Zelená se v USA na nové časy? Nová demokratická posila je minimálně příslibem

14. ledna 2019

Historicky nejmladší kongresmanka, 28letá Alexandria Ocasio-Cortez, znovu otevírá na půdě nejvyšší americké politiky téma boje za zmírnění klimatické změny. Pod názvem Nový zelený úděl křísí strategii aktivní klimatické politiky zahrnující přechod na nízkoemisní hospodářský model. Nový zelený úděl je jedinou strategií reagující na dva opomíjené závažné problémy – růst emisí skleníkových plynů a zvětšující se nerovnosti uvnitř americké společnosti. Republikáni totiž žádnou strategii ani nemají.

V nejnovější zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu vydané koncem minulého roku je představen globální vědecký konsensus – lidstvo má přibližně 12 let na to dostat množství emisí skleníkových plynů pod kontrolu. Pokud se to nepodaří, se vší pravděpodobností dojde k nevratným klimatickým změnám, které radikálně ohrozí život na této planetě, nebo tedy jedinečné podmínky, které nám život v jeho dnešní podobě umožňují vést.

Zatímco Evropská unie představila svoji dlouhodobou strategii stát se do roku 2050 klimaticky neutrální, prezident druhého nejvíce znečišťujícího státu na světě – USA – dopady americké ekonomiky na světové klima bagatelizuje. S novou tváří, demokratkou Alexandrií Ocasio-Cortez, však přichází na půdu amerického Kongresu naděje, že se klimatická politika USA pod rámcem strategie Zeleného nového údělu zkonsoliduje a nabere spád.

Nový úděl této generace

Zelený nový úděl není na americké scéně ničím novým. Podobně jako hospodářský program Nový úděl (angl. New Deal) zavedený v letech 1933-1937 prezidentem Franklinem D. Rooseveltem s cílem ozdravit a zreformovat státní ekonomiku po Velké hospodářské krizi má i Zelený nový úděl ambice podpořit v návaznosti na současné problémy ekonomický stav země. Pomyslné přerozdělení karet by mělo tentokrát reagovat na aktuální témata globálního oteplování, účinnosti zdrojů a spravedlivého přerodu na nízkoemisní demokratickou velmoc.

Sama nová demokratická kongresmanka Ocasio-Cortez podporující komplexní plán, jak čelit novým výzvám, se ambicemi Zeleného nového údělu nijak netají. „Jedná se o Nový úděl, Velkou společnost [sociální politika za vlády prezidenta L. B. Johnsona věnující se oblasti pracovního trhu a problematice chudoby, poznámka autora], přistání na Měsíci, hnutí za lidská práva naší generace“, uvedla a dopředu zařadila strategický program mezi milníky podtrhující tradici americké výjimečnosti.

Co se týče samotného konceptu Zelený nový úděl, uvádí se, že jej poprvé uvedl na světlo světa ve svém sloupku z roku 2007 v New York Times americký novinář a spisovatel Thomas Friedman. S myšlenkou Zeleného nového údělu následně pracoval bývalý prezident Barack Obama. Dále zarezonoval i v programu Bernieho Sandersa či u evropských Zelených.

O čem Zelený nový úděl vlastně je

Zatímco republikáni změnu klimatu většinou ignorují, snahy demokratů prosadit a implementovat opatření, která by snížila „klimatické znečištění“, jsou vzdálené komplexnímu řešení. Dílčí opatření jednoduše nejsou adekvátní reakcí na riziko, které je předvídáno Mezivládním panelem pro změnu klimatu. A právě Zelený nový úděl může vyplnit stávající vakuum.

Ačkoliv konkrétní podoba strategie se teprve vytváří, její obecné směrování je zřejmé. Nový úděl zahrnuje masivní program investic do pracovních míst v odvětví obnovitelných zdrojů energie a související nutné infrastruktury. Záměrem strategie není jenom přeměna energetického sektoru, a tedy omezení až zastavení výroby energie z fosilních paliv, ale přechod na celkový nízkoemisní hospodářský model. Neodmyslitelnou součástí strategie je její sociální rozměr. Přechod ekonomiky má být spravedlivý a má pomoci zúžit pomyslné nůžky sociální nerovnosti.

Tři pilíře ideální transformace

Dekarbonizace hospodářství, práce a spravedlnost. To jsou hlavní pilíře, kolem kterých se vytváří prostor pro konkrétnější opatření strategie. Co se týče dekarbonizace, potenciální opatření se musí dle představ zastánců Zeleného nového údělu týkat přechodu na nízkoemisní dopravu a stavebnictví, čisté a obnovitelné zdroje energie a využívat inovací v oblasti jaderné energetiky, biomasy, zachycování uhlíku a jeho ukládání.

