Česko a Slovensko opět spolu - pomocí unikátní chytré sítě pro přenos elektřiny

05. července 2019

Ve střední Evropě vznikne unikátní projekt, který počítá s nasazením inteligentních sítí do distribučních soustav. Díky těmto technologiím budou do vybraných lokalit nasazeny nové komunikační prvky a chytré řízení zatížení, což zajistí v budoucnu mimo jiné podporu připojování obnovitelných zdrojů.

Projekt nazvaný ACON (Again Connected Networks) budou spolu realizovat český E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD). Uskuteční se díky podpoře ze strany Evropské unie, která jej podpoří ve výši 91,2 milionu EUR (více než 2 miliardy korun). Počítá se s nasazením klíčových prvků ve vybraných lokalitách v podobě nových komunikačných prvků a inteligentního řízení zatížení. Tato řešení do budoucna pomohou zajistit stabilitu dodávek při vyšší podílu obnovitelných zdrojů. 

Projekt chytrých sítí podpořil slovenský ministr hospodářství, který spolu s českým ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem podepsali s realizátory inteligentních řešení dohodu o podpoře zavádění podobných technologií. „Na to, aby slovenské hospodářství drželo krok s globální konkurencí, nezbytně potřebujeme inovativní řešení. Ministerstvo hospodářství podporuje inovace ve slovenských městech a oblast Smart Cities. Proto velmi vítám projekty jako ACON, díky kterému získáme i cenné zkušenosti v oblasti inteligentních sítí v regionu střední a východní Evropy. I s pomocí tohoto projektu získáme nové komunikační prvky a také inteligentní řízení. Následně se zvýší informovanost, zlepší propojení a v budoucnu budeme moci využívat distribuční soustavy na širší nasazení obnovitelných zdrojů i přístup k digitální infrastruktuře,“ uvedl ministr hospodářství SR Peter Žiga.

Evropě se projekt líbí

Za Evropskou komisi podpořil nástup chytrých řešení pro regulaci sítě místopředseda komise Maroš Šefčovič. „Velmi pozitivně vnímám zejména to, že ACON je první mezinárodní projekt distribučních společností v regionu střední a východní Evropy, který uspěl mezi evropskými projekty společného zájmu. Jsem rád, že i tento projekt je jeden z konkrétních příkladů, jak energetická unie pomáhá modernizovat evropské hospodářství a jeho průmysl a umožňuje realizaci inteligentních (smart) řešení. Zároveň usnadní i zapojení místních obnovitelných zdrojů, elektromobilů a baterií pro skladování energie,“ uvedl Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise pro Energetickou unii.

Na modernizaci distribuční soustavy budou využívány Smart Grid technologie, jejichž prostřednictvím se vytvoří technické prostředí, umožňující realizaci jiných inteligentních řešení v budoucnosti. Jde o historicky první česko-slovenský projekt, zaměřený na masivní nasazování nejmodernějších smart technologií, které umožní nástup „nové energetiky“, založené na lokálních obnovitelných zdrojích. 

„ACON je zcela v souladu s naší strategií, masivně zavádět do distribuční sítě inteligentní technologie, které nám umožní zlepšit efektivitu i bezpečnost dodávek elektřiny a zároveň zkvalitnit dálkové řízení sítí. To přinese zejména zlepšení infrastruktury v příhraničních oblastech na pomezí Moravy a Slovenska. Chytré sítě se stanou opěrným bodem při budování distribuční sítě na příští desetiletí, kdy domácnosti i firmy budou chtít zapojit více solárních panelů, elektromobilů a baterií," uvedl Zdeněk Bauer, předseda představenstva E.ON Distribuce.

Cílem projektu ACON je modernizace a zvýšení efektivnosti distribuční soustavy, jakož i prohlubování přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou, čímž se výrazně posílí integrace trhů s elektřinou obou zemí a budou vytvořeny podmínky pro vznik ekonomicky výhodné elektrizační soustavy s malými ztrátami a s vysokou kvalitou a bezpečností dodávek.

„Zvýšený zákaznický komfort pocítí v horizontu následujících šesti let přes 190 000 našich zákazníků, především v okresech Ústí nad Labem, Malacky, Senica, Myjava, Skalica a Trenčín. Implementace smart prvků umožní lepší monitoring a řízení celé soustavy a přispěje k jednodušší identifikaci potenciálních poruch v síti," zhodnotil benefity projektu Jochen Kley, předseda představenstva ZSE. 

„Pro využití plného potenciálu konceptu Smart Grid je zapotřebí silné přenosové i distribuční soustavy. Projekt ACON vnímáme jako další krok, který přispěje k účinné integraci nových technologií a přispěje k rozvoji ekonomicky efektivní a udržitelné elektrizační soustavy s vysokou kvalitou a bezpečností dodávek jak v České republice, tak na Slovensku," dodal Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS.

Zdroj: TZ E.ON (redakčně upraveno)