Solární elektrárny jsou nejvýhodnější. Podporuje je i Svaz průmyslu

13. července 2019

Svaz průmyslu a dopravy vydal 11. června stanovisko, ve kterém se přihlásil k potřebě dalšího rozvoje solární energetiky v Česku. Podle Svazu průmyslu je navíc nešťastné, že jsou fotovoltaické elektrárny vyloučeny z plánovaných energetických aukcí po roce 2020. Technologie solárních elektráren totiž podle Svazu v posledních letech výrazně zlevnila a právě systém aukcí zajistí, že cena z vybraných zdrojů bude nejnižší možná.

Svaz průmyslu ve svém stanovisku vychází z doporučení Evropské komise, které dala Česku zpětnou vazbu k návrhu Národního klimaticko-energetického plánu. Tento dokument obsahuje strategii zvyšování podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030 a vypracovaly ho všechny evropské státy. Česko v něm má jeden z nejnižších podílů rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů mezi státy EU28. Menší má pouze Malta. Komise Česku doporučila, abychom do roku 2030 zvýšili podíl zelené energie minimálně na 23 %.

„Musíme myslet na konkurenceschopnost českých podniků. Nesmí se opakovat situace, kterou jsme tu zažili před několika lety. Pro plnění českého cíle je třeba vybrat takové obnovitelné zdroje, které budou mít co nejmenší dopad na cenu energií pro firmy i občany,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. „V původním návrhu klimatického plánu jsme postrádali údaje o předpokládaných nákladech na obnovitelné energie pro jednotlivé druhy v sektorech dopravy, tepla a elektroenergetiky. S MPO v tomto spolupracujeme a jsme dohodnuti, že před přijetím jakéhokoliv závěru budeme možnosti ČR společně konzultovat,“ dodává.

Právě absenci nákladů na jednotlivá navrhovaná opatření kritizovali od začátku letošního roku, kdy byl návrh plánu ministerstvem průmyslu publikován, zástupci Svazu moderní energetiky. „Ministerstvo průmyslu v návrhu skladby obnovitelných zdrojů nevyužívá potenciál solární energetiky. Přitom právě fotovoltaika například na německém trhu nabízí cenově výhodnější elektřinu než větrné turbíny. Tento postup může mít negativní dopad především na spotřebitele elektřiny, jelikož Ministerstvo průmyslu a obchodu nevolí dostupné levné technologie. Návrh plánu MPO také opět obsahuje poznámku, že vyřazuje z aukcí nové fotovoltaické parky. Odmítá tak přístup technologické neutrality k jednotlivým obnovitelným zdrojům,“ stojí již v lednovém vyjádření Svazu moderní energetiky.

Impulsy, které nepočítají s nejlevnějším řešením

Dalším klíčovým dokumentem, který může otevřít prostor pro restart rozvoje obnovitelných zdrojů, je novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Ta sice počítá se zaváděním mechanismu aukcí na obnovitelné zdroje, které se ukázaly být velice účinné například v Německu, Francii nebo v Polsku, z aukcí, ve kterých by měly mezi sebou o nejnižší cenu soutěžit různé zdroje energie, chce ale ministerstvo vyloučit solární elektrárny, a to i přesto, že právě fotovoltaika v aukcích v mnoha státech EU vychází jako nejlevnější nový zdroj zelené elektřiny. Například ceny v německých aukcích se pohybují okolo ceny tržní a v některých aukcích byly i nižší. Potenciál pro rozvoj fotovoltaických parků spatřujeme zejména na brownfieldech či výsypkách dolů, tedy plochách, které nemají alternativní zemědělské využití. Elektrárny na zemědělské půdě lze navíc ze soutěže vyloučit v tzv. technických podmínkách aukce. 

„Stát by měl stanovit reálný technický potenciál jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. Z této analýzy by pak měl vyplynout nákladově nejefektivnější způsob dosažení klimatických cílů. Aukce by proto měly být technologicky neutrální,“ říká ředitel sekce hospodářské politiky Svazu Bohuslav Čížek a dodává: „Pokud musí Česká republika svůj evropský závazek naplnit, musí postupovat racionálně. Nejhorší by bylo, kdybychom se nepoučili z minulosti a udělali stejnou chybu dvakrát, tedy nastavili příliš štědrou podporu příliš drahým zdrojům.“ 

Pozici Svazu průmyslu a dopravy podporuje také Solární asociace. „Ministerstvo průmyslu při tvorbě návrhu klimatického plánu nevycházelo u solární energetiky z reálného potenciálu, který odhadujeme jen na střechách budov a rodinných domků na téměř trojnásobek současného stavu, tedy 5,5 gigawattů. Další velkou příležitostí pro solární elektrárny jsou plochy brownfieldů a nevyužitých ploch, jejich potenciál odhadujeme na dalších 15 gigawattů. Tam by se nejvíce mohl uplatnit nový systém aukcí, ze kterého ale ministerstvo plánuje sluneční elektrárny bezdůvodně vyškrtnout, a pouze s investiční podporou nebude možné tyto projekty realizovat. Pro srovnání loni se v Česku nainstalovalo pouhých 11 megawattů nových fotovoltaických elektráren, zejména s podporou programu Nová zelená úsporám určenému domácnostem,“ uvedla Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace.