Obnovitelné zdroje šetří miliardy: výzkumy přináší nová čísla, která vás překvapí

Nejen v České republice se s nástupem obnovitelných zdrojů občas spojuje stereotyp, že jde o drahé technologie, za které musíme platit v ceně elektřiny. Američtí vědci se podívali na to, co výroba elektřiny ve zdrojích šetrných k životnímu prostředí reálně přináší. Jejich nová zjištění jsou ohromující.

Martin Sedlák

23. 8. 2017

Za podporou obnovitelných zdrojů stojí základní myšlenka: jejich rozvoj pomáhá vytlačovat uhelné a další „špinavé“ zdroje. Proto s sebou nesou výhody, jako je snížení znečištění ovzduší, méně onemocnění lidí, a tedy i jejich vyšší produktivitu. Vědci z laboratoře Lawrence Berkeley se proto podívali na přínosy obnovitelných zdrojů v oblasti zdraví a životního prostředí. Jejich komplexní výzkum přináší zajímavá čísla vývoje energetiky v USA mezi lety 2007 a 2015.

Elektřina z obnovitelných zdrojů pomohla snížit spotřebu fosilních zdrojů, a tím i snížit množství místních znečišťujících látek. Lepší ovzduší přispělo k zabránění 7 tisíc předčasných úmrtí (odhad vědců se pohybuje v intervalu 3–12,7 tisíc).

Snížení emisí lze také vyčíslit v dopadech na veřejné zdraví, které dosahují úspor ve výši 56 miliard dolarů (odhad v intervalu 30 až 113 miliard dolarů). Jde především o to, že solární a větrné elektrárny svou produkcí elektřiny snížily emise SO2 o jedem milion tun, NOx o 0,6 milionu tun a PM2,5 o 0,05 milionu tun.

Výroba ve větrných a solárních elektrárnách přispěla také ke snížení emisí oxidu uhličitého, což se odráží ve zmírnění změn klimatu ve výši úspor 32 miliard dolarů (odhad v intervalu 5 až 107 miliard dolarů).

Pokud sečteme ekonomické přínosy větrných a solárních elektráren, dostaneme se k číslu 88 miliard dolarů (v přepočtu 1957 miliard korun!), které USA uspořilo ve zdravotních a environmentálních nákladech během let 2007 až 2015. Číslo by mohlo být ještě vyšší, protože vědci do výpočtu nezahrnuli škody vyplývající z těžby fosilních zdrojů.

V přepočtu na vyrobenou elektřinu lze navíc zjistit, že se přínosy větrných a solárních elektráren pro lepší životní prostředí a ochranu klimatu zhruba rovnají federální podpoře pro tyto typy obnovitelných zdrojů energie. USA tak na podpoře rozvoje obnovitelných zdrojů vydělávaly pomocí lepšího ovzduší.

Spojené státy vděčí za uspořených 88 miliard dolarů především dvěma hlavním faktorům: podpora obnovitelných zdrojů zabrala, cenově stále dostupnější technologie solárních nebo větrných elektráren rostou také v USA raketovým tempem. Současně přechod na moderní energetiku a ochrana země před změnami klimatu byla jedním ze symbolů druhého funkčního období prezidenta Baracka Obamy. Právě Obamovy kroky na podporu obnovitelných zdrojů zajišťovaly pro růst moderní energetiky potřebné stabilní prostředí.

Zdroj: emp.lbl.gov