Kristýna Vobecká | 22. 5. 2020

Experimentální vesnice ve španělské Andalusii ukazuje, jak lze žít s přírodou

Zatím to vypadá, že se letos do Španělska nedostaneme. Alespoň virtuálně můžete s námi navštívit ekologickou vesnici Sunseed, která se nachází v srdci španělské Andalusie. Její obyvatelé se snaží žít v souladu s přírodou bez připojení k elektrické síti. Místo, kde spotřebovávají o 50 % méně energie než typická západní domácnost, pěstují bio zeleninu a šetří každou kapku vody.

„Planeta má svoje limity a způsob, jakým žijeme teď znamená, že jsme na tyto limity zapomněli. Lidé však mohou být přírodě také prospěšní a může jim na přírodním bohatstvím záležet,“ řekla Agnieszka Sobon, koordinátorka komunikace projektu Sunseed pro Ecowatch. Vše se zde odehrává bez závislosti na vnějším světě. Vesnice má vlastní zdroje energie, jídla i vody.

Biozelenina a kompostovací záchod 

„Sunseed je experiment, je to takové hřiště pro naše zkušenosti. Chceme zde zjistit, co funguje a co ne. Všechno, co nás obklopuje a všechno, co zde děláme se snažíme dělat udržitelně. A když se nám daří, tak také regenerativně,“ říká Sobon. V Sunseed se věnují ekologickému pěstování potravin bez použití pesticidů. Vypěstované potraviny jsou také hlavní složku místní obživy. Obyvatelé ekologické vesnice se stravují hlavně vegetariánsky a částečně také vegansky. Biologický odpad následně kompostují a užívají znovu k hnojení rostlin. Veškerý další odpad se snaží minimalizovat nebo znovu využít. 

Velkým tématem pro obyvatelstvo ekologické vesnice je voda, které je v této oblasti Španělska nedostatek. „Sbíráme vodu dešťovou a snažíme se ji používat opakovaně. Voda je nejdříve použita v kuchyni k umývání, potom ve sprše a potom projde naším systémem na čištění vody, který ji očistí od mastnoty a dalších organických materiálů a následně tuto vodu používáme k zalévání naší zahrady. Je to možné také díky používání přírodní kosmetiky,“ řekla k vodnímu hospodaření Sobon. Zajímavé také je, že lidé v ekologické vesnici nepoužívají vodu ke splachování záchodů, k tomu jim slouží kompostovací záchod. Na takovém záchodě se rovnou vytváří tzv. lidský hnůj použitelný k hnojení ovocných stromů. Podle Sobon by každý udržitelný systém měl začínat u vody, protože bez vody není život.

Elektřina ze slunce

Lidé v Sunseed však nežijí v jeskyních, ale v běžných andaluských domech, takže ke svému životu potřebují také elektřinu. A tu získávají ze slunce pomocí solárních panelů. Slunečního svitu, na rozdíl od vody, není ve Španělsku rozhodně nedostatek. „Máme padesátkrát nižší spotřebu než běžná západní domácnost,“ uvádí Tom Kleemann, který má v projektu na starosti technologie. Podle Kleemana je recept na ušetření energie takový, že kromě energie získané ze slunce pro chod běžných spotřebičů, používají také solární kolektory na ohřev vody. Důležitý je také celkový přístup k využívání energie. Ve vesnice si zakládají na tom, že výrazně zredukovali své potřeby. Lednice ani pračky, které mají velkou elektrickou spotřebu zde nenajdete.

Vyzkoušet život v ekologické vesnici na vlastní kůži může každý. Projekt Sunseed vítá zájemce o udržitelný způsob života z celého světa. Můžete zůstat týden, dva i více jak měsíc. Místní obyvatelé vás zapojí do běžného fungování komunity, ubytují v původních andaluských obydlích a naučí vás, jak správně pěstovat bio zeleninu nebo se starat o vodu. „Chceme lidi povzbudit, aby se chovali zodpovědně k přírodě a ukázat jim, že je takové chování opravdu v jejich silách,“ uzavírá Sobon. 

Zdroj: Ecowatch, Sunseed, The Olive press

FOTO: Community world