Klimatická krize je výzva pro průmysl. Zodpovědné firmy podporují růst obnovitelných zdrojů

16. července 2019

Rychle postupující klimatická změna vyžaduje jasnou strategii, která nás může zbavit závislosti na spalování fosilních paliv. To se neobejde bez zapojení firem. Ty nejprogresivnější se hlásí k potřebě rozvinout dekarbonizovanou ekonomiku postavenou na rozvoji obnovitelných zdrojů energie nebo čisté mobilitě. A české firmy nestojí stranou.

Soukromý sektor patří k největším producentům emisí na světě. Moderní technologie i byznys modely nicméně přináší nové možnosti ekonomicky i ekologicky udržitelného podnikání. Lídři firem tak nemusí volit mezi profitem, nebo péčí o planetu. S ohledem na rozsah a rychlost klimatické změny dnes již firmy nečekají na politická zadání a samy hledají cesty k zachování kvalitního života také pro naši a budoucí generaci.  

Byznys po celé planetě se obrací k zelenému podnikání

Více než polovina z 500 největších firem USA, Trumpovi navzdory, přijala vlastní environmentální cíle, uvádí OSN. 190 z nich navíc díky opatřením na úsporu emisí jen v roce 2016 ušetřila 3,7 miliardy dolarů. Společně s postupným obratem spotřebitelů ve prospěch udržitelných produktů a služeb takzvané zelené podnikání představuje stále zajímavější příležitost. Iniciativa RE100 již sdružuje nejvýznamnější globální společnosti, které dobrovolně přijaly cíl využívat energii ze 100% obnovitelných zdrojů. V klubu zodpovědných firem jsou dnes společnosti napříč všemi byznys sektory a najdete mezi nimi IKEA, Apple, Vodafone, Coca-Colu, Decathlon, Facebook, Nike či Starbucks. A další iniciativy vznikají v zahraničí i v Česku. 

Zelená energie či klimatická odpovědnost není jen součást strategie udržitelného rozvoje firmy, jde o aktivity s pozitivním ekonomickým dopadem. Nové technologie nám umožňují efektivně rozvíjet poskytované služby a přitom spotřebovat méně energie či redukovat znečištění ovzduší. Můžeme tak ekonomicky růst, aniž bychom si pod sebou řezali větev. Velkou nadějí je pro nás nastupující mladá generace, která se hlásí k odpovědnému způsobu života a očekává od nás, že se zapojíme do ochrany klimatu,“ představuje motivace odpovědné politiky Vodafone Adriana Dergam, která ve firmě působí na pozici ředitelky korporátní komunikace a udržitelného podnikání. 

Čeští byznys leadři berou zodpovědnost do svých rukou

Nedávné vlny veder spalujících Evropu silně pocítilo také Česko. Teploty blížící se 40 stupňům ve stínu, historická teplotní maxima a tropická vedra ve dne i v noci jsou jen dalším důkazem nebezpečně rychlých změn podnebí také v našich podmínkách. 

„Česká republika potřebuje sebevědomý plán, který restartuje rozvoj obnovitelných zdrojů. Máme dobré šance vybudovat solární elektrárny na střechách domů nebo v průmyslově znečištěných lokalitách, které mohou rychle nahradit spotřebu uhlí. Ovšem vláda již několik let přešlapuje na místě a odmítá otevřít prostor pro výstavbu nových projektů obnovitelných zdrojů,“ komentuje aktuální stav české energetiky Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.  „Fatální selhání české vlády je vidět v návrhu klimaticko-energetického plánu, který má být základní strategií pro růst obnovitelných zdrojů v příštím desetiletí. Vláda tam totiž navrhla, aby se elektřina z obnovitelných zdrojů do roku 2030 navýšila o pouhé jediné procento. Přitom bychom mohli během příštích deseti let množství obnovitelné elektřiny pohodlně zdvojnásobit,“ dodává Martin Sedlák. 

V pražské centrále Vodafone Česká republika se v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje uskutečnilo začátkem června neformální setkání zástupců soukromého sektoru i moderní energetiky. V jedné místnosti se setkali zástupci ČSOB, E.ON, Vodafone, Nano Energies, Svazu moderní energetiky, Aliance pro energetickou soběstačnost a konzultanti z Deloitte či Central Europe Energy Services. Cílem bylo provázat zkušenosti a příklady dobré praxe rozvoje moderní energetiky jednotlivých účastníků, tak aby mohli společně sestavit akční kroky na podporu zelených zdrojů v Česku. Mezi hlavní výzvy udržitelného podnikání v Česku podle firem stále patří nedostatečné povědomí o benefitech udržitelné energie pro ekonomiku i planetu. Vedle lepší informovanosti o výhodách využití technologií moderní energetiky vidí experti také příležitost v koordinovaném postupu firem, který může vést k lepšímu financování nových projektů například solárních elektráren na obytných budovách.  

Další setkání je naplánováno na podzim letošního roku.

Zdroj: Foto: SME Portal