Kristýna Vobecká | 23. 9. 2020

Pandemie koronaviru dala impuls ke zodpovědnosti: devět z deseti Britů recykluje víc než před krizí

Devět z deseti britských domácností uvádí, že pravidelně třídí odpad a je připraveno dále měnit své každodenní návyky s ohledem na životní prostředí. A to i přesto, že letošní rok byl nejen pro Velkou Británii v důsledku koronavirové pandemie velmi náročný.

Statistika, kterou zveřejnili autoři britské národní kampaně zaměřené na recyklaci Recycle Now, ukázala, že Britové jsou i přes restrikce a výzvy, které karanténa přinesla, více environmentálně uvědomělí, než tomu bylo před pandemii. Krátce po začátku karantény uvedlo 73 % spotřebitelů, že jsou připraveni více pomáhat životnímu prostředí. V roce 2019 to přitom bylo pouze 68 %. Většina britských domácností (93 %) také věří, že každý člověk má zodpovědnost za životní prostředí a jeho stav a pouze 9 % domácností uvádí třídění odpadu příležitostně. Jedna z 25 domácností potom netřídí nikdy, nebo pouze zřídka.

Národní britskou kampaň Recycle Now financovanou vládou na podporu recyklace vede společnost Wrap a využívá ji 90 % britských úřadů. Zmíněná statistika byla zveřejněna k 17. výročí každoročního recyklačního týdne a pracuje s daty získanými během karantény a z výzkumu realizovanému v červenci. „Je fantastické vidět, že i přes veškeré komplikace, které nás letos potkaly, stále více lidí přebírá zodpovědnost za stav životního prostředí a recykluje. Přesto máme stále na čem pracovat, lidé se musí naučit, co je vhodné k recyklaci a co ne,“ řekl ředitel společnosti Wrap Peter Maddox pro The Guardian.

Třídění odpadu jako komunikační výzva

Ve výzkumu se totiž ukázalo, že britské domácnosti průměrně vyhodí 1-2 kusy odpadu do běžné popelnice, i přesto že jsou vhodné k recyklaci. Jedná se například o různé fólie, plastové lahve od čistidel nebo aerosoly. Na druhou stranu většina spotřebitelů (82 %) chybně vytřídí jeden nebo více kusů odpadků, které naopak k recyklaci vhodné nejsou. Jedná se o plastové pytlíky, tuby od zubní pasty nebo skleněné nádobí.

Podle dat společnosti Wrap vzrostl objem vytříděného odpadu během karantény až o čtvrtinu, jedinou výjimkou byl jen zahradní odpad. Pro některé obyvatele částí Londýna však recyklace představovala výzvu, dva ze tří Londýňanů uvedli, že jsou pro ně informace o recyklaci složité na porozumění. „Karanténa změnila způsob, jakým žijeme a pracujeme včetně našich recyklačních návyků. Z našeho výzkumu také víme, že 43 % lidí má větší obavy z plastového znečištění než před Covidem-19. V současnosti stojí proto lokální samosprávy před velkou výzvou, která je důležitější než kdy dřív, a to, jak podpořit domácnosti v lepší recyklaci,“ řekl pro The Guardian zakladatel britské neziskové organizace Hubbub, která se specializuje na environmentální kampaně.

A jak jsou na tom se tříděním Češi?

Zájem o třídění odpadu roste také v České republice. Za období karantény sice aktuální data nejsou zatím dostupná, ale zájem o recyklaci se zvyšuje. V minulém roce vzrostl objem vytříděného odpadu na 693 000 tun odpadu, což je o 4 p.b. více než v roce předchozím a objem průměrně vytříděného odpadu na jednoho Čecha se zvýšil na 51,3 kilogramu oproti roku 2018, kdy to bylo 49 kilogramů.

V Česku tak pravidelně třídí 73 % obyvatel, což jsou tři čtvrtiny Čechů, kteří vyhazují vytřídění odpad do barevných popelnic. K nejbližším barevným popelnicím to potom máme průměrně 91 metrů daleko. Češi nejčastěji třídí papír, průměrně 22 kilo ročně na osobu, dále plastový odpad v poměru 15,1 kila na osobu a sklo v průměru 14 kilo na osobu ročně.

Zdroje: The Guardian, Samosebou

FOTO: Paweł Czerwiński