Výhodné podmínky pro šetření energií přinášejí příležitosti pro moderně myslící firmy

Výhodné podmínky pro šetření energií přinášejí příležitosti pro moderně myslící firmy

24. července 2018

Pomalé čerpání prostředků určených na úspory energie v podnikatelském sektoru vedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím k nejvýraznějšímu zlepšení podmínek pro žadatele. To spočívá ve zjednodušení procesu žádosti o dotaci, rozšíření uznatelných činností a snížení bodové hranice pro získání dotace. Prostředků je dostatek a dotační výzva bude kontinuálně otevřena až do konce dubna 2019. Je proto ideální doba začít projekty připravovat.


Na energeticky úsporné projekty bylo v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), určeném pro podnikatelské subjekty, na programové období 2014–2020 vyčleněno přibližně 20 mld. Kč. Nyní se nacházíme v poslední čtvrtině programového období a z této částky bylo zatím na dotacích přislíbeno přibližně 12 mld. Kč. Důležitějším ukazatelem je však objem prostředků, které již mají s poskytovatelem dotace uzavřenou smlouvu, těch je za 3,6 mld. Kč a již vyplacená částka dosahuje výše pouhých 741 mil. Kč. Uvedená čísla ukazují, že jsme s čerpáním v této oblasti ve skluzu.

S cílem urychlit čerpání prostředků byly jednak vypsané speciální dotační výzvy na pořízení fotovoltaických elektráren na střechy podniků k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie, jednak průběžně docházelo ke zlepšování podmínek pro žadatele v hlavním programu zvaném Úspory energie, který vyvrcholil v aktuální 4. výzvě.

Program Úspory energie zaplatí až polovinu investice

Z tohoto programu je možné podpořit širokou škálu záměrů, jejichž cílem je úspora primárních zdrojů energie. Typické projekty jsou z oblasti zateplení podnikatelských objektů, využití odpadního tepla z výrobního procesu, výměna výrobní technologie za energeticky úspornější, pořízení střešní fotovoltaické elektrárny k pokrytí vlastní spotřeby podniku a jiné. Míra podpory je 50 % pro podniky do 50 zaměstnanců, 40 % pro podniky do 250 zaměstnanců a 30 % pro velké podniky nad 250 zaměstnanců. Aktuálně je vypsaná již 4. výzva a žádosti o dotaci je možné podávat až do 29. 4. 2019. K dispozici je pro tuto výzvu 6 mld. Kč.

Jaké jsou hlavní změny v programu Úspory energie?

Změny, ke kterým došlo v aktuální výzvě, mají za následek zjednodušení administrace, rozšíření dotovaných oblastí a snížení hranice pro schválení dotace.

Poměrně zásadním zjednodušením pro žadatele je fakt, že k žádosti o dotaci není nutné dokládat projektovou dokumentaci a položkový rozpočet projektu. Tvorba projektové dokumentace je v mnoha případech zdlouhavý a nákladný proces, který buď podání žádosti zdržoval, nebo se stal přímo překážkou pro žadatele, kteří nechtěli riskovat tvorbu nákladné dokumentace před schválením žádosti o dotaci. Projektovou dokumentaci je i nadále nutné nechat vytvořit ve vztahu ke stavebnímu řízení a výběrovému řízení na dodavatele, avšak není nutné s ní spěchat k datu podání žádosti o dotaci.

Novinkou je také poskytnutí dotace na náklady spojené s výběrovým řízením, na které je možné, stejně jako na náklady tvorby projektové dokumentace a energetického posudku, získat dotaci v rozmezí 60 % až 80 % v závislosti na velikosti podniku žadatele.

Získat dotaci také bude snazší. Zatímco v předchozí výzvě bylo nutné získat alespoň 60 bodů ze 100 možných, v aktuální výzvě bude stačit ke splnění podmínek pouze 50 bodů.

Zdroj: Institute for Industrial Productivity