Praha bez kouřících aut a hluku. Vedení města naplánovalo kroky pro zlepšení životního prostředí

25. července 2019

V průběhu července zveřejnila Praha dva kroky, které by měly pomoci ozdravit prostředí hlavního města od zbytečné emisní a hlukové zátěže. Pražský magistrát ve spolupráci s Policií ČR zahájí kontroly kouřících aut, která dusí Pražany, a současně připravuje plán pro redukci hluku

Kontrolám dodržování emisních limitů a vozidel s vymontovanými či poškozenými filtry pevných částic už v Praze nic nebrání. Zástupci metropole, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a vybraných stanic technické kontroly (STK) podepsali memorandum o spolupráci. První kontroly přímo v provozu budou probíhat v nejbližší době. 

Hlavní město podepsáním memoranda o spolupráci s Policií ČR a zástupci STK začalo intenzivněji bojovat proti nežádoucím emisím z automobilového provozu. „Kontroly budou probíhat pravidelně. Zpravidla jednou týdně, ale přesný termín z pochopitelných důvodů zveřejňovat nebudeme. Cíl je jasný. Automobily, které nesplňují příslušné emisní limity, nemají v ulicích Prahy co dělat,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček. 

Praha pro tyto účely zakoupí několik speciálních mobilních měřících zařízení, která předá Policii ČR k využívání v rámci silničních kontrol s cílem odhalovat případné závady na kontrolovaných vozidlech. „Deklarovaná spolupráce všech zainteresovaných stran bezpochyby přispěje k celkovému zlepšení jak samotné bezpečnosti silničního provozu, tak i podmínkám pro lepší život Pražanů a návštěvníků hlavního města,“ upřesňuje ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Tomáš Lerch.

Kontroly proti kouřícím vozům

V případě zjištění vážné nebo nebezpečné závady v technickém stavu vozidla hrozí řidiči vozidla pokuta v příkazním řízení na místě až do výše 2000,- Kč, ve správním řízení pak až 2500,- Kč. Zároveň je na základě provedené technické silniční kontroly vozidla omezena i technická způsobilost, a to v případě vážné závady na 30 dnů, a při nebezpečné závadě ztrácí vozidlo technickou způsobilost na místě kontroly. Provozovatel vozidla musí následně po odstranění příslušné závady podrobit vozidlo prohlídce ve stanici technické kontroly.  

Vzhledem k tomu, že se v těchto případech zpravidla jedná o nebezpečné závady v technickém stavu vozidla, které bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu, hrozí řidiči v takovém případě až desetitisícová pokuta, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 5 trestných bodů do bodového hodnocení řidiče. Provozovateli vozidla pak v případě fyzické osoby hrozí pokuta až 50 tisíc korun a v případě právnické osoby až 100 tisíc korun.  

Mapa hluku 

Během července také Magistrát hl. m. Prahy dokončil třetí kolo strategického hlukového mapování a zveřejnil jeho výstupy společně s návrhem obsahu Akčního plánu snižování hluku v hlavním městě. Návrh mohou Pražané do půlky srpna připomínkovat. Hlukové mapování si klade za cíl určit v Praze místa s největším hlukem a následně přijmout plány prevence a snižování hluku v dotčených/konkrétních oblastech. 

Hluk lze považovat za další typ emisí, které jsou často spojeny právě s dopravou. „Doprava je neodmyslitelně spojená s hlukem, který dopravní prostředky produkují, a s obyvateli, kteří s ním musí bezpodmínečně žít. Je nesmírně důležité, že před těmito často nežádoucími sekundárními aspekty přepravy po městě nezavíráme oči a akčním plánem budeme situaci na problematických místech řešit,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.   

„Naším cílem je udělat Prahu co nejpříjemnějším místem pro život. Dlouhodobý nadměrný hluk má negativní dopady na zdraví obyvatel, proto se jej snažíme omezovat. Jsem rád, že nám občané mohou posílat své náměty na místa, na která se musíme zaměřit,“ uvádí dále náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

 Zdroj: TZ Magistrát hl. m. Prahy