovském paláci nebo Paláci Kinských. Speciální nároky klade to, že jde o historicky cenné a památkově chráněné objekty. Kromě stálých expozic a depozitářů se KART bude starat také o nejrůznější technicky náročné výstavy a další jednorázové akce Národní galerie Praha.

Technická správa budov alias technický facility management zahrnuje denní údržbu, opravy a obsluhu, organizaci kontrol, revizí, auditů a všechny další nezbytné činnosti pro dosažení maximální provozuschopnosti technických zařízení budov, jako jsou elektrické a tepelné systémy, vzduchotechnika, klimatizace a další. Outsourcing technické správy budov přináší majiteli budovy zpravidla energetické úspory, výrazné snížení poruchovosti, nákladů na provoz a administrativu a umožňuje soustředit se na jeho hlavní činnost.

Mezi další zákazníky KART patří například pražské hotely Hilton, Corinthia, Panorama, Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci, komplexy Enterprise a BB Centrum Delta, obchodní centrum Palladium, Palác Žofín nebo Hudební divadlo Karlín.

Společnost KART vedle TFM poskytuje také technický dozor týkající se stavu a kvality zařízení při stavbách budov; zajišťuje poradenství u komplexních technologických zkoušek zařízení v budovách a provádí technologické audity, které hodnotí, zda byla budova navržena a postavena v souladu s využitím nejlepších technologií pro dosažení zdraví lidí, energetické efektivnosti, výběru vhodných materiálů, kvality vnitřního prostředí a environmentální udržitelnosti. Počet objektů, které technici KART za 25 let tímto způsobem zkontrolovali, dosahuje několika stovek. Jde o divadla, fakultní nemocnice, výrobní haly pro náročné provozy, administrativní a obchodní centra, hotely i výzkumné ústavy (včetně například mezinárodního laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech).

Zdroj: TZ ČEZ ESCO (redakčně upraven)

FOTO: ČEZ ESCO