Česko využívá energii efektivně. Kogenerační jednotky blackout nerozhází

01. září 2018

Výroba energie přestává být závislá na dodávkách z velkých elektráren nebo tepláren. Nastupující decentralizace dává také příležitosti moderním řešením, mezi které patří společná výroba elektřiny a tepla, takzvaná kogenerace. Česká firma TEDOM pak patří mezi přední výrobce kogeneračních jednotek spalujících zemní plyn.

Mezi české provozovatele kogeneračních jednotek patří společnost ČEZ Energo. Té se během první poloviny letošního roku podařilo dosáhnout rekordního zvýšení výroby v plynových minielektrárnách: vyrobily 139 000 MWh elektřiny a 690 TJ tepla. Oproti loňskému prvnímu pololetí stoupla výroba elektřiny o osm procent a výroba tepla o čtyři procenta.

Rekordní výroba v minielektrárnách ČEZ

Jednička na českém trhu kogenerací také navýšila počet provozovaných lokalit a dnes tak disponuje se součtovým výkonem všech jednotek na téměř 100 MW. Nacházejí se v 64 lokalitách ve všech krajích v Česku a jde o teplárny, průmyslové podniky, nemocnice, hotel, školy nebo obecní zdroje.

Kogenerační jednotka Kimkovice.Kogenerační jednotka Kimkovice.

ČEZ Energo uvádí, že všechny provozované kogenerační jednotky jsou sdruženy do takzvané virtuální elektrárny s centrálním dispečinkem, který je může řídit prakticky jako jeden zdroj. „Od konce roku 2010, kdy společnost ČEZ Energo ve spolupráci s firmou TEDOM vznikla, se nám podařilo zvýšit počet provozovaných lokalit čtyřikrát a další místa přidáme letos. Máme rozpracováno několik velkých projektů, které budou znamenat i významné navýšení výkonu,“ doplnil při představení plánů generální ředitel ČEZ Energo David Bauer. Velkým projektem v přípravné fázi jsou například 4 MWe kogeneračních jednotek pro Horní Slavkov, které budou spuštěny na začátku roku 2019.

Kogenerace se vyplatí a zajistí elektřinu při blackoutu

Pokud by podnik nebo nebo obec projevily zájem o instalaci kogenerační jednotky, nabízí jim ČEZ Energo výhodnou spolupráci. Zájemce nebude muset do kogenerace sám investovat, projekt zaplatí ČEZ, který ho pak bude sám provozovat. Zákazník naopak získá výhodnou cenu tepla a příjem z nájmu pozemku, na kterém bude jednotka stát.

Konkurenční výhodou je podle ČEZ právě spojení kogeneračních jednotek do jedné virtuální elektrárny, pro kterou nakupuje společně zemní plyn, a má tedy výhodnější cenu. Také vyrobenou elektřinu v jednotkách prodává společně, což opět generuje zajímavé finanční výsledky.

Kogenerační jednotka Světlá nad Sázavou.Kogenerační jednotka Světlá nad Sázavou.

„Kogenerační zdroje jsou také schopny pracovat v takzvaném ostrovním provozu, tedy nezávisle na distribuční síti. V lokalitě je pak možné zajistit zásobování elektřinou i ve chvíli, kdy dojde k nenadálému výpadku. Tyto decentralizované zdroje sice většinou nemají tak velký výkon, aby centrální dodávku zcela nahradily, ale přesto mohou spotřebitelům dodat alespoň tolik elektřiny, aby nedošlo ke škodám,“ dodává Josef Jeleček, předseda představenstva TEDOM. Právě TEDOM patří mezi globální leadery mezi výrobci kogeneračních jednotek.

Obchodní model ČEZ Energo založený na prodeji energetických služeb chválí také Milan Šimoník, ředitel COGEN Czech – Sdružení pro společnou výrobu elektřiny a tepla:  „Neprodávat kogenerace, ale službu je rozhodně správná strategie. Zorientovat se na dnešním proměnlivém energetickém trhu je stále náročnější, schopné firmy však mají možnost vytěžit ze svých zdrojů maximum dobrou predikcí vývoje cen elektřiny a plynu. Podmínkou je samozřejmě dostatečná flexibilita zdroje a využití akumulace. Taková firma pak může nabídnout i konkurenceschopnou cenu tepla.”

Dýchat čistý vzduch

Společnou výrobou elektřiny a tepla lze dosáhnout významného zvýšení efektivity a snížení tepelných ztrát při výrobě a přeměně energie. Instalace kogenerační jednotky může také v místě zlepšit životní prostředí menšími exhalacemi a lze ji realizovat také při komplexním řešení energetických služeb.

Přechod na získávání energie pomocí kogeneračních jednotek si pochvalují například v Lázních Luhačovice. Lázeňskými budovami, které se skládají například z dětské léčebny nebo Lázeňského divadla, projde ročně více než 30 tisíc hostů. „Nový systém zásobování teplem je nejen ekonomicky výhodnější, ale také mnohem spolehlivější. Zároveň je pro nás teď jednodušší regulovat teplo v jednotlivých objektech,“ uvedl k výhodám moderního řešení generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha.

Kogenerační jednotka Zruč nad Sázavou.Kogenerační jednotka Zruč nad Sázavou.

Projekt připravily společnosti EVČ a ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO. Změnou vytápění se podařilo dosáhnout potřebnou úsporu energie, které se promítá i do menších nákladů o zhruba 3 miliony korun ročně.

Součástí nového řešení energetických služeb pro Lázně Luhačovice je pak vedle přechodu na horkovodní systém, výstavby nových předávacích stanic a instalace tepelných čidel také vybudování nové kogenerační jednotky. Ta ročně zajistí dodávku tepla 15 850 gigajoulů. „Nová kogenerační jednotka přinese lázním i celému městu dva benefity – ekonomický a environmentální. Jde o technologii 21. století a součást moderního trendu, kterým se teď celá energetika vydává,“ uzavírá generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.