Elektrárna v Černobylu znovu otevírá, tentokrát solární

15. října 2018

Před 30 lety se Černobyl stal známým největší jadernou katastrofou na světě. Nově se může stát radiací zatížená zakázaná zóna okolo stárnoucích jaderných reaktorů symbolem proměny Ukrajiny.

V roce 1986 otřásly světem největší havárie jaderné elektrárny všech dob. Na místě zemřelo třicet jedna osob – převážně hasičů a pracovníků elektrárny. Tisíce dalších v průběhu hašení požáru a dalších sanačních prací utrpěly choroby v důsledku ozáření – nemoc z ozáření, rakovinu a podobně. Jaderný spad zasáhl řadu okolních zemí, nejvíce Bělorusko, severní Ameriku a baltské státy. Vyšší koncentrace jaderných izotopů naměřily přístroje také na Šumavě.

Dnes musí chránit okolí před radiací betonový sarkofág. Okolí elektrárny a města Pripjať se proměnilo ve zpustlou zakázanou zónu. A začalo se tam dařit divoké přírodě. Patrně i to je jedním z důvodů, proč se z místa stala oblíbená turistická atrakce – samozřejmě za doprovodu průvodce, na krátký čas a po celou dobu pod kontrolou dozimetrem. V listopadu 2016 byla nad starým sarkofágem vztyčena nová konstrukce vysoká 105 metrů, dlouhá 150 metrů a široká 260 metrů.

Místo, které je synonymem zmaru atomových elektráren, však dostává novou šanci. Jaderné bloky a uran nahradí čistá elektřina ze solárních panelů. Přímo v zakázané zóně vyrostla fotovoltaická elektrárna složená z 3 800 solárních panelů o celkovém instalovaném výkonu 1 megawatty. Při maximálním využití slunečního záření vyrobí elektrárna takové množství, jako spotřebuje dva tisíce domácností. Investorem je ukrajinská firma Rodina a německá firma Enerparc AG, celkové investiční náklady jsou přibližně jeden milion eur, přičemž provoz bude podpořen vládní dotací ve formě příplatku ke každé vyrobené jednotce energie.

Otevření solární elektrárny v Černobylu je součástí investiční vlny do obnovitelných zdrojů, kterou Ukrajina zažívá. Od letošního ledna do září se instalovaná kapacita čistých zdrojů zvýšila o 500 MW, tedy dvojnásobně oproti předchozímu roku. Investoři chtějí využít právě dotačního schématu předtím, než ho, jak se očekává, zruší v červenci následujícího roku.

Zdroje: Reuters, National Geographic, The Guardian