10 let od chytré investice: Národní divadlo ročně šetří 9,3 milionů za energie

10. července 2018

Fotovoltaický systém o výkonu 23 kWp pomáhá s úsporami elektrické energie a zatékáním do střechy.

Firma ENESA patřící pod ČEZ ESCO poskytující energetické služby zajistila divadlu za deset let snížení spotřeby plynu o 55 % a uspořila množství elektrické energie za rok spotřebované domácnostmi ve městě s 12 tisíci obyvateli. To vše bez jakékoliv vstupní investice ze strany Národního divadla. Projekty EPC (energetické služby se zárukou úspor) potvrzují svou důležitou roli v úsporách energie především u projektů, kde neexistují volné finanční prostředky.

Při příští návštěvě nejznámější divadelní budovy v republice můžete mít zase o něco lepší pocit. Provedená opatření totiž zajišťují divákům větší komfort a uspořené peníze za energie nyní může divadlo využívat například na platy herců nebo vyšší kvalitu programu. Celá investice v hodnotě 75 milionů korun byla totiž nedávno splacena a Národní divadlo tak ročně ze své kasy nemusí vydávat 9,3 milionu navíc za energii, kterou nespotřebuje. Firma ENESA zase slaví o jeden úspěšný projekt navíc, před 10 lety se přitom málo známá firma k projektu dostala náhodou. Konkurenční firma Siemens, kterou si divadlo plánovalo vybrat, totiž nedodala formální dokument, kvůli čemuž musela být vyřazena z výběrového řízení.

Vyšší komfort diváků a zaměstnanců za méně peněz

Budova využívá moderních technologií, jako tepelného čerpadla, které umí při napojení na vltavskou vodu podle potřeby topit nebo chladit, čidel CO2 sledujících kvalitu vnitřního vzduchu, podle kterých se automaticky spouští vzduchotechnika, nebo střešní fotovoltaiku, která navíc vyřešila problém se zatékáním do střechy. Nahrazen byl také celý chladící systém, který využívá teplo z fasád nebo chlad z řeky Vltavy. Divadlo je totiž jako plovoucí ledovec, naprostá většina jeho prostor se nachází pod zemí.

Kontrakt EPC smluvně garantoval úspory za 84,6 mil. korun za období 10 let. Celkové úspory nakonec převýšily investici o téměř 18 mil. korun. Podobné kontrakty poté uzavřely i další historicky kulturně významné budovy, jako Stavovské divadlo nebo Státní opera v Praze.

Velká příležitost pro česká města a firmy

Současná alokace úspor pro Českou republiku ze strany EU činí 51,1 petajoulů energie za sedmileté období, které končí v roce 2020. To je zhruba stejné množství energie, jaké ČR každý rok prodá do zahraničí jako elektrickou energii. Podle posledních zpráv Ministerstva průmyslu a obchodu jsme ale za čtyři roky uspořili zhruba třetinu. Potenciál úspor je při tom v ČR veliký. Města i firmy mohou navíc čerpat z velkého množství podpůrných programů, které zajišťují vše od energetického posudku až po využití bezúročných půjček. Operační program životní prostředí navíc EPC kontrakty podporuje a je z něj možné čerpat až 40 % všech nákladů na rekonstrukce veřejných budov.

Energetické služby a úspory jsou navíc obrovskou příležitostí pro dodavatelské firmy. Výhodou pro zákazníka je i to, že firma úsporu smluvně garantuje, a proto je často k EPC kontraktům dodáván i energetický management, který vyhodnocuje průběh úsporných opatření a snaží se je případně vylepšovat. V rámci jiného podpůrného programu pro firmy je navíc nově možné využít pokrytí nákladů na energetický audit, což je velká příležitost pro firmy, ale i poradenské společnosti. S jejich zapojením do projektů se totiž ze zkušenosti značně zvyšuje kvalita výběru technologií a velikost celkové úspory.

Chcete využívat moderní technologie a ušetřit za energii při zvýšeném komfortu? Současná konstelace podpůrných programů a technologických možností vám vyloženě hraje do karet.

Národní divadlo

Národní divadlo patří mezi nejcennější kulturně historickou budovu v České republice. Jeho historie sahá do roku 1881, kdy ho také zasáhl požár a znovuotevření se dočkalo o dva roky později. Od té doby se zde uskutečnily tisíce divadelních her a psala se zde část kulturní historie českého národa. Z pohledu využití moderních zdrojů energie se podařilo realizovat také průlomový projekt umístění solární elektrárny na střechách provozní budovy a Nové scény Národního divadla..