Chceme bydlet u větrných elektráren - říká většina Američanů

29. března 2019

Nová studie z Delawarské univerzity zkoumala postoje lidí, kteří žijí v blízkosti větrných elektráren. Vědce zajímalo, jestli by tito lidé raději žili poblíž jiných zdrojů elektrické energie - uhelných, plynových, jaderných nebo solárních.

Autoři práce Jeremy Firestone a Hannah Kirková analyzovali údaje o lidech, kteří žijí ve vzdálenosti do osmi kilometrů od větrných elektráren. Výsledky byly neočekávaným způsobem jednoznačné: lidé výrazně preferovali bydlení u “jejich” větrných elektráren, a to před jakoukoliv jinou alternativou. Platilo to napříč politickými, geografickými nebo socio-ekonomickými vrstvami. 

Vítr upřednostňovalo průměrně 90 procent respondentů - žádné jiné energetické projekty se nemohly s větrnými elektrárnami srovnávat. Zajímavé bylo, že i solární elektrárny prohrály s větrnými tři ku jedné na preference. 

Výsledky této práce vyšly na konci března v odborném časopise Nature Energy. Podle profesora Firestona, který byl hlavním autorem práce, už sice v minulosti vznikaly komparativní studie, které se věnovaly přednostem různých druhů elektráren, ale žádná se nevěnovala lidem, kteří žijí v těsné blízkosti těch větrných. “Lidé, kteří žijí 80-100 kilometrů od větrníků, projevují pozitivní vnímání těchto technologií, ale vlastně zatím nikoho moc nezajímalo, jak se bydlí přímo v jejich okolí,” uvedl Firestone. 

Nepřátelé větru 

Proti větrným elektrárnám se objevilo v průběhu jejich existence mnoho výhrad, řada z nich byla ve své době zasloužená a většinu problémů už vyřešily modernizace a vědecko-technický pokrok. Námitky uváděly podivný hluk, zabíjení ptactva, odletování kousků ledu nebo častější výskyt blesků v okolí elektráren. 

Pro lidi, kteří u nich bydlí, ale žádná z těchto věcí není tak zásadní, aby kvůli ní preferovali nějaký jiný druh elektrárny v okolí. 

Profesora Firestona překvapilo, že větru byli naklonění i lidé z amerických států, které jsou závislé na výrobě elektřiny z uhlí - také oni preferovali, pokud by mohli bydlet v okolí větrných elektráren, a to přesto, že je uhlí vlastně živí. A to obrovských rozdílem; vítr porazil uhlí v těchto regionech 10:1. Podle Firestona je to skvělý důkaz o tom, že Američané jsou na nutnou energetickou změnu připravení a až nastane, přivítají ji bez velkého odporu.   

Co spojuje republikány i demokraty 

Spojené státy jsou zemí, která je politicky rozdělená víc než kdy dříve, snad s výjimkou doby války Severu proti Jihu. Vědce proto také zajímalo, jak se liší preference voličů republikánů a demokratů. Obecně se totiž uvádí, že zatímco republikáni jsou konzervativnější, demokraté jsou více nakloněni obnovitelným zdrojům. 

Tento výzkum ale nic podobného neukázal - obě skupiny se vůči větrným elektrárnám v blízkosti jejich bydlišť vyjadřovaly takřka totožně. Podle profesora Firestona jsou si lidé navíc velmi dobře vědomi všech nevýhod, které jsou s větrnými elektrárnami spojené - ale současně si uvědomují, o kolik horší jsou všechny ostatní alternativy.  

Zdroj: Texplore, Nature Energy