Zapojte svou střechu do práce: investice do solární elektrárny se rychle vrátí

Ceny energií průběžně rostou a díky technologickému pokroku přichází šance, která dává domácnostem v rodinných domech možnost pokrýt si i větší část své potřeby energií pomocí vlastních zdrojů. Obnovitelné zdroje energie, jako je slunce, vzduch, země či vítr, jsou často vysoce ekologická řešení se stále se zlepšující návratností vložených peněz.

Martin Prax

24. 10. 2020

Největší potenciál pro samovýrobu elektrické energie mají a zároveň nejdostupnějším řešením jsou solární panely na střeše domu. Pořízení fotovoltaické elektrárny je jednoduché. Domácnost si vybere dodavatelskou firmu, a to podle referencí, ceny nebo nabízených parametrů a záruk jejích produktů. Instalační firmy propočítají návratnost projektu a doporučí vhodné řešení podle spotřeby a charakteru užívání energie v daném domě. Dalšími důležitými parametry pro návrh vhodného řešení jsou velikost a orientace střechy. Z dobrého návrhu pak zájemce pozná návratnost investice, míru vlastního využití. "Vzhledem k tomu, že se elektřinu nevyplatí dodávat do sítě, je ekonomika určtěna velikostí úspory za energii, kterou nemusí domácnost nakoupit ze sítě," upřesňuje Maritn Sedlák ze Svazu moderní energetiky základní úvahu, která by měla určit, zda se solární instalace vyplatí nebo ne.

Díky podpoře, kterou lze získat v rámci programu Nová zelená úsporám, lze stlačit návratnost investice do vlastní střešní elektrárny již k 7 letům. Kvalitní fotovoltaické moduly mají garanci výkonu až 25 let. Životnost solární elektrárny je však i 40 let. Od doby návratnosti tak přispává rodinnému rozpočtu významnými úsporami. Podle velikosti systému a typu využití to může být 6 tisíc korun. Takové úspory lze dosáhnout při pořízení systému, kdy solární elektřina slouží pro ohřev teplé vody a svícení. Vzhledem k nízkým investičním nákladům a podpoře si ji může dovolit většina domácností. Pokročilejší systémy pak přináší úsporu větší. Podle předchozí spotřeby energie v domácnosti to může být až 15 tisíc korun za rok.

Pro ilustraci: domácí solární elektrárna o výkonu cca 2,5 kWp, kterou lze využív v běžných domácnostech s roční spotřebou elektřiny okolo 2,4 MWh vás při dodání na klíč bude stát okolo 120 tisíc korun. Díky státní podpoře z Nové zelené úsporám se však koncován cena dá snížit na téměř polovinu. Ceny výkonnějších fotovoltaických systémů s akumulací do baterií se šplhají nad 300 tisíc korun. Státní program pomůže až 150 tisíci.

Právě systémy s bateriemi jsou u zájemců o vlastní výrobu energie stále oblíbenější. Ročně na ně připadá více než polovina z nových instalací. Vyšší výkon a akumulace do vlastní baterie se hodí také v případě, že domácnost uvažuje alespoň výhledově o pořízení elektromobilu. Pak zvýší svou nezávislost a může tak de facto jezdit na vlastní sluneční elektřinu," dodává součastné trendy Martin Sedlák.

Výhodou baterií je fakt, že se dobíjejí v době, kdy domácnost nebývá doma. Spotřeba je tak nízká, naopak výroba ze slunce maximální. Z baterií se pak může domácnost "vzít" uloženou elektřinu během své večerní špičky.

Další rady o tom, jak lze maximalizovat využítí moderních technologií pro váš rodinný dům naleznete v publikaci Úsporný rodinný dům. Brožuru připravila ČSOB ve spolupráci se Svazem moderní energetiky, Centrem pasivního domu a projektem Český ostrovní dům.

Víte, že solární elektrárna má životnost až 40 a více let? Nechte pracovat také vaši střechu a přispějte tak k výrobě čisté energie.

Zdroje: Úsporný rodinný dům

FOTO: pxfuel.com