Budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček: Česko má na víc, inovace jsou klíčem

15. dubna 2019

Karel Havlíček ještě jako místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace představil Inovační strategii Česka 2030 na akci Svazu moderní energetiky s názvem Nová energie Česka, která proběhla 5. dubna 2019 v Kotelně Karlín. Cílem debaty bylo upozornit na možnosti proměny české energetiky nejen z pohledu využití obnovitelných zdrojů energie, baterií a elektromobility, ale také právě nastartováním inovací.

Karel Havlíček vystoupil na akci po přednášce jednoho z nejvýznamnějších světových klimatologů profesora Hanse Joachima Schellnhubera (záznam vystoupení profesora Schellnhubera přineseme během následujících dnů). Očividně na něj předchozí příspěvek zaměřený na problém klimatických změn a dopadů na lidstvo hluboce zapůsobil. 

Pojďme konkurovat Švýcarsku 

Budoucí ministr průmyslu navázal v oblasti řešení, která mohou Česku pomoci nastartovat další rozvoj. „Máme na víc, máme v Česku chytré a pracovité lidi i dobré školství. Samozřejmě by to mohlo být lepší, ale nežijeme si špatně. Pokud sečteme pozitiva, zjistíme, že máme předpoklady, abychom se posunuli dál,“ snažil se Karel Havlíček na úvod přepnout na optimistický výhled pro českou ekonomiku. 

Celé vystoupení Karla Havlíčka můžete vidět zde:

Novou inovační strategii připravoval tým třiceti lidí, kteří mají kořeny v akademické, státní i podnikové sféře. Příprava strategie vycházela ze srovnání Česka s jemu pohodnými státy, například se skandinávskými zeměmi, Švýcarskem nebo Nizozemím. „Právě tyto státy před lety začaly investovat do výzkumu a vývoje, do vědy a chytré infrastruktury. Nebály se toho a nespokojily se s průměrem. Za jednu generaci se posunuly nahoru a dnes mohou konkurovat gigantům, jako jsou Spojené státy,“ shrnul Karel Havlíček přístup, kterým bychom se měli také inspirovat. 

Česko: země pro budoucnost 

Česko by se mělo posunout do skupiny inovačních leaderů, tedy mezi výše uvedené státy. „Naše země by měla být schopna přilákat schopné vědce a inovátory, ale také udržet v Česku mladou generaci tak, aby mladí získali jistotu, že se u nás budou moci realizovat,“ shrnul kroky mezinárodního představení Inovační strategie Karel Havlíček. 

Česká věda má již dnes dostatek zdrojů. Na vědu a výzkum půjde příští rok 37 miliard korun. Byznys pak přidá dalších až 50–60 miliard korun. Celkově tak činí podíl investic do vývoje 1,08 % HDP. Během sedmi let se pak podle Karla Havlíčka můžeme dostat na 2,5 % HDP, což nás posune mezi hlavní leadery v oblasti inovací. Klíčem však není investovat více peněz, ale změnit hodnocení výzkumu. Podle autorů inovační strategie musíme například určit škálu kvality vysokých škol a výzkumných institucí. 

Podporu startupů jsme podcenili 

Česko podle Karla Havlíčka zaspalo v oblasti podpory vzniku startup firem. Uspokojilo nás, že končí v korporátech. Česko se můžeme podle budoucího ministra průmyslu inspirovat v USA. Tam se naopak snaží podpořit kreativitu mladých pomocí inkubátorů, hubů a akcelerátorů. Proto bude také Česká republika investovat do potřebné infrastruktury pro vznik inovačních firem pod hlavičkou CzechInvest a s přispěním Českomoravské rozvojové a záruční banky. 

S podporou mladých firem souvisí také kvalitní vzdělávání. Česko proto začíná v souladu s Inovační strategií podporovat polytechnické vzdělávání. Jde o mix environmentálního, přírodovědného a technického vzdělávání. „Začínáme od základních škol. S ministrem školství Robertem Plagou jsme připravili předmět Technika pro druhý stupeň základních škol, který by měl být ukotven do dvou let,“ popsal jeden z konkrétních kroků Karel Havlíček. 

Chytrá infrastruktura 

V inovační strategii nechybí ani podpora nástupu elektromobility nebo autonomního řízení. Karel Havlíček však nesouhlasí s veřejnou podporou nákupu elektromobilů. Naopak se hlásí k podpoře budování nabíjecí infrastruktury.

Více o cílech Nové energie Česka na www.novaenergieceska.cz.