Snížením smogu by mohla Evropa ušetřit 183 miliard eur, zjistil výzkum

11. listopadu 2018

Evropané by mohli ušetřit 183 miliard eur díky inovativním technologiím na redukci smogu, které by měly být zavedeny během příštích sedmi let.

Zjistil to výzkum společnosti InnoEnergy, evropského společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie v Evropě podporovaného Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT).

Zpráva nazvaná Clean Air Challenge, vypracovaná ve spolupráci s Deloitte, reaguje na zjištění Evropské komise, která tvrdí, že smog může zapříčinit až jedno z každých deseti předčasných úmrtí na světě. V letech 2018 a 2025 budou náklady s ním spojené stát Evropskou unii 475 miliard eur. Tato částka představuje 2,9 % průměrného ročního HDP.

Výzkum, který byl představen předním bruselským politikům a tvůrcům legislativy na exkluzivní akci, se do hloubky zabývá otázkou kvality ovzduší na celém kontinentě. Zdůrazňuje konkrétní inovativní řešení dopravy a vytápění, která mají Evropany chránit před znečištěným ovzduším a jeho zdravotními dopady.

„Smog je jedním z hlavních témat tohoto století v oblasti zdraví veřejnosti. Na světě způsobuje až jedno předčasné úmrtí z deseti, což je v Evropě více než 400 000 předčasných úmrtí každý rok,“ říká Jerzy Buzek, předseda výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku a bývalý předseda Evropského parlamentu.

„Zpráva Clean Air Challenge nabízí praktická řešení, která by měla pomoci zlepšit zdraví našich občanů a mohla by být přínosem pro celou společnost. Tato řešení musíme bezodkladně začít uplatňovat v celé Evropské unii,” dodává Buzek.

„Je šokující, že v dnešní době představuje smog stále velké riziko pro zdraví našich občanů. Pokud pomineme obrovské ekonomické náklady, není důvod, aby občané nemohli díky stále dostupnějším technologiím dýchat čistý vzduch,“ říká Diego Pavia, generální ředitel společnosti InnoEnergy.

„Ve společnosti InnoEnergy se chceme vypořádávat s problémy přímo a tento případ není výjimkou. Nejen že realizujeme další výzkum, abychom problému lépe porozuměli a našli tak praktická řešení, ale také aktivně hledáme příležitosti nabídnout investice a širší podporu ambiciózním firmám, které by rády smog zastavily,“ doplňuje Pavia.

„Nesmíme zapomínat, že špatná kvalita ovzduší má na lidi různé vlivy. Existují například velké regionální rozdíly v příčinách a důsledcích smogu. Za většinu západoevropského smogu může doprava, zatímco na východě je způsobován vytápěním,“ tvrdí Irena Pichola z Deloitte, která je odpovědná za poradenství v oblasti trvalé udržitelnosti ve střední Evropě.

„Jak uvádí zpráva, kamkoliv se podíváte, nejvíce postiženou skupinou jsou mladí lidé. S nárůstem pevných částic o 100 jednotek dochází u dětí do pěti let ke snížení průměrné střední délky života přibližně o 2,3 roku. Jsme hrdí na to, že spoluprací s InnoEnergy můžeme nacházet řešení pro tento závažný problém,“ říká Pichola.

Celá zpráva Clean Air Challenge je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.