Stát nabízí pomoc při snižování energetické náročnosti nových i dříve postavených domů, ale také při hledání nových, ekologičtějších cest od výroby elektrické energie až po zadržování a využívání dešťové vody.

Ve spolupráci s ČSOB vám přinášíme další díl zajímavých tipů, pomocí který si můžete vylepšit vaše bydlení. Nyní se zaměříme na přehled podpůrných programů, které vám umožní dosáhnout například na nákup solární elektrárny nebo zateplení vašeho domu.

Nejznámějším podpůrným finančním nástrojem realizace domů s nízkou spotřebou energie je program Nová zelená úsporám (NZÚ). Domácnosti mohou tento program až do konce roku 2021 využít pro podání žádati o příspěvek třeba na zateplení domu, instalaci solárních panelů, zelené střechy nebo stavbu nového domu v pasivním standardu – viz vizualizace dotací podle kategorií (A, B, C). Zároveň je otevřena výzva pro majitele rodinných domů, kteří chtějí začít efektivněji využívat dešťovou nebo tzv. šedou vodu z koupelny. Předpokládá se, že na současné podmínky kontinuálně navážou další obdobné programy i po roce 2021.

Jak vylepšit bydlení s podporou státu? Možností je celá řada
Úsporný rodinný dům, ČSOB

Nová zelená úsporám – oblast podpory B na výstavbu domu v pasivním standardu

Pro nové rodinné domy je v NZÚ určena kategorie B – výstavba a nákup. Cílovou skupinou jsou stavebníci i zájemci o koupi developerské výstavby rodinných domů s velmi nízkou potřebou energie. Nejvyšší podpora pro pořízení nového rodinného domu může činit 450 000 Kč. Domy s velmi nízkou potřebou energie vybízejí k realizaci dalších opatření směřujících k ochraně klimatu (jako např. realizace zelených střech či využití tepla z odpadních vod), která jsou další podporou této kategorie.

Nová zelená úsporám – oblast podpory C na obnovitelné zdroje energie

Domácnosti mohou z tohoto programu získat jednorázové dotace:

  • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy
  • 35 000 až 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy
  • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
  • 25 000 až 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla
  • až 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod

Získat lze až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Nová zelená úsporám – oblast podpory A pro stávající domy na zateplení

Samotná realizace úsporných opatření pak může být součástí podpory z programu NZÚ v kategorii A, určeného i pro rodinné domy. Nejvyšší míra dotace vedoucí ke snížení potřeby energie může u rodinného domu činit až 550 000 Kč.

Program Dešťovka

Dotační program Dešťovka podporuje formou dotace i zadržování a využívání dešťové vody k zalévání nebo splachování záchodu. K akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady si lze přijít až na 20 000 Kč u stávajících domů. Až 60 000 Kč lze dosáhnout při budování technologie pro přečištění odpadní vody s možným využitím srážkové vody, která je určena pro stávající domy i novostavby.

Program EFEKT

Největší vliv na spotřebu energie mají domy a budovy, které byly postaveny v minulosti. MPO v programu EFEKT umožňuje čerpat podporu na financování posouzení a potřebné přípravy realizace energeticky úsporných opatření i u stávajících rodinných domů (do výše 30 000 Kč).

Programy státní podpory, jako jsou Nová zelená úsporám nebo EFEKT, doporučujeme rozhodně využívat. Získat dotaci je totiž jednodušší, než se může zdát. A většina projekčních a dodavatelských firem vám s žádostí pomůže, někdy ji dokonce vyřídí za vás. Nenechte se odradit, pokud někdo tvrdí, že snažit se získat dotaci se nevyplatí. Budete překvapeni, na jakou částku dotace se můžete dostat.

Zdroj: Publikace ČSOB Úsporný rodinný dům

FOTO: pasivnidomy.cz