Martin Prax | 7. 6. 2020

Český úspěch během pandemie: plicní ventilátory z akademického prostředí do sériové výroby

Stát v době pandemie koronaviru nenašel potřebné miliony na podporu produkce domácích plicních ventilátorů. Příspěvky tedy poslali lidé i firmy. V červnu tým okolo CoroVentu hlásí produkci 250 kusů a zájem ze zahraniční.

„Momentálně máme k dispozici okolo 380 CoroVentů. Splnili jsme tak závazek české veřejnosti, která společně s podnikatelskými subjekty přispěla na jejich výrobu. Ventilátory vyrobené nad rámec tohoto závazku pak využíváme k prosazení se na zahraničních trzích," říká Jiří Denner, majitel společnosti MICo Medical, která plicní ventilátory vyrábí.

„Poslání ČVUT a vědecké komunity bylo naplněno, podařilo se nám v krátkém časovém úseku vyvinout přístroj, který umožní záchranu života v krizové situaci způsobené koronavirem. V tomto okamžiku bych rád ještě jednou poděkoval skupině firem a osob z iniciativy COVID19CZ a rovněž všem, kdo finančně přispěli na výrobu prvních 250 ks plicního ventilátoru CoroVent,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Nyní nastává druhá fáze v životním cyklu výrobku, kterou je komercializace, doplnil rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Dne 3. 6. 2020 proběhlo na ČVUT v Praze jednání s velvyslancem České republiky v Lucembursku za účelem představení plicního ventilátoru CoroVent krizovému štábu Lucemburska. Jednání se zúčastnil velvyslanec ČR v Lucembursku Vladimír Bärtl, rektor ČVUT Vojtěch Petráček, prof. Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) a obchodní ředitel společnosti MICo Michal Kazda.

Pro dosažení úspěchu nejen na našem, ale i na zahraničních trzích, je nutné především získat potřebné certifikace CoroVentu jakožto zdravotnického prostředku. „Dalším cílem by mělo být získat potřebné certifikace a tedy jít standartní cestou, která vyžaduje provedení klinické zkoušky ventilátoru. To je nyní na výrobci, kterému rád poskytnu součinnost v přípravě potřebných podkladů, uvedl prof. Karel Roubík z FBMI ČVUT v Praze. 

Společnost MICo Medical, které ČVUT poskytlo licenci na výrobu CoroVentu, intenzivně navazuje obchodní styky se zahraničím. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnický přístroj, je nutné daný produkt fyzicky zapůjčit k vlastnímu posouzení jednotlivým státům. Proto byl CoroVent například zaslán do Itálie, Kanady a již zmíněného Lucemburska.

Veřejná podpora pro české ventiáltory

Příběh českých plicních ventiáltorů se začal psát v březnu letošního roku. Tým vědců z ČVUT představil své řešení pro pacienty postižené nemocí COVID-19. Aby svůj produkt mohl posunout k sériové výrobě, potřeboval na dokončení vývoje několik milionů korun. Nenašly se ze státní podkladny, tak se na podporu složila veřejnost. V rámci crowdfundingové kampani se vybralo 14 miliónů korun. Prostřednictvím darovacího portálu donio.cz přispělo více než sedm tisíc dárců.

Sériová výroba pak začala na konci dubna. Licenci pro výrobu získala třebíčská společnost MICo Group. Český produkt se během uplynulých měsíců prosadil i v Evropě. Ventiáltory získaly druhé místo v hackathonu EUvsVirus, který byl největší panevropskou online akcí tohoto typu a který iniciovala Evropská komise společně s Evropskou radou pro inovace. V Evropě v těchto měsících nevznikl žádný obdobný projekt, který by se dostal do fáze výroby a certifikace.

Zdroj: cvut.cz

FOTO: cvut.cz