Nečekaný spojenec: papež hlasitě odsoudil fosilní paliva

21. června 2019

V polovině června získal obnovitelný a udržitelný směr dalšího silného spojence. Stal se jím papež František, který vyzval věřící k boji proti globálnímu oteplování.

Podle agentury Reuters papež považuje za klíčový nástroj v boji proti globálnímu oteplování zpoplatnění produkce uhlíkových emisí. Stejně důležité je podle něj ale i poctivé informování o hloubce problému: Vyzval věřící novináře k důslednému informování o klimatických hrozbách založeném na vědeckých poznatcích.

Jasná zpráva z Vatikánu

A pro zbytek světa měl další jasné poselství: přejděte na obnovitelné zdroje. Tento proslov měl papež na vatikánské konferenci s manažery energetických společností. Vyzval je k radikální změně energetiky s cílem oslabit dominanci fosilních paliv.

František se sice směrem k ekologii i klimatickým změnám vyjadřoval už několikrát a je zřejmě “nejzelenějším” papežem v dějinách, ale až doposud nepodpořil nikdy takto jasně poplatky za emise oxidu uhličitého. Tento nástroj využívá řada států, aby používání fosilních paliv učinily méně finančně atraktivním a současně podpořily investice do technologií, které skleníkového plynu vypouštějí méně.

Vatikán sice seznam firem, které měly na dvoudenní konferenci ve zdejší Akademii věd zastoupení, nezveřejnil, ale novináři se k nim dostali. Jednalo se o vrcholné manažery těch největších ropných a energetických kolosů - společnosti Total, ExxonMobil, BP, Chevron a dalších. Podobné setkání Vatikán hostil už loni a František i tehdy na zástupce firem apeloval, aby věnovali více úsilí přechodu na čistší zdroje energie.

"Příliš dlouho jsme se jakožto společnost neřídili plody vědecké analýzy a na apokalyptické předpovědi už nelze reagovat ironií či pohrdáním," citovala papeže agentura Reuters. Diskuse o klimatických změnách podle něj musí vycházet z "nejlepších dostupných vědeckých poznatků".

"Dnes je pro záchranu našeho domova potřebná radikální energetická transformace," vzkázal dále šéfům firem zpracovávajících ropu a zemní plyn. Dobře zvládnutý přechod na nový ekonomický model podle Františka může vytvořit nová pracovní místa, snížit ekonomickou nerovnost a zlepšit život lidem, které klimatické změny zasahují.

Papež, který má rád planetu

Současná hlava katolické církve o nutnosti ochrany životního prostředí hovoří velmi často, v roce 2015 dokonce věnovala tomuto tématu celou svou druhou encykliku. Tento list s názvem Laudato Si (neboli Tobě buď chvála) je ostrou kritikou nezodpovědné a překotného rozvoje, který jde na úkor planety - a vyzývá k rychlé a globální akci a k boji proti zhoršování životního prostředí.

Zásadní a přelomovou ,myšlenkou této encykliky je, že ochrana přírody není jen nějakou volnočasovou aktivitou, nýbrž povinností každého člověka.Papež v textu dále vyzývá k „ekologické konverzi“ (obrácení). Lidé jsou povoláni k tomu, aby „změnili směr“ tím, že přijmou zodpovědnost péče o společný domov. 

Nedávno zase při setkání na vatikánském náměstí svatého Petra podpořil mladou švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou, která stála na počátku vlny mládežnických protestů za ráznější ekologickou politiku.

 Zdroj: Reuters, České noviny, Foto: Youtube Capture Vatican News