Martin Kysly, Photon Energy | 11. 4. 2020

Unikátní technologie přináší levné skladování solární energie

Česko-australská společnost Photon Energy získala menšinový podíl ve společnosti RayGen Resources. Společnosti také vstoupily do strategického partnerství s cílem developmentu globálních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie vhodných pro uvedení unikátní technologie společnosti RayGen na trh. Photon Energy bude v rámci partnerství působit jako developer, dodavatel EPC služeb a investor. Řešení společnosti RayGen integruje vlastní patentovanou solární technologii PV Ultra a elektrotermální akumulační cyklus Thermal Hydro, který umožňuje vysoce výkonné a levné skladování energie.

Společnost Photon Energy N.V., která působí v Česku i Austrálii, dnes oznámila, že vstoupila do strategického partnerství s australskou technologickou společností RayGen Resources Pty Ltd. (dále jen „RayGen“) za účelem developmentu globálních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie vhodných pro uvedení unikátní solární a akumulační technologie RayGen na trh.

Photon Energy bude v rámci partnerství působit jako developer projektů, dodavatel EPC (inženýrských) služeb a dále jako kapitálový investor do projektů, které budou dodávány společností RayGen. Partnerství také zahrnuje vývoj hybridního solárního (100 MWp) a bateriového (1000 MWh) systému. V rámci tohoto strategického partnerství provedla společnost Photon Energy také minoritní kapitálovou investici do společnosti RayGen. 

„Investice do společnosti RayGen je náš první krok do počátečního segmentu dodavatelského řetězce solárního průmyslu a přichází v rozhodující době. Eliminace nepravidelnosti výroby elektřiny ze sluneční energie a zajištění její 24hodinové dostupnosti za konkurenceschopné ceny oproti síti je svatým grálem a RayGen jej našel. Naše partnerství s RayGen nám umožní využít obrovské množství příležitostí jak v rámci sítě (on-grid), tak i na vzdálených místech včetně ostrovů. Jsme nadšeni, že můžeme v nadcházejících letech spolupracovat s týmem RayGen na posouvání hranic odvětví sluneční energie,“ řekl generální ředitel Photon Energy, Georg Hotar. 

„Touto investicí a partnerstvím s RayGen řešíme problém nepravidelnosti výroby elektřiny ze sluneční energie. Technologie PV Ultra společnosti RayGen je dosud nejúčinnějším způsobem přeměny sluneční energie na elektřinu. Kombinace vysoce účinné koncentrované fotovoltaické výroby energie s tepelnou absorpcí a akumulací zajišťuje nejvyšší energetickou hustotu ze všech dostupných solárních technologií. Technologie RayGen je obrovským krokem vpřed poskytujícím nákladově efektivní základní zatížení, setrvačnost a požadovaný výkon jako nedílnou součást budoucích dodávek energie. Společnost Photon Energy je velice nadšená, že může spolupracovat s týmem RayGen jak na optimalizaci výsledků EPC aktivit, tak na developmentu velkých projektů po celém světě,“ dodal Michael Gartner, provozní ředitel společnosti Photon Energy Australia.

Společnost RayGen vyvinula špičkové, levné solární a akumulační řešení tím, že kombinuje svoji patentovanou solární technologii PV Ultra, jež vyrábí elektřinu a teplo, s přizpůsobeným cyklem tepelného skladování Thermal Hydro, který využívá stávající průmyslové vybavení pro zajištění vysoce výkonného a levného skladování elektřiny.

PV Ultra vyrábí elektřinu a teplo ze slunečního světla zaměřeného na fotovoltaický přijímač namontovaný na věži. Přijímač PV Ultra obsahuje přibližně 400 modulů PV Ultra, z nichž každý generuje 2,5 kW elektřiny a 5 kW tepla. Celkový výkon činí 3 MW (1 MW elektřiny a 2 MW tepla) na jedno pole PV Ultra. PV Ultra je modulární systém – lze jej zvětšit či zmenšit po jednotkách MW, aby vyhovoval různým projektům a zákazníkům.

Thermal Hydro je levný, velkokapacitní a dlouhodobý systém skladování energie vyvinutý společností RayGen. S využitím jedinečné schopnosti kogenerace elektřiny a tepla prostřednictvím PV Ultra, Thermal Hydro efektivně ukládá tepelnou energii ve dvou izolovaných vodních nádržích s teplotním rozdílem 90 °C. RayGen přizpůsobil technologii tepelného skladování široce používanou v severoevropských systémech dálkového vytápění pro tuto jedinečnou aplikaci skladování elektřiny. V případě potřeby je pevná energie vysílána pomocí tepelně poháněného motoru Organic Rankine Cycle (ORC), což je osvědčená technologie výroby využívaná v geotermálních systémech.

„RayGen je nadšen spoluprací s Photon Energy na urychlení zavádění naší technologie. RayGen s potěšením našel strategického partnera ve společnosti Photon Energy, který sdílí naše poslání urychlit přechod k čisté energii. Přechod na 100% obnovitelnou energii bude vyžadovat řešení úložiště, která mohou bez neúměrných nákladů ukládat energii po dobu hodin, dní nebo týdnů a být nasazena ve velkém měřítku po celém světě. Vzhledem k vysoké úrovni týmu Photon Energy a jejich rozsáhlým zkušenostem s výstavbou a provozováním solárních projektů po celém světě může být technologie RayGen brzy funkční v celé řadě zemí a sektorů, díky čemuž se přechod na obnovitelnou základní energii bude moci stát skutečností,“ řekl Richard Payne, generální ředitel společnosti RayGen.

RayGen navrhuje pro svůj stěžejní solární projekt s úložištěm energie vybudovat plně expedovatelný zdroj obnovitelné energie, který bude mít výkon 4 MW solární energie a akumulaci 3 MW / 50 MWh (17 hodin) v lokalitě u města Carwarp na severozápadě australského státu Victoria. RayGen nedávno uzavřel dohodu o financování ve výši 3 milionů australských dolarů od Australské agentury pro obnovitelné zdroje energie ARENA na provedení technické a obchodní studie proveditelnosti tohoto projektu, který má do australské sítě dodávat obnovitelnou energii vygenerovanou během dne i noci. Projekt bude také dodávat synchronní energii tam, kde to je v oblasti West Murray nezbytně nutné.Zdroj: Photon Energy

FOTO: Photon Energy