Čtvrté největší město Nizozemska Utrecht bude mít zřejmě nejvíce zelených střech v Evropě. Zastupitelé města zahájili projekt, jehož cílem je nenechat žádnou střechu nevyužitou. Projekt ozeleněných střech autobusových zastávek bude pokračovat výstavbou výškové budovy, která bude pokryta zelení a má plnit funkci lesa v centru města.

„V Utrechtu jsme si zvolili zdravý růst. Chceme, aby naši obyvatelé byli zdraví a šťastní a žili v atraktivním a ekonomicky stabilním městě. Spolupracujeme s každým, kdo přináší řešení pro zdravý život v městském prostředí. Převádíme nápady a experimenty ve výsledky, které podporují zdravé bydlení v našem regionu,“ uvádí zástupci města v oficiálním prohlášení a svá slova mění v realitu. 

Utrecht byl v minulém roce ve studií environmentální organizace Natuur & Milieu označen za nejudržitelnější město v Nizozemsku. Zástupci organizaci ocenili zejména snahu města nakupovat zelenou elektřinu, zavádění ekologických zón, využívání sluneční energie a podporu cyklistiky ve městě. V nejrychleji rostoucím nizozemském městě mají také v plánu přejít na kompletně bezemisní systém veřejné dopravy do roku 2028. Městské autobusy budou poháněny obnovitelnou energií nakoupen od producentů provozujících nizozemské větrné elektrárny. 

Zelené střechy bez vyjímek

V blízké době potom plánují zástupci města pokrýt všechny střechy v Utrechtu zelení, mechem nebo solárními panely, které mohou být zabudované pod zelení. Již nyní mají vlastníci nemovitostí, kteří se pustí do budování zelené střechy, možnost získat dotaci od města ve výši 50 % nákladů do maximální výše 20 tisíc eur na jednu žádost. 

“V našem městě budou všechny střechy buď zelené, nebo pokryté solárními panely. Bude to vypadat tak, že nižší střechy budou zelené a výše budou střechy se solárními panely. Nebo bude možné obojí, střecha se solárním panelem a zelení je ideální, protože solární panely potřebují chlazení, což zeleň poskytuje. Bude to městské nařízení: všechny střechy jsou využité,“ uvedl radní města Kees Diepeveen pro Guardian. 

Za vlajkovou loď městského projektu zelených střech lze považovat ozelenění 316 autobusových zastávek ve městě, které se uskutečnilo v minulém roce. Střechy autobusových zastávek jsou osázené rostlinou zvanou rozchodník, která mezi svými žlutými květy v létě poskytuje útočiště pro drobné ptactvo, včely a motýly. Mimoto zelené střechy zachycují jemné částice ze znečištěného ovzduší, uchovávají dešťovou vodu a podporují ochlazování městských ulic během letních měsíců. Součástí autobusových zastávek jsou také bambusové lavičky doplněné energeticky soběstačným LED osvětlením. Ze 316 autobusových zastávek se zelenou střechou je 96 z nich pokryto také solárními panely. 

Vertikální les v centru města 

Dalším krokem k ozelenění města bude tzv. vertikální les, který má v centru Utrechtu vyrůst v podobě 90 metrové budovy s 200 bytovými jednotkami nedaleko hlavního nádraží. Vertikální les navrhlo architektonické studio Stefano Boeri Architetti a budova bude součástí projektu Wonderwoods, jehož cílem je vytvořit městský ekosystém s více než 30 druhy vegetace. První budova bude mít fasádu, střechu i balkony pokryté 360 stromy a 9640 křovinami a květinami, což odpovídá jednomu hektaru lesa. Po ukončení výstavby budovy v roce 2022 by měl tento vertikální les pohltit 5,4 tuny uhlíkových emisí a vyprodukovat 41 tun kyslíku, což odpovídá právě rozloze jednoho hektaru lesa. 

„V přízemí budovy, které bude přímo spojeno se střešní zahradou v šestém patře, bude fungovat Vertical Forest Hub. Půjde o výzkumné středisko zaměřené na možnosti městského zalesňování po celém světě. Otevřený prostor, kde se bude možné seznámit s technickým i botanickým řešením budovy, bude sledovat a pomáhat s výstavbou vertikálních lesů po celém světě,“ uvedli autoři architektonického návrhu na svém webu. 

Zdroje: The Guardian, Stefano Boeri Architetti, Utrecht.nl

FOTO: Vertical Forest, stefanoboeriarchitetti.net