Vědci vypočítali, že obnovitelné zdroje zachrání tisíce českých životů

Země se může zbavit závislosti na spalování uhlí a ropy. Z benefitů mohou těžit i Češi.

Lukáš Bašta

28. 8. 2017

Všech 139 států, na které připadá celých 99 % produkce emisí oxidu uhličitého a které sází dnes především na spalování fosilních zdrojů, může do roku 2050 přejít na obnovitelné zdroje energie. Trend nastupujících zdrojů šetrných k životnímu prostředí ukazuje aktuální studie vědců ze Stanfordovy univerzity. Ve své práci kladou důraz především na využití větrné a solární energetiky.

Přínosem přechodu na obnovitelné zdroje bude:

  • vytvoření více než 24 milionů pracovních míst;
  • úspora 22,8 bilionů dolarů ročně v podobě uspořených výdajů v oblasti zdravotnictví a řešení dopadů na životním prostředí;
  • úspora 28 bilionů dolarů ročně za škody, které by vznikly v důsledku změn klimatu;
  • zabránění 4–7 milionům předčasných úmrtí ročně a stovkám milionů onemocnění lidí, které vyvolávají dopady spalování fosilních paliv.Benefity pro Českou republiku

Mezi státy zpracovanými ve studii je také Česká republika. Konkrétně pro ČR by přínosy přechodu na čistou energetiku znamenaly zabránění 4,3 tisíce úmrtí, úsporu 42 milionů dolarů ročně v důsledku snížení znečištění ovzduší a roční úsporu 68 miliard dolarů ve snížení škod v důsledku změn klimatu (více než 1,5 bilionu korun; čísla se vztahují ke střednímu scénáři k roku 2050).

Pro ČR také nechybí vyčíslení ekonomických přínosů v podobě vzniku 108 tisíc nových pracovních příležitostí, které v sobě skýtají finanční přínos necelých 9 miliard dolarů ročně (téměř 200 miliard korun).

„Státy, včetně České republiky, mohou díky přechodu na obnovitelné zdroje uspořit obrovské prostředky v podobě výdajů za řešení zdravotních následků a dopadů na životní prostředí vznikajících v důsledku spalování fosilních paliv. Vlády by proto měly ve svých energetických strategiích akcelerovat rozvoj využití šetrných zdrojů energie,“ shrnuje klíčová zjištění studie Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Práci týmu ze Stanfordovy univerzity není nutné chápat jako dogma. Řešení budoucího mixu energetických zdrojů se může v reálném světě lišit. Klíčové je, že ukázali, jak se svět může zbavit své závislosti na spalování uhlí nebo ropy, a navíc kolik může společnost vydělat, využije-li možnosti energetiky šetrné k životnímu prostředí,“ dodává Martin Sedlák.

Zdroj: Stanford.edu