Záměrem Ocasio-Cortez je docílit dekarbonizace americké ekonomiky do 10 let, reálnější jsou ale odhady klanící se k roku 2035 a dále. V rámci dekarbonizace se také předpokládá vyzdvižení chudé a střední třídy z ekonomických problémů a vytvoření silnějšího a aktivnějšího veřejného sektoru. Zvláštní péče bude muset být také věnována těm, které změna klimatu a související environmentální hrozby zasáhnou nejvíc. Jedná se o nízkopříjmové komunity, černošské komunity a původní obyvatele amerického kontinentu. Sami zastánci Údělu si ale uvědomují, že vybudování silné ekonomiky a zlepšení životů milionu Američanů bude pořádným oříškem.

Svěží hlas z Bronxu

Zmiňovaná relativně zapadlá strategie si získala nové stoupence i mediální ohlas jen v poslední době, a to díky již zmíněné nově zvolené senátorce za demokraty Alexandře Ocasio-Cortez. Členové mládežnické organizace Sunrise, snažící se o vytvoření komise, která by přípravu konkrétní podoby strategie dle návrhu Mezivládního panelu pro změnu klimatu měla na starosti, o akčním přístupu dcery přistěhovalců z Portorika žijící v Bronxu k jejich návrhu ani nesnili. Ve svém programu sice Ocasio-Corteztéma téma změny klimatu zmiňovala, nicméně Zeleného nového údělu se ujala hned krátce po vstupu do Kongresu.

Organizace Sunrise požádalo Ocasio-Cortez jen o tweet o tom, že existují snahy komisi vytvořit. Jaké však bylo její překvapení, když mladá kongresmanka na setkání s demokratkou Pelosi, s níže mělo Sunrise jednat, dorazila osobně. A s ní obrovská vlna novinářů. U dalšího kola jednání již nechyběla řada členů Kongresu. Návrh na sestavení komise mající za cíl vytvořit jedinečná ambiciózní klimatická opatření není bez kritiků, nebývalá podpora však dodala stoupencům Nového údělu energii jednat dál.

Sociální demokratka středem pozornosti

Alexandra Ocasio-Cortez se nebojí sama sebe nazývat sociální demokratkou. V řadě rozhovorů uvedla, že ráda nazývá věci pravými jmény a že je nutné si přiznat, že USA jsou schopné vést morální a etické hospodářství, které umožní rodičům posílat děti na vysoké školy bez nutnosti hlubokého zadlužení, zvýšit dostupnost zdravotního pojištění i odvážně čelit změně klimatu. V reakci na otázku, zda své názory pod tlakem opozičních názorů v Kongresu změní, odpověděla, že ačkoliv je idealistkou a optimistkou, jí prosazovaná cesta k dosažení cílů je zcela pragmatická. Ocasio-Cortez hraje do karet spousta okolností.

Vedle pasování se do hlasu občanů snažících se řešit změnu klimatu získává body i svou přímočarostí a spontánností. Například v reakci na snahu o zesměšnění, kdy anonym zveřejnil video, na kterém kongresmanka v dobách studií tančí, se Ocasio-Cortez naopak dostalo nebývalé podpory.

Tři překážky k překonání

Ambiciózní strategie má své přívržence, zároveň také řadu kritiků se štiplavými dotazy. Základních otázek, na které musí zastánci nové politiky umět reagovat, je několik. Musí například umět pojmenovat, z čeho budou investice do nových zelených projektů financovány. Dle Ocasio-Cortez lze velkou část financí získat navýšením příjmové daně nejbohatším Američanům či zavedením uhlíkové daně, jasné propočty však zatím chybí.

Demokratičtí přívrženci plánu budou také muset zamezit potenciální polarizaci a paralýze legislativních struktur. Výzvou bude nejen přesvědčit o svém plánu realizovat klimatickou politiku obecně kritické republikány, ale také pasivní demokraty ve vlastních řadách. V neposlední řadě bude výzvou umět vysvětlit americkým občanům, proč je pro ně Zelený nový úděl skutečně výhodný. V současnosti je totiž na místě mimo jiné reagovat na zjištění, že dle veřejného šetření z prosince 2018 až 82 % dotázaných Američanů o novém údělu ani netuší.

Zdroje: Vox, The Atlantic, Refinery 29, Youtube. Autor fotografie: Loe Moshkovska, Pexels