Kristýna Vobecká | 31. 7. 2020

Youtuberky Sestry v akci ukazují mladé generaci, jak se starat o životní prostředí

Sice chodí ještě na základní školu, ale už mají svůj vlastní YouTube kanál nazvaný Sestry v akci za záchranu života, kde pravidelně zveřejňují videa tematicky zaměřená na ochranu životního prostředí. Aktivity sester Víravových Elišky (15 let) a Aničky (13 let) si všimla také porota ocenění Josefa Vavrouška a udělala jim cenu Ekozásek za rok 2019.

„Vidíme, co se děje s naší planetou. Stav životního prostředí se zhoršuje a my nechceme jen přihlížet. Víme, co můžeme udělat pro krásnou Zemi a taky to děláme. A chtěly jsme to, co víme, rozšířit dál a vybraly jsme k tomu právě YouTube,“ vysvětlují sestry Víravovy, proč svůj volný čas věnují přípravě krátkých videí zaměřených na ochranu životního prostředí.

Sestry v akci čerpají ze svého života a rodiny

Témata pro svůj YouTube kanál, kde můžete vidět například videa vysvětlující, jak omezit plýtvání, šetřit vodu, být vegetariánem nebo pomoci přírodě, se podle sester vždycky nějak objeví. „Většinou točíme o tom, čím doma zrovna žijeme. Když na podzim chodíme sázet nové opravdové lesy, tak o tom natočíme video. Ať je vidět, že pomáhat přírodě, jde i v normálním životě,“ říkají autorky videí. Konkrétní obsah pro videa dívky čerpají hlavně ze své vlastní každodenní činnosti. „Pro náš obsah čerpáme hlavně z toho, co pro zdravou krajinu děláme samy. To, co nám říká náš rozum, co nás trápí a naopak těší. Také čerpáme z různých rozhovorů, když se bavíme s lidmi, kteří dané oblasti rozumí. Tím se učíme,“ vysvětlují sestry.

Aktivita sester Víravových je jedinečná zejména v tom, že oslovuje jejich vrstevníky a díky zvolené formě komunikace formou YouTube videí může mít široký dosah. Mladí lidé sledováním krátkých videí na YouTube tráví značnou část svého času. Podle sester se o ekologická témata jejich okolí zajímá hodně a blízcí přátele je podporují, najdou se však i tací, kteří jejich videa nechápou „Někteří naši vrstevníci, třeba právě spolužáci, nás nechápou. Utahují si z naší planety a vědomě jí škodí, protože vidí, že jí my pomáháme. Ale také máme spolužáky, které jsme nadchly do šetrnějšího žití. Když jim ukazujeme, co můžeme pro planetu dělat, oni nám naslouchají. Snaží se planetě pomoci tím, co jim dává smysl a co v jejich situaci mohou dělat. A to nás těší,“ říkají sestry Víravovy.

Ve svých videích dívky rovněž uvádí, že je k ekologickému chování a kladnému vztahu k přírodě vedou jejich rodiče. „Naše maminka nás ve všem podporuje a snaží se naši domácnost dělat co nejudržitelnější to jde. Šetrným životem žije s námi a je také jedním z důvodů, proč se o to zajímáme víc a víc,“ doplňují sestry ke svému domácímu zázemí.

Chceme mít hezkou budoucnost a máme sny, za které chceme bojovat

Sestry Víravovy mohou v českém kontextu připomínat aktivity švédské aktivistky Grety Thunberg, která začala s aktivismem také ještě na základní škole. Přesto pro sestry inspirací pro jejich činnost nebyla. „Greta nám před nějakým časem ukázala jiný pohled na věc. A připojujeme se do stávek za klima v našem městě, ale k naší aktivitě nás neinspiruje. Myslím, že nás inspiruje planeta Země. Vím, že to možná zní divně, ale je pro nás velkou inspirací. Také nás inspiruje Václav Rathouský, který na svět nahlíží zase jinýma očima,“ říká Eliška Víravová a její mladší sestra Anička dodává: „Za mě nás inspiruje to, že chceme mít hezkou budoucnost. Máme sny a chceme za ně bojovat“.

Volnočasová činnost zaměřená na ekologii ovlivňuje sestry i v jejich budoucím profesním zaměření. „Já si myslím, že je to můj směr. Mám ještě před sebou spoustu let na rozhodnutí, ale už od mala chci dělat něco s přírodou. Můj výběr střední školy to ovlivnilo a jdu studovat obor ekologie a životní prostředí. A myslím, že i na vysokou půjdu tímto směrem,“ říká ke svému budoucímu směřování starší ze sester Eliška. Mladší Anička by se potom ráda věnovala například farmaření: „Já bych se v budoucnu chtěla věnovat zvířatům, třeba mít farmu, na které budou zvířata zachráněná z velkochovu“.

Předávání Ceny Josefa Vavrouška 2020 v Senátu: oceněné sestry Eliška a Anička Víravovy, Ekozásek (cena pro mladé do 33 let)
Nadace Partnerství

Ekozásek roku 2019

Osvětová činnost ve formě populárních YouTube videí oslovila také porotu ekologické ceny Josefa Vavrouška, která udělila Sestrám v akci za záchranu života cenu za osvětovou činnost v oblasti ochrany životního prostředí mezi vrstevníky Ekozásek roku 2019. Sestrám Víravovým udělala cena velkou radost. „Znamená to pro nás ohromné povzbuzení k další činnosti. K tomu, jít stále kupředu. A opravdu nám to udělalo velkou radost. Těší nás, že si váží naší práce,“ komentují ocenění.

Sestry Víravovy na závěr svým vrstevníkům, kterým není životní prostředí a osud naší planety lhostejný, vzkazují, že každý krok k hezké budoucnosti se počítá. „Pokud se nechcete jen dívat na to, jak ji někdo ničí, něco s tím udělejte sami. My vám s tím skrze naše videa pomáháme. Země je nádherná a stojí za ní bojovat,“ uzavírají mladé a nadějné laureátky ceny Josefa Vavrouška za rok 2019.

FOTO: Nadace Partnerství