Obavy, že by elektromobily mohly ve skutečnosti zvýšit emise skleníkových plynů, jsou na drtivé většině světa neopodstatněné. Dokazuje to rozsáhlá studie, která vyšla v odborném časopise Nature Sustainability.

Média ráda spekulují o tom, že elektromobilita povede ke zvyšování uhlíkových emisí. Tyto názory ale nejsou podložené solidní vědou, upozorňují autoři nového výzkumu – vědci z univerzit Radbound, Exeter a Cambridge. Jejich práce prokazuje, že elektromobily vedou celkově k nižším emisím, a to i v případě, že velké množství elektřiny je získáváno pomocí spalování uhlí.

Za současného stavu to platí v 95 procentech světa, dokazují autoři výzkumu. Těch několik výjimek tvoří země, kde drtivá většina energie pochází z uhlí – typickým příkladem takové země je podle vědců Polsko. V zemích, jako je Francie nebo Švédsko, které získávají elektřinu především z jádra a obnovitelných zdrojů, jsou emise z elektromobilů až o 70 procent nižší než u vozů se spalovacím motorem, v zemích, jako je Velká Británie, jsou přibližně o 30 procent nižší.Pokud bude vývoj obnovitelných zdrojů probíhat podobně jako v současnosti, měly by se stávat stále efektivnějšími – a tedy bude výroba energie produkovat stále méně uhlíku. Podle prognózy této studie bude roku 2050 každé druhé auto na světě elektrické. A to by snížilo celosvětově emise oxidu uhličitého o 1,5 gigatun ročně – to odpovídá přibližně celoročním emisím Ruska.

Výzkumníci se v rámci této studie zaměřili také na tepelná čerpadla – také ona jsou, co se emisí týká, lepší než spalování uhlí a dalších fosilních zdrojů. A také u nich platí, že to funguje na 95 procentech planety. Mají potenciál snížit do roku 2050 emise oxidu uhličitého asi o 0,8 gigatun – tedy asi roční emise Německa.

„Začali jsme s tímto výzkumem už před několika lety – a o výsledky projevili velký zájem experti ve Velké Británii,“ uvedl profesor Florian Knobloch z Radbound University v Holandsku. „Odpověď je jasná: abychom snížili emise, musíme přejít na elektrická auta a tepelná čerpadla; jimi musíme nahradit fosilní paliva.“

Podle tohoto vědce jsou vyšší emise elektromobilů a tepelných čerpadel jen mýtem, jenž je zcela nepodložený fakty. Vědci v rámci tohoto výzkumu nehodnotili jen samotné vozy a čerpadla, ale také celý produkční řetězec – tedy uhlíkovou stopu všech součástek, pohonu atd.

ZDROJ: Nature Sustainability, Technology ReviewFOTO: Pixabay

Článek vznikl za podpory Aliance pro energetickou soběstačnost a European Climate Initiative EUKI.